KUR’AN’DA HZ. MUHAMMED

Allah’ın Elçisi Hz.Muhammed hakkında herkesin doğru veya yanlış bir fikri vardır. Son zamanlarda Kur’an ayetlerinden fazla Peygamber hadisleri konuşulmaktadır.

Neler demiyorlar ki O’nun hakkında..

Mekkedeki Mescid-i Haram’dan Kudüste bulunan Mescid-i Aksaya yürümüştür, ordan göklere çıkmış, namazı hediye olarak alıp gelmiştir.

Elini bir bardak  suya sokmuş, o su öyle çoğalmış ki, çok insan ondan su içmiş, su yine de bitmemiş.

Bir kişiye yetecek yemeği elli kişi yiyecek kadar çoğaltmış.

Gelecek hakkında insanlara bilgiler vermiş.

Günümüzde sakalının bir teli ile çoğaltılmış sularda şifalar varmış.

Öyle  dualar okumuş ki, onu okuyan yokluk hastalık görmezmiş.

Ayı ikiye yarmış, parmağının ucunda oynatmış.

Denizde boğulan kimselere şehit olur diyerek onların cennete gideceğini bilmiş.

Ve daha yüzlerce, binlerce ona uymayan özellikler günümüz insanları arasında konuşulur olmuştur.

O’nun bu özelliklerini bilmek demek Allah’ın Elçi’sini bilmek demek değildir.

Bir müslüman düşünmelidir şimdi, bunlar doğru mu?

Cin suresi 14. Ayetine göre doğruyu araştırıp bulması gereken bir müslüman bunları araştırmış mı?

Yoksa atalarından duyduklarına körü körüne doğrudur bu diyerek kabullenmiş, kendi de bu yanlışları yaşar, hatta inanır hale gelmiş mi?

Bu soruların  ve  bunun gibi yüzlerce yanlışların cevaplarını tek tek vermek hem zor hem de zaman alır. Ama, O’nu bize Elçi olarak gönderen Allah’ın Kur’an’da verdiği bilgilere bakarsak üç beş ayetle bütün soruların cevaplarını bulacağını anlarız.

Her müslümanın Kur’an’da anlattığı Elçi’sini öğrenmesi, bilmesi gerekiyor. Hz. Muhammed hakkında en doğru bilgi, hiç şüphe yok ki, Kur’an’ın kendisindedir.

Allah diyor ki Elçisi Muhammed için:

De ki: “Şüphesiz ben de sizin gibi  bir insanım.  Kehf 110

Demek ki O, her insan gibi bir insandır. Diğer insanlar nasılsa O da öyledir.

O’nun eli yemeğe dokununca yemek elli kişiyi doyurur hale gelmez, sidiği mis gibi kokmaz, parmağı ile ay’ı sağa sola çeviremez.

Bu özelliklerin hiçbiri insanlarda yoktur.

Allah diyor ki, O da sadece bir insandır.

Diyorlar ki, Allah Elçi’si Hz. Muhammad için, “O’nun sünneti dinin kaynağıdır.”

Peygamberin sünnetinin ve hadislerin dinin kaynağı olması için, O’nun hüküm koyma yetkisinin olması gerekir.

Oysa Allah bakınız ne diyor:

Hüküm, sadece Allah’a aittir. Yusuf 40

Hüküm koyma yetkisi sadece Allah’a aittir. Buna rağmen, Hadisler Kur’an’ın hükümlerini değiştirir diye hadisler uydurmuşlardır.

Bir de  diyorlar ki, O, dinin sahibidir.

Bakınız Allah ne diyor bu konuda:

O, dinin tebliğcisidir. Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Maide-99

Başka bir ayet ise şöyledir:

Ey Rasûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Ve eğer bunu yapmazsan, o zaman O’nun verdiği elçilik görevini yerine getirmemiş olursun. Maide 67

Demek ki, Allah Elçisi dinin sahibi değil Allah’tan aldığı ayetleri insanlara tebliğ eden, ulaştıran bir insandır.

Dinin sahibi sadece ve sadece Allah’tır.

Diyorlar  ki, Peygamber Allah’tan aldığı ayetleri eksik ya da fazla olarak bildirmiş olabilir.

Ama bakınız Allah bu konuda ne diyor:

O, Alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir.

Eğer bazı sözleri bize karşı uydurmuş olsaydı

Biz O’nu kuvvetle yakalar

O’nun şah damarını koparırdık. Hakka 43-46

Yani, indirilen Kuran’ı insanlara ayetlerini değiştirerek söylerse Peygamberimiz, Allah O’nu yakalayacagını ve şah damarını koparacağını söylemektedir. Böyle bir peygamber, Kur’an dışında bir hayat yaşar mı? Kuran’a uymayan bir söz söyler mi?

Diyorlar ki:

Peygamber geleceği-gaybı bilir.

Allah da diyor ki:

De ki: “Size Allah’ın hazineleri yanımdadır demiyorum, gaybı da bilmiyorum ve ben size bir meleğim de demiyorum. Ben bana vahyedilenden başkasına uymam.” Enam 50

Demek ki neymiş, Allah elçisi Peygamberimiz geleceği bilmiyormuş, bir melek de değilmiş. O, sadece Kur’an’a uyuyormuş.

Her müslüman Peygamberin hayatını çok iyi bilmelidir. Çünki O’nun hayatı bizlere örnektir.

Andolsun, Allah’ın Rasûlünde sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Ahzab, 21

O, Hz. Muhammed, insanlar üzerine

zorlayıcı Kaf, 45

 zorba Ğâşiye, 22

 Katı kalpli değildi. Âl-i İmran, 159

O:

Uyarıcı, fatır 23

 Yumuşak davranışlı Âl-i İmran, 159

 Öğüt verici. Ğâşiye, 21

 Güzel ve büyük bir ahlak sahibi,  68-Kalem Suresi 4

  Alemlere rahmet idi. Enbiya Suresi 107

 Hz. Muhammed, Bütün İnsanlara gönderilmiş bir Peygamberidir.

Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik, fakat insanların çoğu bilmez.Sebe’ 28

Biz seni bütün insanlara elçi olarak gönderdik, şahit olarak Allah yeter. Nisa, 79

O, son peygamberdir, bundan sonra peygamber gelmeyecektir.

Muhammed, Allah’ın Resûlü ve nebilerin sonuncusudur. Ahzab, 40

Ezanı iyi dinliyor musunuz? Ne diyor orda?

Eşhedü enla ilahe illallah

Eşhedü enla Muhemmed’in resulullah..

Yani peygamberin peygamberliğine şahitlik ederim diyorsunuz.

Şahit, tanık olmak, yani o konuduki bütün doğru bilgileri bilmekle olur. Hz. Muhammed’in peygamber olduğuna tanıklık edeceksiniz. O halde O’nu doğru bilgilerle bilmeniz gerekir. Allah, elçisi hakkında da en doğruyu Kur’an da vermiştir.

Peygambere olağan üstü özellikler vermek, yalan hadis uyduranların uydurdukları hadisleri doğru kabul edip bunları orda burda din kaynağı gibi insanlara anlatmak, hem peygambere ihanet,  hem de iftiradır.

Bir müslüman olarak peygamberimizi iyi bilmeniz gerekir. O’nun hayatı her müslümana örnektir. Ve O Kur’an’a uymayan hiçbir  söz söylemez, hiçbir davranışta bulunmaz.

Bakınız Allah Elçi’si ne diyor:

Benden bir söz ve davranış duyarsanız, bunu Kur’an’a arz ediniz, eğer Kur’an’a uyuyorsa o sözü ben söylemişim, ben o davranışta bulunmuşum. Yok eğer o söz ve davranışım Kur’an’a uymuyorsa, ben ne o sözü söylemişim, ne de öyle bir davranışta bulunmuşum.

Buna rağman hala Kur’an’ı okuyup düşünmeyecek misiniz? Nisa 82

Unutmayınız, en doğru bilgi Kur’an’dadır.

Peygamberimize selam ve saygılarımla…

Necmi AKGÜL

 

Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir