ALLAH’A ORTAK KOŞMAK, ŞİRK

Şirk,  Allah’a ortak koşmaktır.

Müslüman bilerek Allah’a ortak koşmaz.

Peki ya bilmeden…

Farkında olmadan..

Çok insan bilerek ya da bilmeyerek Allah’a şirk koşar.

Eminim siz Allah’a bilerek şirk koşmuyorsunuz.

Ama düşündünüz mü?

Ya bilmeden şirk koşuyorsanız…

Allah’a bilerek veya bilmeden şirk koşmamak için nelerin şirk olduğunu, nelerin şirk olmadığını bilmek lazımdır.

Bunu da bize ancak  Allah bildirir.

Allah’ın bildirdiğine göre, Kur’an’da affetilmeyen tek günah Allah’a şirktir. Yani Allah’ın bir ortağı var diye düşünmektir, bunu kabul etmektir.

Doğrusu Allah, Kendisine ortak koşulmasını asla affetmez.

Şüphesiz Allah, dilediği kimselerin daha hafif günahlarını bağışladığı halde, Kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz: zira Allaha ortak koşanlar, O’na iftira etmiş, gerçekten korkunç bir günah işlemiş olurlar. Nisa 48

Bir başka ayet de şöyledir.

Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında dilediğini bağışlar. Allah’a ortak koşan, muhakkak ki, derin bir sapıklığa düşmüştür. Maide 116

Eski çağlarda insanlar, kendi elleri ile yaptıkları putlara taparlardı. Bu insanlar puta tapıyorlardı ama Allah’ın varlığını da kabul ediyorlardı. Bu gerçeği bildiren ayet Zümer suresinin 3. Ayetidir.

Dikkat et, hâlis din yalnız Allah´ındır. O´nu bırakıp kendilerine bir takım dostlar edinenler: Onlara, bizi sadece Allah´a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz, derler. Doğrusu Allah, ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve inkârcı kimseyi doğru yola iletmez.Zümer 3

Günümüzde müslümanım deyip de açıktan puta tapan insan yoktur. Putculuk şekil değiştirmiştir.

Allah tektir. O’ndan başka da ilah yoktur.

Formül cümle  olarak bu, şöyle yerini almıştır.

Lailahe illallah.. Anlamı,  İlah yoktur, Allah’tan başka.

Her şeyi Allah yaratmıştır. Yarattıklarından birini veya bir kaçını kendine ortak seçmesi zaten düşünülemez.

Durum böyle iken nasıl oluyor da, Allah’ı bırakıp da onun dışında kendileri için Allah’ın yanına bir ortak koşuyorlar, bunu anlamak mümkün değildir.

Allah diyor ki:

Onların çoğu, ancak ortak koşarak Allah’a iman ederler. Yusuf 106

Müslümanlar Allah’ın varlığına, birliğine, noksansız olduğuna, bir şeye ol deyince hemen olduğuna, rızık vericiliğine, O’nun yerlerin ve göklerin Rabbi olduğuna  inanırlar. Ama bunlara inanırken Allah’a ortak koşmaktan da geri kalmazlar.

Yani Allah vardır diyenlerin çokları, onun bir de ortağı vardır diye inanıyorlar. Allah da diyor ki, benden başka ilah yoktur. Başka bir ilah daha var deyip bana ortak koşmayın.

Eğer böyle yaparsanız da bana ortak koşarsanız, yani Allah’ın ortakları vardır derseniz, benim için bu büyük bir zülümdür ve ben bunu asla affetmem diyor.

Şüphesiz ki Allah, kendisine ortak koşulmasını  asla bağışlamaz.

Bunun dışındaki günahları dilediğine bağışlar.

Her kim, Allah’a şirk koşarsa, büyük bir günahla iftirâ etmiş olur.”  Nisâ  48

Allah, kendine ortak koşanları bağışlamazsan ne olur? İşte bu soruya verilen cevap:

Şüphesiz ki her kim Allah’a ortak koşarsa, Allah cenneti ona haram kılmıştır.

Onun barınağı cehennemdir.

 Zâlimler için  yardımcılar da yoktur.”  Mâide  72

İstekleri ve dilekleri olsun diye Türbelere gidiyorlar. Orada yatan zata isteklerini söylüyorlar, o zat bu isteklerini yerine getirsin diye.

İşte bu Allah’a şirk koşmaktır.

O evliyayı Allah’a yardımcı yapmaktır.

Adam hasta. Doktora gideceği yerde, muska yapan cinci hocalara gidiyorlar, muska yazdırıp üstlerinde taşıyorlar ki, bu yazılar hastalığı iyileştirsin diye. Bilmiyorlar ki, şifayı veren Allah’tır. O Arapça yazılar hastayı iyileştirmez.

İşte bu Allah’a şirk koşmaktır.

Adam gidiyor bazı ağaçlara çaput, bez bağlıyor, dileğini söylüyor, ondan bu dileğin yerine getirilmesini istiyor.

İşte bu Allah’a şirk koşmaktır.

Adam gidiyor bir taşı, Arapça yazılan yazıları boynunda üstünde taşıyor, kendini korusun diye.

İşte bu Allah’a şirk koşmaktır.

Adam gidiyor, kendi gibi bir adama tabi oluyor. Bu benim şeyhim diyor. Ne yapar şeyh sana diye sorsan cevap veriyor, beni  cennete götürür, günahlarımı bağışlatır diyor, bana şefaat eder diyor.

İşte bu Allah’a şirk koşmanın tepe noktasıdır.

Adam ölmüş. Evliyaymış. Tarikat kurucusuymuş, yalancı peygambermiş, GAvs mış. Oymuş buymuş. Bunlara inanıyor, malını  mülkünü  bu yolda harcıyor, onlardan medet umuyor.

İşte bunlar Allah’a şirk koşmaktır.

Bunların hiç biri insan için, bir yarar sağlamazlar, bir zararı da önlemezler.

Allah’a ortak koşanlara dinelecek ki, haydi yerinize! Bunların yerleri neresi dersiniz? Elbette Ateş, yani cehennem. Sadece ortak koşanlar mı ateşe gidecek? Elbette hayır, ortak koştukları da o ateşe gideceklerdir.

Ölülerden yardım ve destek beklemek şirktir.

Fal bakan şirke bulaşmıştır.

Fal baktıran da şirke bulaşmıştır.

Falcılık meslek edilinmiş ülkemizde. Orada burada fal evleri var, fal bakmakla ünlenmiş insanlar var. Kahvesin telvesinin şekline bakarak, iskambil kağıtlarının  sıralanmasına anlam vererek, insanların geleceklerini okuyan da, bunu yaptıran da şirke batmıştır.

Beni korur diye mavi boncuk takanlar, kendini  ve arabasını korusun diye arabalarına nazarlık takanlar o cansız varlığın koruyuculuğuna inandıkları için sirke batmışlardır.

Müslümanla Müslüman olduğunu söyleyen, Müslümanların olmadığı yerlerde başka şeylere inanan ve yardım bekleyen münafıklar şirk batağındadırlar.

Allah’ın dışında yaratıcı olduğunu, günahların Allah dışında başka biri tarafından bağışlandığına inanmak şirktir.

İnsanın yapısında, kainatta ve tabiatta Allah’ın koyduğu kanunların dışında başka bir kanun koyucu olduğuna inanmak şirktir.

Geleceği ve gaybı ancak Allah bilir, geleceği ve gaybı Allah’ın dışında bildiğini söyleyen de, buna inanan da şirke batmıştır.

Allah’ın dışında başka bir yaratıcı ve rızık verici, günahı affedici olduğuna inanmak şirktir.

Allah’tan başkasına Allah’a ibadet ve kulluk etmek, şirktir.

Bunları yaşamamak için kendinizde şirk unsurları var mı, yok mu? Bunu kontrol edip şimdiden tedbiri alır akıllı bir Müslüman.

Müslüman, Allah’a ortak koşmaz.

Bu şirk koşan insanlara sorsan:

Allah’la beraber başka ilâhlar olduğuna siz gerçekten şahitlik eder misiniz?” Enam 19

Bu soruya cevap  yine Kur’an’dan, aynı ayetten geliyor:

“Ben buna şahitlik etmem”. “O, ancak ve ancak bir tek ilâhtır ve gerçekten ben, sizin ortak tuttuğunuz şeylerden uzağım” de. Enam 19

Müslüman inanır ve iman eder ki, kıyamet koptuktan sonra Mahşer yerinde Allah’ın huzurunda toplanacağız. O zaman Allah, kendine ortak koşanlara soracak:

Hani nerede o Allah’a ortak saydığınız ortaklarınız?  diyeceğiz.Enam 22

Çünkü onlar yoklar. Sizi bırakıp gitmişler.  Kandırıldığınızı da o zaman anlarsınız. Ama iş işten geçmiştir,  kızgın cehennem ateşi sizi beklemektedir.

O gün ki, hepsini mahşere toplayacağız, sonra da o şirk koşanlara “Haydi yerlerinize! Siz de, ortak koştuklarınız da!” diyeceğiz. Yunus 28

Şimdi bakalım Allah’tan başka neleri ilah edinmiş ben müslümanım diyen insanlar..

Kendi heves ve arzularını ilah edinen kimseyi gördün mü?..” Furkan 43

Ne var ki şirk koşanlar/zalimler, bir hakikat bilgisine dayanmadan kendi arzu ve heveslerinin peşine giderler.Rum 29

Allah’ın bize bildirdiğine göre, insanlar Allah’ın emrinde değil de arzu ve isteklerinin emrinde oluyorlar. Allah’ın emrini yerine getirmek yerine arzu ve isteklerine uyuyorlar.

Allah’ı bırakıp, arzu ve isteklerine körü körüne bağlı olanlar Allah’a şirk koşuyorlar.

Allah’ı bırakıyorlar da, kendilerine ne fayda, ne de zarar verebilecek olan şeylere tapıyorlar ve “Bunlar bizim Allah katında şefaatçilerimizdir.” diyorlar. De ki, “Siz Allah’a göklerde ve yerde O’nun bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz?” Allah onların ortak koştukları şeylerin hepsinden münezzehtir.Yunus 18

şirk,  yani Allah’a ortak koşmak üzerinde en çok düşünülmesi  gereken  en önemli şeydir. Her Müslüman neyin Allah’a ortak koşmak, neyin de Allah’a ortak koşmamak olduğunu bilmelidir. Çevremde görüyorum ki, müslümanım diyor, bir şeyhe mürid olmuş, çalışıp çabalamakla elde deceği şeyi türbelerden istiyor, boynuna yazılı kağıtlar takıyor, bunlar beni her türlü tehlikelere karşı korur  diyor.

Bunlar gibi yığınla şey vardır ki, Müslümanlar onları çekinmeden yapıyorlar. Bir de görmekteyiz ki, bunları ballandıra ballandıra anlatanlar çıkmışlar, Müslümanları şirke sürüklemekten çekinmiyorlar.

Dini konularda konuşanlar bin düşünüp bir şey söylemeliler. Allah’ın kitabında bildirmediği şeyleri anlatarak insanları kandırıp paralarını ellerinden alıyorlar, gelecek hakkında bilgiler veriyorlar, insanları evlendiriyorlar,boşaLtıyorlar.

Müslüman akıllı insandır. Doğruyu araştırıp bulmak zorundadır. (Cin 14) bilmediği şeyin arkasından gidip Allah’tan başka yardımcılar aramamalıdır.

Yerlerde ve göklerde, bunların içinde ne varsa, zerreden küreye her şeyi Allah yaratmıştır. Yarattığı her şey de O’nun koyduğu kanunlar çerçevesinde çalışırlar. Allah’ın bilgisi dışında hiçbir şey olmaz. Allah’ın hiçbir eksiği yoktur. Her şeyin hakimi O’dur. O’nu yarattıklarını, hükmünü,gücünü, bilgisini ve diğer özelliklerini yerine getirirken başka birilerini O’na ortak koşmak şirktir.

Bazı insanlar vardır, Allah’ın sadece adını bilirler. Ama Allah hakkında da bilmedikleri şeyleri anlatmaktan geri durmazlar. Bu konuda bakınız Allah ne diyor:

Allah, hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi yasaklamıştır”. Araf 33

Yaratılan her şeyi Allah yaratmıştır. O’nun yarattıklarından insanları, eşyaları, ağaçları ve daha bir çok şeyi Allah’ın ortağı gibi kabul etmekten Müslüman kendini kurtarmalıdır.

De ki, “Ortak koştuklarınızdan doğru yolu gösterecek olan var mıdır?” Yunus 35

Müslüman, şirkten uzak durmalıdır. Şirk olan şeyleri iyi öğrenmelidir. Şirkten uzak duranlara şu müjde vardır:

İnanıp da imanlarına herhangi bir şirki bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır. Enam 82

Bilerek veya bilmeyerek Allah’a ortak koşanlar tam olarak Allah’a teslim olmayanlardır. Bunların yaptıkları güzel şeyler boşa gidecektir, her iki dünyada da kaybedenlerden olacaktırlar.

Ve andolsun ki sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi: “Andolsun ki eğer ortak koşarsan amelin kesinlikle boşa gidecek ve kesinlikle kaybedenlerden olacaksın. Onun için, tam aksine, yalnız Allah’a kulluk et ve sahip olduğu nimetlerin karşılığını ödeyenlerden ol.” Zümer 65-66

Allah’ın bir  veya birkaç ortağı vardır demek,Allah’ı bilmemek, tanımamaktır. Oysa Allah sadece ve sadece Kendi’sinin tanınmasını bilinmesini istemektedir.

Müslüman şirk olan şeyleri tanımalı, bilmeli ve asla Allah’a ortak koşmamalıdır. Affedilmeyecek günah şirktir.

Allah birdir, O’ndan başka İlah yoktur,

O’nun eşi de benzeri de ortağı da yoktur.

Saygılarımla..

Necmi AKGÜL

Paylaşın:

4 thoughts on “ALLAH’A ORTAK KOŞMAK, ŞİRK

 1. Müsadenizle güzel yazınıza birkaç katkıda bulunmak isterim..

  allahın insanı yaratmış olduğu fıtratında inanmak vardır.. insan bir şeye inanmak üzere yaratılmıştır.. fakat insan allaha inanmayı yanlış anlamış, başka şeylerede inanmış hatta ona tapar hale gelmiştir. kurandan bir örnek verecek olursak;
  ad kavminin gösterişli yüksek sütunlar ve simgeler yapmasına hz. Hud şöyle diyor; “nedir sizin bu yaptığınız şeyler, böyle gösterişli şeyler yaparak eğleniyorsunuz. bırakın bunlarıda gelin bana tabi olun, allahın sizi güçlü kılmasına şükredin”
  onlar şöyle karşılık verirler “bu söylediklerin eskilerin uydurmasıdır.”

  yani bu kavim kendi simgelerine ve gücüne tapar hale gelmiş. böylelikle kendilerine birşey olmaz düşüncesi kafalarında peydahlanmış, allaha karşı nefislerini ortak koşmuşlardır.

  günümüzde de öyle değilmidir. insanlar bir takım markalara tapar hale gelmişler. o markalarla yığınla paralar kazanıyorlar, kimlerinde o markalar dışında üzerlerine başka kıyafetler giymiyor. Ama birşeylerin farkında değiller.

  “nefsini kendine ilah edineni gördün ya”

  arabistana hac görevini yerine getirmeye gittiğinizde karşınıza çıkan otel görevlileri;

  “efendim şu odamız kabe manzaralı fiyatı 5 lira, kabe manzaralı olmayan odalarımda 2 lira” tarzında cümleler kurarak alahın evini allaha ortak koşuyorlar.. bir zamanlar o ortaklar kabenin içinde bir takım putlardı, şimdi ise kabenin dışında put görünümlü zihniyetlerdir.

  “şeytan sakın sizi allahla aldatmasın”

  avm bağımlılığı, sporda fanatiklik, eğlence bağımlılığı, sevgiliye duyulan aşırı sevgi (hatta tapıyorum sana diyenler bile var), oğula, paraya, mala mülke, şeyhe, efendiye, patrona, peygambere (hz. muhammet, hz. isa), yahudilerin üzeyir a.s. ya tapması gibi bir çok olgular allaha şirk koşmaktır..

  hani hz. Nuh a kavmine demiştiya “gelin allaha iman edin, şükredin. bana tabi olun ki allah sizi affetsin.” dediğinde nuhun kavminde zengin ve elit olanlar nuha şöyle demişti; “sana ancak bizim ayak takımımız (fakirler, yanımızda iki kuruşa çalışan işçiler, vasıfsızlar, hor görülenler,köleler) tabi olur. bizim seninle işimiz olmaz.” demişlerdir..

  günümüzde ki algıda aynı şekildedir. bir takım zenginlerin allaha ihtiyacı yoktur. o zenginlere göre allaha ihtiyaç duyması gereken sadece fakirlerdir.

  şirki anlat anlat bitiremeyiz.

  ALLAHIM!!! BU DÜNYANIN GEÇİCİ ZEVKLERİNE, EĞLENCELERİNE, MALINA MÜLKÜNE KAPILIPTA SENİ UNUTMAKTAN SANA SIĞINIRIM.. AMİN..

  SELAMLAR….

  • Selamlar, Sevgiler Saygılar Kadir Kardeşim,
   Yazıma katkıların için teşekkürler ederim.
   Biliyorsu, Kuran, en doğru yol göstericidir.
   Kendine ortak koşulmasında da bize yol göstermiştir.
   Şirk, en büyük günahtır, affı de yoktur.
   Sizlere faydalı olabildimse ne nutlu bana.
   Selam ve sevgilerimle..

   Necmi Akgül

 2. Selamun aleykum sevgili hocam

  Ben bi derin dusunce icindeyim hocam
  Bundan 10sene once hayatim COk iyidi calisiyordum hocam hersey Cok guzeldi
  Birgun isten ciktim eve vardim arabami park ettim bi kadin cagirdi eee yakinda yaninda bir kiz olacak .ama dedigide oldu hocam sasirdim .ondan sonra soyle olacak boyle olacak oda oldu yine sasirdim kizla tanistik nisanlandik
  Guzel kizidi hocam neolduysa kizin anasi babasi geldiler bizim eve ve orda bagirdim cagirdim iste istemiyorum gidin evden diye hastalandim ve nisani attim
  Hocam yani o fas kadini ben hasa Ona tapmadim sadece varirdim Sen nasil biliyon bunlari dedim hocam
  Yani hasa Ona dua iste bana yardim Ne demedim hocam
  Iste bilmiyorum neden hastalandigimi hocam Bu konuda yardimci olurmusinuz

  • Selam Tamer,

   Öncelikle geçmiş olsun.

   Hastalığınızın sebebini anlattığınız olaya bağlamayın.doktora gitmeniz gerek.

   insanlar zaman zaman hata yapabilirler, her hata yapan hasta olmaz. Bana kalırsa bu olayı unutun ve kafanızdan o düşünceler ne ise onları da atın. Göreceksiniz ki, iyi olacaksınız.

   Tekrar şifalar dilerim..

   Sevgilerimle…

   Necmi Akgül

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir