KURAN’I ANLAYARAK OKU

Allah, kuluna ilk emir olarak oku! diyor.

Bunu herkes bilir.

Oku, emrinden ne anlıyorsunuz?

Düşünün gerçekten, oku. Kendimize soralım, Neyi okuyayım?

Yani peygamberimiz bu emri alınca neyi okusun? Kuran’ın ilk emri bu, ortada daha Kuran yok, yani Peygamberimizin okuması için bir kitap yok.

Şimdi Peygamberimiz de yok. Bu  oku emri, sana, bana, herkese.. O halde soruyu şimdi söyle soralım. Allah bana oku diyor ama, ben neyi okuyayım?

Hemen akla Kuran geliyor. Artık Allah’ın okumamız için gönderdiği bir kitap var. Onu okumalıyız.

Okunacak kitap sadece Kuran mı? Allah kitap deyince sadece Kuran kitabını mı okumamızı istiyor, yoksa bunun dışında Kuran’a göre başka kitap var mı?

Evet, var.

İki kitap daha var. Zaten Allah’ın kitabı üçtür.

Biri Kuran

Öteki  yerler ve gökler, ikisi arasında olanlar. Yani evren.

Üçüncüsü de bu iki kitabı anlamakla, araştırmakla görevli insan.

Oku emri ile bu üç kitap okunacaktır.

Kuran, bir  kitaptır okunur. Bunda anlaşılmayacak bir şey yoktur.

Peki evren nasıl okunacak?

Gökte galaksiler, yıldızlar, güneş, ay gezegenler var.

Yerde dağlar, denizler, hayvanlar, kuşlar, çiçekler, renkler, ırmaklar, seller, fırtınalar var.

Her yaratılmış şeyin içinde atomlar var, atomun parçaları var.

Bunları nasıl okuruz?

Sonra insanın kendisi bir kitap, bunu nasıl okuruz?

Gözü okuyacaksın..

Kulağı, dili, dişleri, damarları, hücreleri, elleri, ayakları okuyacaksın.

Aklı, beyni, kalbi, mideyi, çiğerleri, dokuları, hücreleri, hormonları da okuyacaksın.

Ama nasıl?

Oku, ilim  sahibi ol, araştır, Allah’ın Kurandaki ayetlerine bak, evrendeki, insandaki ayetlerine bak, onlardan yararlan demektir.

Güle bak, kokusu var, şekli, rengi, özü, erkek ve dişi organı, incecik sapı,toprakta kökleri, rüzgarda sallanması, duruşu, gülüşü var, özünde balı var, göze hoş görünürler. Bunların her biri bir ayettir. Bunları oku, yani araştır, faydalan, Allah’ın kusursuz yaratmasına tanık ol, Allah’ı anla, ona şükürler et, gücünü kuvvetini anla.

Galaksilere bak, yıldızlara, güneşe dünyaya ve aya bak. Dönüyorlar, ışıkları var, bir yere doğru hızla gidiyorlar. Dünya saniye şaşmadan güneşin etrafında dönüyor, saniye şaşmadan kendi etrafında dönüyor, ay dünyanın etrafında saniye şaşmadan dönüyor? Bunların her bir ayet, bunları oku, araştır, üzerinde düşün, ders al demektir.

Oku, ilim sahibi ol, araştır, sonuçları bir yere topla, onu yaz, senden sonraki insanlara dağıt demektir. Oku, yani bilgileri topla ve dağıt, yani öğretmenlik yap demektir.

Oku emri işte böyle derin bir emirdir.

Her şeyin üzerinde düşüne  düşüne oku, düşüne düşüne bak, en derin noktalarına in, bilgi sahibi ol, güç kuvvet kazan.

Yani Allah diyor  ki, kulum, okumakla görevli olduğun şeye iyi bak, sırtını dönüp gitme. Eğer sen böyle yaparsan, Allah’ın ayetlerine sırtını dönmeyenlerin elinde oyuncak olursun, onlar kazanırlar, sen kaybedersin.

Oku.

Bu bir emirdir.

 “Bana ancak, bu beldenin; onu mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi. Yine bana, müslümanlardan olmam ve Kur’an’ı okumam emredildi.” Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa, de ki: “Ben ancak uyarıcılardanım.” Neml 91-92

Bu iki ayette üç önemli emir var:

1.Rabbimize kulluk etmek emredilmiştir.

Allah’ı tanıyıp bilmeden O’na kulluk edemezsiniz. Kulluk ve ibadet ancak Allah’ı tanıyınca yapılabilir. Yani Allah’a kulluk etmek, Allah’ı bil demektir.

2. Müslüman olmamız, yani iman sahibi olmamız emredilmiştir.

3.Kuran’ı okumamız emredilmiştir.

Kuran okumak temel bir ibadettir. Allah’ın emridir. İman sahibi olmaktır. Müslüman olmaktır. Sevap kazanmaktır, çalışmaktır.

Ama bu emir, günümüz Müslümanları tarafından ya hiç hatırlanmamakta, ya da unutturulmuş durumdadır. Size Kuran okumak Allah’ın emridir, okumalısın diyen oldu mu bu güne kadar?

Kuran okuyun, ama Arapçasından, yüzünden, sevap alırsınız diyenler çok olmuştur. Çalışmakta, güzel işler yapmakta, çalmamakta, dürüst mümin olmakta,  yıkıcı değil yapıcı olmakta sevap yok mu sanki? Asıl sevap bunlarda. Allah, ameli Salih, yani güzel ve yararlı işler yapanların cennete gideceklerini bir çok ayetinde açıkca bildirmektedir.

Bakınız daha açık bir ifadeyi Allah nasıl kullanıyor ve bize bildiriyor:

Yenim olsun ki, Kuran’ı öğüt ve ibret almak için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var?Kamer, 17, 22,32,40.

Bu ayet aynı surede 4 defa tekrarlanıyor. Ne kadar önemli ki, bu kadar tekrarlanmıştır.

Bitkiler için olmazsa olmazlar vardır, toprak, su… Ama çevrenize bakınız, yüzbinlerce bitkinin hiç biri birbirine benzemiyor. Minik bir ot ile kocaman birağaç.. Gözlerinizin önüne getirin ve sorun kendinize.. Toprak ve su..Peki bu kadar renk, koku, boy, çiçek, yapraklar, kollar.. ve binlercesi.. Nasıl oluyor böyle..

 Allah diyor ki, DÜŞÜNEN Mİ VAR?

Okumak, düşünmektir. Düşünmeden, anlamadan okumak boşuna zaman kaybıdır.

Kuran, evren ve insan ayetlerini okuyup düşünmemizi istiyor. Biz ne yapıyoruz? Okunacak kitap sadece Allah’ın kitabı diyoruz, O’nu da yüzünden anlamadan okuyoruz, hatim indiriyoruz, dünyanın sevabını aldığımızı düşünüyoruz.

Bunu yaparken, Allah’ın Oku  emri nerede kalıyor? Düşüne  düşüne oku, anlayarak oku emri hayatının neresinde kalıyor?

Demek ki, Kuran’ı yüzünden, anlamadan, düşünmeden okumak değil asıl amaç, anlayarak düşünerek okumakdır.

Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed ahirette diyecek ki: Benim ümmetim  Kuran’ı hayatlarının dışında tuttular. Furkan 30

Kur’an’ı süslü kılıflara koyup duvarlara asmak, içine hiç bakmamak, onu hiç okumamak Kur’an’ hayatın dışında tutmaktır.

Kuran’ı yüzünden okuyun anlamazsınız diyenler, size iyilik etmiyorlar, sevap kazandırmıyorlar, aksine sizin Allah’ın emrini  çiğnemenizi istiyorlar. Tek kelime bile olsa, tek ayet bile olsa Kuran’ı anlayarak okuyun. Bu, yüzünden okumaktan daha sevap kazandırıcıdır.

Allah dua edin diyor. Araf 55 Bu bir emirdir. Allah zekat verin, doğru söyleyin,  hacca gidin, oruç tutun,helal yeyin, haram yemeyin, adil olun diyor. Bunlar birer bir emirdir. Ve daha çok bunun gibi emirler var.

Tıpkı bunlar gibi oku da Allah’ın insanlığa emridir, öteki emirlerden farkı, Rabbi adına okunan ilk emirdir.

Eğer okunacak bir şey yoksa, Allah oku diye emir vermezdi.

O, kulu için zorluk değil kolaylık ister çünkü.

Oku, ilim sahibi ol, her şeyin ilmi vardır, bunları anla, anlayanların teknolojide ve diğer şeylerden nasıl hızla öne geçtiklerini artık görüyoruz. Onlar Allah’ın evrensel ayetlerini iyi okudular. Kuran’dan haberi bile olmayan insanlar dev adımlarla ilerleyip gidiyorlarsa, bizim Kuran gibi Allah’ın kitabı elimizde iken  ve bize ısrarla oku diyorken neden geri kalıyoruz.

En büyük, sınırsız ilim sahibi yalnızca Allah’tır. Bilinmelidir ki, Allah kendine ait olan bazı özelliklerin bir kısmını insanlara da vermiştir. İnsanlar da ilim sahibi olabilirler.

Kendilerine ilim verilenler onun, senin Rabbinden bir hak olduğunu bilsinler, ona inansınlar da kalpleri ona saygı duysun diye böyle yapılmıştır. Şu bir gerçek ki Allah Hâdî’dir, iman edenleri dosdoğru yola mutlaka ulaştıracaktır. Hacc 54

Oku. Allah’ın kitabı Kuran’ı okuyarak, yerleri, gökleri ve ikisi arasındakileri anlayacak insan yetiştirmeliyiz. Eğitimde buna  önem ve öncelik vermeliyiz.

Ama asırlardır insanlarımıza Kuran’ı okumayı öğretmemişiz. İnsanlara Kuran oku dendiğinde, yüzünden okuyup gidiyorlar. Yani lafzını, yani harflerin  meydana getirdiği dizilişi okuyorlar. Anlıyorlar mı? hayır, anlamıyorlar, ama onlar anlamadıkları kitabı okumaya devam ediyorlar.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Üniversiteler, Kuran’ı anlayarak okuma seferberliği başlatmalıdır.

Allah öğüt alın diyor. Anlamadığın bir kitabı okursan nasıl öğüt alacaksın, bunu düşünmüyorlar. Allah, aklı kullanın diyor, kullanmazsanız acılar ızdıraplar çekersiniz diyor,  ama düşünen mi var? Yunus 100

Yağmur yağıyor. Görüyor insan.  Bakıyor, amma da yağıyor ha, diyor. hayret ediyor. Nasıl yağdığını düşünmüyor. Kuran ayetlerine de böyle bakıyor, okuyor, Allah kelamı diyor,o kadar, anlamıyor.

Yeryüzünde gördüğünüz her şey Allah’ın ayetleridir. Onlara görmek yeterli değil, onlara bakmak, derinliklerini görmek lazım.

Oku, ama nasıl?

Allah nasıl okunacağını aşağıdaki ayetlerle bildirmiştir.

Kuran’ı düşüne düşüne, ağır ağır oku. Müzemmil 4

Kuran, kutsal ve bereketli bir kitaptır. Allah tarafından indirilmiştir. Aklı olanlar ve kalbi temiz olanlar öğüt alsınlar diye derin derin düşünsünler. Sad 29

Kuran’ı niçin düşün müyorsunuz? Nisa 82

Kuran’ın anlamını inceden inceye   düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri kilitli mi? Muhammed 24

Kuran’ın nasıl okunacağını Allah açıkca bildirmiştir. Ama bu gün  böyle mi okunuyor? Herkes gücü oranında sorumludur. Siz, nasıl okuyorsunuz? Çevrenizdeki insanlara Kuran’ın düşüne düşüne okunması gerektiğini söylemeniz görevinizidir. Bu, Allah’a, Kuran’a ve O’nun Elçisi Hz.Muhammed’e yardımdır. Unutmayın, siz bunlara yardım ederseniz, Allah da size yardım edecektir.

Kuran’ı anlayarak okuyun diye söz etseniz birkaç kişinin yanında hemen itiraz sesleri yükselir. Ya anlamayız ki derler, yüzünden okumak yeterli. Bu tümünden yanlış bir düşüncedir. Allah diyor ki, Kuran açık, anlaşılır kitaptır, birileri anlamazsınız diyor. Siz, o birilerini boş verin, bunlar anlı şanlı proflar olsa bile, saçı sakalı beyazlamış olsa bile, camilerde  bar bar bağırsalar bile, şeyhim, mollayım dese bile onlara inanmayın.

SİZ ALLAH’IN DEDİĞİNE İNANIN.

Biz, öğüt alan bir topluluğa ayetleri ayrıntılı bir şekilde açıkladık. Enam 126

İşte Biz, aklını kullanacak olanlara ayetleri böyle ayrıntılı, açık bir şekilde gönderiyoruz. Rum 28

Kuran ayetleri yanı sıra, diğer kitapların ayetleri de bilgi sahipleri için açıktır. Düşünülmesi gerek. Yağmur nasıl yağar düşünüyor musunuz? Ya göz nasıl görür? Televizyon nasıl çalışır, bilgisayar her şeyi nasıl yapar? Aklı olanlar bu ayetleri  düşünüp bulmuşlar ve bizler de böyle faydalanıyoruz.

İnsanlık bilsin ki, bu arada müminler de, daha bulunmamış, düşünülmemiş  bir çok ayet bulunup düşünülmeyi beklemektedir.

Kuran ve Allah’ın ayetleri sadece açık anlaşılır değil, bir de Allah tarafından kolaylaştırılmıştır.

Yemin olsu ki, Biz Kuran’ı öğüt ve ibret alsınlar diye kolaylaştırdır. Fakat düşünen mi var? Kamer 17, 22,32, 40

Biz, Kuran’ı senin dilinde kolaylaştırdık ki, düşünüp öğüt alsınlar. Duhan 58

Kuran’da çok anlamlı ayetler vardır. (Mütaşabih) İnsanları yoldan çıkarmak isteyenler bu çok anlamlı ayetleri kendilerine  göre, tarikatlarına göre yorumlarlar. Kuran’ı bizden başka kimse anlamaz diyen dinciler vardır. Oysa bunlar yalandır. Allah bunları uyarıyor ve sonra şöyle diyor:

O’nun yorumunu sadece Allah bilir, bir de ilimde derinleşmiş olanlar. Ali İmran 7

İlimde derinleşen insanlar Allah’ın gücünü ve kudretini çok iyi bilirler.  Ve herkes Kuran’dan bilgisi kadar yararlanır. Kuran’ın anası olan ayetleri herkes anlar. Allah dua edin diyor, bu ayeti okuyup da anlamayan var mı?

Yardım  edin diyor, anlamayan var mı?

Bana iman edin diyor, anlamayan var mı?

Adil olun diyor, anlamayan var mı?

Ölüp dirilecesiniz diyor, anlamayan var mı?

Ölçüyü tartıyı tam yapın, böbürlenerek yürümeyin, ana babanızı öf demeyin, haram yemeyin, faizden uzak durun, şirke bulaşmayın, iyilik edin,kötülükten kaçının diyor, soruyorum size anlamayan var mı?

İşte bu Kuran,

Uyarmak için,

Allah’ın  tek yaratıcı olduğunu bilmeleri için,

Akıl sahibi ve temiz kalplilerin öğüt ve ibret ve almaları için,

KUR’AN:

İnsanlara Allah tarafından  gönderilmiş bir bildiridir. İbrahim 52

Allah’ın bildirisini düşününe düşüne, anlaya anlaya okuyunuz.

Saygılarımla…

Necmi AKGÜL

Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir