AHİRET GÜNÜ GEREKLİDİR

Şimdi yaşıyorsunuz.

Allah diyor ki: Yaşayan her canlı ölecektir. Ali İmran 185

Yani bir gün gelecek öleceğiz..

Sonra  kıyamet günü tekrar diriltileceksiniz. Müminun 16

Yani tekrar diriltileceğiz..

Öleceğiz ve  yeniden dirileceğiz.

Bu Allah’ın kanunudur. Allah’ın kanununda bir değişiklik asla olmaz.

Allah’ın kanununda asla bir değişiklik olmaz. Ahzap 62

Yaşayan insanlar:

Allah’a inanıyor,

Kur’an’a inanıyor,

Ben müslümanım diyor,

Bir gün öleceğine de inanıyor.

Ama gelin görün ki, ölümden sonra yeniden  dirileceğine inanmıyor.

Neden inanmıyorsun diye soruyorum, Kur’an’ın şu ayetini bilmeden söylüyorlar.

Bir de tutmuş diyorlar ki: “Ne yani, şimdi biz kemik yığınına dönüşüp oradan da toza toprağa karıştıktan sonra yepyeni bir yaratılışla tekrar diriltileceğiz, öyle mi?”İsra 49

Aynen bu cevabı veriyorlar. Toz toprak, kemik yığını olunca diriltileceklerine inanmıyorlar. Kur’an, onlara cevap veriyor:

Yoksa o insan başıboş bırakılacağını mı sanır? Kıyamet 36

O, ayarlanmış meniden bir nutfe değil miydi? Kıyamet 37

Sonra bir embriyon idi de sonra onu oluşturmuş, sonra da düzene koymuştur; Kıyamet 38.

ki ondan da iki eşi; erkek ve dişiyi var etmiştir. Kıyamet 39

Peki, bütün bunları yapan, ölüleri diriltmeye güç yetiren değil midir? Kıyamet 40

Düşünün şimdi, öldüren diriltmeye güç yetiren değil midir?

Bir zamanlar insan, yani siz, yani ben, dünyaya gelmeden iki yıl veya üç yıl önce, neredeydik? Hangi ağacın dalında, hangi ineğin sütünde, hangi balın içinde, hangi yumurtada, erikte, domateste, gökte gezen hangi bulutun içindeydik? Her bir parçamız bir yerdeydi, yoktuk, sonra anamız babamız bu nimetlerden faydalandı, onlarda kan olduk, damarlarında dolaştık, sonra anamızda yumurta, babamızda meni olduk, birleşti bunlar ve ana karnında o karanlık yerde 9 ay 10 gün kaldıktan sonra dünyaya geldik.

Bunları yapan kim?

İnsanı yaratan Allah..

Bunu yapmak bir kemiğe can vermekten daha zor değil mi? Eh, daha zoru yapan-yaratan Allah, neden daha hazır olan kemiğe can vermesin  ki? Bu daha  kolay değil mi?

Kıyamet suresinin 36-40. Ayetleri işte tam bu gerçeği anlatıyor.

Müslümanım diyen insan, Allah’ın ölüleri dirilteceğine inanmıyorsa, o insanın müslümanım demeye hakkı yoktur.

Allah, subhanallah’tır. Yani O’nda hiçbir eksiklik yoktur, tam mükemmeldir. Gücü ve kuvvetinin sonu yoktur.

Allah, yemin ederek şöyle diyor:

İnsan kendisinin kemiklerini asla bir araya toplamayacağımızı mı sanıyor? Kıyamet 3

Evet, Biz onun parmak uçlarını/ tüm organlarını düzenlemeye gücü yetenleriz! Kıyamet 4

Kıyamet niçin kopacak Peki?

Herkese uğraştığının karşılığı gösterilsin diye, zamanını neredeyse kendimden bile gizli tutacağım kıyamet mutlaka gelecektir. Taha 15

Ölüm bir sona eriş, bitiş değil, öbür dünyaya yeniden doğuştur. Ve orada ölüm de yoktur.

Ölünce her şeyin bitivermesi olmaz, olmamalıdır. O zaman kimin ne yaptığı kendisine gösterilemez. Öyle davalar var ki, dünyada çözülememiş, bu davada rol alan insanlar da ölüp gitmişlerdir. Bu davalarda birinin hakkı ötekine geçmiş, ötekinin hakkı berikine geçmiş, garibanlar ezilmiş, zenginler çalarak zenginleşmişler. Birileri bal börek yeyip kuş sütü ile beslenirken, ötekiler kuru ekmeğe muhtaç halde bırakılmış.

Bu hakkı yenen insanların hakkı, dünyada verilmemişse, bu hak sahibi hakkını hiç alamayacak mı o zaman? Almalı, işte bu ölümden sonra gerçekleşecektir. Herkes iyilik yaptı ise iyiliğinin karşılığını, kötülük yaptı ise kötülüğünün karşılığını görsün  diye  ölümden sonra dirilme gereklidir.

Adam kızmış karısını öldürmüş, onun yaşam hakkını elinden almış, bu adama bu kadını niye öldürdüğü sorulmayacak mı?

Adam vatanına, milletine, dinine ihanet etmiş, ölmüş gitmiş, bu ihanete uğrayan değerler yüzünden çok insan ızdırap çekmiş. Bunun hesabı sorulmayacak mı?

Adam ortalığı yakıp yıkmış, niye böyle yapıyorsun diye sorulduğunda biz bozulan toplumu yeniden düzenleyeceğiz diyerek bir çok insanın ölümüne sebep olmuş. Bunun hesabı sorulmasın mı?

Adam zülmetmiş, yalan söylemiş insanları zarara sokmuş, rüşvet almış, rüşvet vermiş, devletin mallarını talan etmiş, sürekli mal çalıp yığmış, fakir fukaranın hakkın koruyacağı yerde  kendi de çalmış. Bütün bunların hesabı sorulmasın mı?

İnsanlar var, insanların daha güzel yaşaması için emek ve çaba göstermişler, herkese iyilikler etmişler, bu dünyada insanlar sevinmiş, memnun olmuşlar, bu insanlar ölünce bunlara karşılığı verilmesin mi?

İyilik yaptıksa iyiliğin,

Kötülük yaptıksa kötülüğün muhakkak karşılığı olacaktır. Ama bunların bir çokları hak ettiği karşılığı görmeden iyilik yapanlar ve kötülük yapanlar ölüp gitmektedirler. Bunların hakları yenilsin mi yani?

İşte bunun için ahret hayatı gereklidir.

Bu dünyada yerine getirilemeyen adalet öbür dünyada yerine getirilmeli, herkes hakkını almalıdır. Haksızlık yapanlar da aldıkları hakları ödemelidir.

İşte bunun için, ölümden sonra hayatımız olmalı, işte bunun için kıyamet kopmalıdır.

Kıyamat öyle asırlardır yüz yıllardır, aylar veya günler içinde kopmayacak. Aniden olacak. 

Kıyametin  kopması ise, göz açıp kapama gibi veya daha az bir zamandan ibarettir. Şüphesiz ki Allah, her şeye gücü yetendir. Nahl 77

Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, bu dünya gelip geçicidir, her insanın bir sonu olduğu gibi, dünyanın da bir sonu olacaktır.

Dünyanın sonu nasıl gelecek, Allah bunu çok açık bir şekilde anlatıyor.

Bakın şimdi görün, kıyamet nasıl kopacak?

Güneş katlanıp dürüldüğünde,

Yıldızlar bulandığında,

Dağlar yürütüldüğünde,

Çıkarlar ve en iyi gelir kaynakları işe yaramaz olduklarında,

Canlılar yaratılış özelliklerini yitirdiklerinde,

Denizler kaynatıldığında,

İnsanlar inanç ve amellerine göre gruplandığında,

İnim inim inletilenlere, “Hangi günahtan dolayı öldürüldüğü/hayatı mahvedildiği?” sorulduğunda,

Amel defterleri açılıp yayınlandığında,

Gök sıyrılıp açıldığında,

Cehennem kızıştırıldığında

Ve cennet yaklaştırıldığında herkes ne hazırladığını anlar. Tekvir 1-14

Şimdi bu ayetleri okuyanlar  diyecekler ki,  “Bu ne zaman olacak?”

Böyle diyenlere cevap Allah’tandır.

İnsanlar sana kıyametin saatinden soruyorlar. De ki: “Ona ilişkin bilgi Allah katındadır.” Ne bilirsin, belki de o saat yakındır! Ahzap 63

Ölüm size gelmeden önce Allah’ın şu buyruğuna kulak verin ve derin derin düşünün.

Ve de biz, tartışılmaz ve karşı çıkılmaz olan ölüm, kıyâmet bize gelene kadar Din Günü’nü yalanlıyorduk” dediler. Müddesir 46- 47

Bir Müslüman öleceğini kabul ediyorsa, bu dünyada yaptıklarından ve yapması gerekirken yapmadıklarından hesap vermeyi de kabul etmelidir. Din günün kabul etmeyenler, hesap verileceğini de kabul etmiyor demektir.

Hesap verileceğini kabul etmeyenler, her türlü kötülüğü yaparlar:

Bunlar:

Allah ile aldatırlar,

Kur’an’ın bazı ayetlerini inkar ederler,

Yalan söylerler,

Senin, benim, onun hakkını acımadan yerler,

Ahlaksızıkta sınır tanımazlar,

Hırsızlık ederler,

Rüşvet verirler, rüşvet alırlar,

Arzu ve isteklerini yerine getirmede sınır tanımazlar,

Zülmederler, hak, hukuk adalet nedir bilmezler,

Bu kötülükleri yapacaksın, kanunların boşluklarını bulacaksın, hatırlı dostlarınla işi bağlayacak ve bu dünyada ceza çekmeyeceksin öyle mi?

Peki bu hakkını yediğin insanlar ne olacak? Bu insanlar senden haklarını güçleri yetmediği için alamıyorlar, yani sen yapacaksın ve bunların hepsi yanına kar mı  kalacak sanıyorsun?

Ne olacak bunun sonu? Olacak şu:

Sonunda bize ölüm geldi çattı. Müddesir 47

Ölüm gelip seni bulduğu zaman, işte o zaman, senin kıyametin kopmuştur. Sanma ki, sen öldün, her şey bitti. Hayır bitmiyecek işte..

Ölüm bir sona eriş değil, ahret aleminde yeniden diriliştir.

Ölüm yaptıklarınızdan ve yapmanız gerekirken yapmadıklarınızdan sorguya çekileceğiniz günün başlangıcıdır.

SAYGILARIMLA…

Necmi AKGÜL

Not: Bundan sonra ki yazımız Ahiret Hayatı olacak.

Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir