KUR’AN’DA MÜSLÜMANIN GÖREVLERİ

Kur’an, Allah’ın insanlığa gönderdiği son kitaptır. Bu kitabı kayıtsız şartsız kabul edenlere Müslümanlar denir.

Allah, kitabında Müslümanım diyen insanların öyle söz söyleyerek Müslüman olmalarını kabul etmez yani inandım demekle  Müslüman olunmaz.

Yeri ve zamanı geldikçe Müslüman nasıl hareket etmelidir, neleri yapmalı neleri yapmamalıdır, bunlar  Kur’an’ın sureleri arasına ayetler olarak yerleştirilmiştir.

Aşağıda bu ayetlerden bir demeti siz Müslüman kardeşlerim için araştırdım. Görevimizi bilmeliyiz ki, yerine getirmeliyiz. Bilmeden neyi yerine getirecek Müslüman. Kendisinin  nasıl olduğunu, hangi görevler verildiğini bilmeli, ona göre hareket etmelidir.

Bu ayatleri düşüne düşüne okuyan bir Müslüman yapmadıklarını yapar, yapmaması gerekenleri de yapmaz.

Sanılmasın ki, müslümanın görevleri burada sayılan ayetlerdir, başka da yoktur. Elbette vardır. Onun için Müslüman daha fazlasını Kur’an’ı anlayarak okumakta bulacaktır.

Ayetlerin suresini ve  ayet numarasını belirttim. Sizler, Kur’an’dan bu ayetlerin aslına da bakmalısınız.

KUR’AN’A GÖRE MÜSLÜMANIN YAPMASI GEREKENLER

Yalnız ve ancak Allah’a kulluk ederler. Fatiha 5

Yalnız ve ancak Allah’tan yardım dilerler. Fatiha 5

Allah’a dua etmezse, Allah’ın kendine  değer vermeyeceğini bilirler. Furkan 77

Anaya babaya iyi davranır. Onlara  “Off!” bile demez.

Onları azarlamaz.

İkisine de tatlı ve güzel söz söyler.

Merhametli davranır, onları korur. İsra 23-24

Yakınlarına, yoksula ve yolda kalmışa hakkını verir.

Malını kötü yerlere harcamaz. İsra 26

Akrabaya, yoksul ve yolda kalmışa yardım edemeyecek olursan, onlara yumuşak ve tatlı  sözler söyler. İsra 28

Cimri olmaz, büsbütün de savurganlık yapmaz. İsra 29

İğrenç ve kötü bir yol olan zinaya yaklaşmaz İsra 32

Çocuklarını öldürmenin büyük bir günah olduğunu bilir. İsra 31

Allah’ın haram kıldığı bir kimseyi öldürmez. İsra 33

Mecbur kalmadıkça erginlik çağına erinceye kadar yetimin malına yaklaşmaz. İsra 34

Verilen sözde sorumluluk olduğunu bilir, bu nedenle söz verince yerine getirir.İsra 34

Ölçüyü ve tartıyı tam olarak yapar. İsra  35

Kulak, göz, gönül sorumlu olduğundan bilmediği şeyin ardına düşmez. İsra 36

Ve yeryüzünde kibir ve azametle yürümez! İsra 37

Kur’an’a inanır. Kasas 52

Verdikleri  sözü yerine getirirler. Kasas 53

Kötülükleri iyiliklerle savarlar.Kasas 54

Boş söz işittiklerinde  yüz çevirirler, selam olsun, biz cahilleri aramıyoruz derler. Kasas 55

İyi şeyleri emreder, kötü şeylerden vazgeçirmeye çalışır. Tevbe 112

Allah anıldığı zaman kalbleri titrer, Enfal 2

Allah’ın verdiği mallardan Allah yolunda harcarlar. Enfal 3

Sorunların çözümünde çaba harcarken gösteriş yapmazlar, samimi olurlar. Müminun 2

Boş şeylerden yüz çevirirler. Müminun 3

Zekatı, vergiyi verirler. Müminun 4

Namuslarını korurlar. Müminun 5

Emanetleri yerine getirirler, antlaşmalara uyarlar. Müminun 8

Sorunların çözümünde yardım ve desteklerini tam olarak yerine getirirler. Müminun 9

Yeryüzünde alçakgönüllükle yürürler.  Furkan 63

Rablerine teslimiyet gösterirler, kulluk görevlerini yerine getirerek gecelerler. Fukran 64

Rabbimiz, bizi cehennem azabından koru, derler. Furkan 66

Harcadıklarında savurganlık etmezler, sıkılık da etmezler ve bu ikisi arasında bir yol tutarlar. Furkan 67

Başka bir ilaha yalvarmazlar.

Allah’ın haram ettiği canı öldürmezler.

Zina etmezler.

Bunları yapanlar günah kazanacağını bilir. Furkan 68

Yalan yere tanıklık etmezler.

Boş bir şeye rastladıkları zaman  saygın bir şekilde geçip giderler. Furkan 72

Duaları  olmadığı zaman Rabbinin kendisine değer vermediğini bilir. Furkan 77

“Allah yolunda harcarlar.Yürüyüşüne  alçakgönüllü olur, sesini kısar. Lokman 19

Allah’ın her şeyden haberdar olduğunu bilir. Lokman 16

İyiliği emreder, kötülüğü engeller. Lokman 17

İnsanlara avurdunu şişirmez, suratını asmaz, yeryüzünde böbürlenerek yürümez. Lokman 18

Kendi elleriyle kendinizi tehlikeye atmazlar.

Yaptığınızı güzel yapar. Allah güzel yapanları sever.” Bakara 195

İyi işler yapar. Hac 77

Kafirlere karşı sert, Müslüman kardeşine merhametlidir. Fetih 29

Bakara 177 bakılacak.

Kafirler ile Allah yolunda savaşırlar. Ali İmran 28

İnsanların kusurlarını affedeler. Ali İmran 135

Darda ve bollukta infak ederler. Ali İmran 133

Kızdıkları zaman öfkelerini yenerler. Ali İmran 133

Başkalarının ilahlarına küfür etmezler. Enam 108

Allah’ın ayetlerini az bir pahaya satmazlar. Ali İmran 199

Hakkı bile bile gizlemezler. Bakara 44

İnananlara sen mümin değilsin demezler. Nisa 94

Resullerden hiç birini ötekinden ayırt etmezler. Bakara 136

Helal ve temiz olan şeylerden yerler. Bakara 168

İnsanlar arasında adaletle hükmederler. Enam 151

Açıklanınca hoşa gitmeyecek şeyler söylemezler. Maide 101

Yapacakları işleri kendi aralarında danışırlar. Şura 38

Yalnız Allah’a kulluk eder, yalnız Allah’tan yardım ister. Fatiha 4

Kur’an’a bağlıdırlar. Araf 170

Allah’ın indirdiği ile hükmederler. Maide 49

Bulundukları her halde Allah’ın emirlerini yerine getirirler. Ali İmran 191

Yapmayacağı şeyleri söylemezler. Saf 1-2

Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah´ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Ve «Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, Sen yücesin, bizi ateşin azabından koru.» derler, Ali İmran 191

Allah yoluna çağrıyı  iyi, doğru ve güzel yaparlar. Nahl 125

Darlıkta ve bollukta Allah yolunda harcarlar. Ali İmran 134

Öfkelenince öfkelerini yutarlar, insanları affederler. Ali İmran 134

Güvenilir insanlardır. Duhan 18

Sadece inandık demekle denenmeden bırakılmayacaklarını bilirler. Ankebud 2

İnkarcıların zorbalıklarına engel olurlar. Ahzab 62

Bir işi en iyi şekilde yapmak için birbirlerine danışırlar. Şura 38

Allah’ın  koruması altına girerler, O’na yaklaşmak için gayret gösterirler.  Maide 35

Kötü düşüncelerden Allah’a sığınırlar. Araf 201

Birbirlerinin kusurlarını araştırmazlar. Hucurat 12

Kur’an ayeti okumak, gazete haberi, ya da hikaye veya roman okumak gibi olursa, üzerinde düşünülmezse, sadece okunup geçilmesi amacına uygun bir okuma olmaz. Okunan her ayet düşünülmelidir.

Bu yazıdaki son ayet Hucurat Suresinin  12. Ayetidir.

Ne diyor Allah:

Müslüman birbirinin kusurunu araştırmaz.

Bunu böyle okur üzerinde düşünmezsen, birkaç dakika sonra unutur gidersin. Ama, üzerinde düşünürsen, Allah’ın neden birbirinin kusurunu araştırmayın dediğini anlamaya çalışırsan ayet unutulmaz, unutulmadığı zaman da hayatına uygulanır.

Kur’an, hayata uygulansın diye indirilmiş  Allah kitabıdır.

Allah’ın âyetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha yanlış, kendi zararlarına iş yapan kim olabilir? Âyetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın kötüsüyle cezalandıracağız. Enam 157

Bu ayette ayetleri yalanlamanın ve ayetlerden yüz çevirmenin insanın  kendi zararına iş yapmak olduğu hükme bağlanmıştır.

Ayetleri yalanlamak, o ayeti kabul etmemek, ya da böyle  bir şey olmaz, ben bunu kabul etmem demektir.

Ayetlerden yüz çevirmek de ayetleri duymamak, anlamamak, duyup anlasa bile kabul etmemektir. Her iki durumda da azabın kötüsü ile cezalandırılacaktır o kimseler.

Kur’an, ayeti düşüne düşüne okunmalıdır.  Anlaya anlaya okunmalıdır.

Onlar Ku’an’ı gerektiği gibi düşünmüyorlar mı? Nisa 82

Onlar Kur’an’ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalbleri kilitli mi? Muhammed 24

Yani demek istiyorum ki, bu yazıda sizlere kısa kısa bir çok ayet sundum. Bu ayetler Allah’ın inananlardan yapmasını istediği şeylerdir. Her ayeti çabuk çabuk okumak yerine,düşüne düşüne, sindire sindire okumak, en güzel okumaktır.

Yoksa siz hala düşün müyorsunuz? Enbiya 10

Saygılarımla..

Necmi AKGÜL

 

 

Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir