HAZRETİ MUHAMMED’E YARDIM

Size kim yardım ediyor, sorunlarınızın çözümlenmesi için kim  destek oluyor?

Ananız, babanız mı?

Kardeşleriniz mi?

Arkadaşlarınız mı?

Karınız ya da kocanız, neneniz ya da dedeniz mi?

Devlet mi, belediye mi? Kim yardım ediyor?

Peki..

Siz  çevrenizdeki insanların sorunlarını çözmek için kime, ya da kimlere yardım ediyorsunuz?

Ananıza babanıza, çocuklarınıza, kardeşlerinize, karınızı, arkadaşlarınıza, akrabalarınıza.. kime?

Siz yardım ederseniz, size de yardım edilir.

Siz başkalarının sorunlarını çözmeye çalışırsanız başkaları da sizin sorunlarınız çözer.

Hayat, yaşamak, karşılıklı yardımlaşma ile güzeldir.

Ama sizin çok yakından bildiğiniz, tanıdığınız , inandığınız biri, yani sizi yaratan diyor ki:

Allah ve melekleri size salat ederler.Ahzap 43

Ayetteki salat ederler, size destek olurlar, yardım ederler demektir.

Allah ve melekleri niçin insanlara yardım ederler?

Sizi karanlıktan aydınlığa çıkarmak için. Ahzap 43

Karanlıktan aydınlığa çıkmak mutlu olmak demektir.

Bu ayete göre insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmak için Allah ve melekleri insanlara  destek verirler, yardım ederler.

Allah ve melekleri başka kime yardım ederler? Bakalım:

Allah ve melekleri Peygambere salat ederler,  Ey iman edenler, siz de Peygambere salat edin ve bunu tam bir teslimiyet içinde yapın. Ahzap 56

Ayette geçen salat kelimesi destek olmak, yardım etmek demektir.

O zaman ayet şöyle olur:

Allah ve melekleri Peygambere destek olurlar, yardım ederler. Ey iman edenler, siz de Peygambere destek olun, yardım edin. Ahzap 56

Demek ki, Allah ve melekleri Peygambere destek oluyorlar, yardım ediyorlar. Allah diyor ki iman eden kullarına, Ben ve meleklerim Peygambere destek olup yardım ediyoruz, siz de O’na destek olun, yardım edin.

Allah, iman eden kullarına görev veriyor, peygambere destek verin yardım edin diyor.

Bir  Müslüman Peygambere nasıl yardım edebilir? Peygamberimiz bu gün dünyada değil, O’nun vefatının üzerinden 1400 yıldan uzun bir zaman geçmiş, ben, siz ve bu günkü Müslümanlar   bizlerden 1400 yıldan önce yaşamış birine nasıl yardım edebilir?

Etmemiz lazım. Allah emir veriyor, Peygambere yardım ediniz diyor, destek olunuz diyor. Ama nasıl?

Peygambere yardım etmek, O’nun yiyecek ve içecek ihtiyacını karşılamak değildir. Bu gün bunları istesek de yapamayız. Ama O’nun için yardım ve destek amaçlı yapabileceğimiz çok şey var. Önce Peygamberine yardım edecek, destek verecek kimsenin O’nu çok iyi bilmesi gerekmektedir.

Bir Müslüman, Peygamberini  iyi öğrenirse, şunu açık olarak bilir ki,  O, Kur’an’ı insanlara tebliğ etmiştir. O zaman müslümana düşen de Kur’an’ı iyi bilecek, onu öğrenecek, bilmeyen insanlara anlatacaktır, Kur’an’ı sevdirecektir.

İşte bu Peygambere destek olmak yardım etmektir.

Peygamberimiz adına bu gün onbinlerce hadis uydurulmuştur. Müslüman bu uydurulan hadisleri öğrenecek, onların uydurma olduğunu, din kaynağı olduğunu  kabul etmeyecek, bunu diğer din kardeşlerine anlatacaktır.

İşte bu Peygambere yardım etmektir.

Bu gün İslam Dininin kaynağı olan Kur’an’a çeşitli çevrelerden saldırılar yapılmaktadır. Bu saldırılara karşı durmak, bu saldırıları önlemek Peygambere yardım etmektir.

Müslüman Kur’an’ı öğrenecek, diğer insanların da öğrenmesi, hayatlarına uygulamaları için emek harcayacak, gayret gösterecektir. İşte bu Peygambere yardım etmektir, destek olmaktır.

Allah, Alak suresinin 1. Ayetinde Elçisi Hz. Muhammed’e “Oku! Yaratan Rabbinin adıyla”, yani Allah için öğren, Allah için  öğret demiştir. Bu gün bu emir bizedir. Öğrenip ilim, bilgi, güzel ahlak sahibi olup bunu başkalarına yaymak peygambere yardım ve destek olmak demektir.

Peygamber dini anlatmıştır, siz de dini anlatın.

Peygambere zarar vermek isteyenlere karşı Peygamberin yanında durup O’na zarar vermelerine engel olun.

Peygamber İslamın güzelliklerini anlatıyorsa, Müslümanlara dua ediyorsa sizler de dualar edin.

Peygamberi desteklemek O’nun getirdiği Kur’an’ı yaşamak ve yaşatmaktır.

Peygamber çömerttir, mal mülk edinmemiştir. Cömert olan ve mal mülk sahibi olmadan vefat eden Müslüman Peygamberine destek olmaktadır.

Peygamber, Kur’an’ı Allah’tan almış insanlara tebliğ etmiştir. Müslüman da Kur’an’ı öğrenecek ve bilmeyenlere öğretecektir. İşte bu Peygambere yardım etmektir.

Peygamber daima adil davranmıştır, sözü güzel, doğru, etkili yumuşak söylemiş,  daima temiz giyinmiş, kendine bakmıştır, işte bunları yapanlar peygambere yardım etenlerdir.

Peygamberin  kalbi insan sevgisi ile doludur. O, kimseye kötülük etmemiş, daima iyilik etmiş, zararlı işler yapmamış, kimseyi üzmemiş, incitmemiştir. Bu özellikleri üzerinde taşıyan insanlar Allah ve toplum tarafından sevilen insanlardır. Bir müslümanın bu özellikleri hayatına uygulaması peygamberine yardım etmesidir.

O, hak etmediği bir malı almamış, kamu malını talan etmemiş, fakirin elinden tutmuş, yoksulu yedirmiş, yetime değer vermiştir. Bunları yapan her Müslüman Peygamberine yardım edendir.

O, sevgiyi, iyiliği, güzelliği ve doğruluğu paylaşmış, kadınlara değer vermiş, kimsenin arkasından konuşmamıştır.

O, hayatı boyunca Kur’an’a uymayan tek bir söz söylememiş, hiçbir davranışta bulunmamıştır. İşte bunları yapanlar O’na destek verenlerdir, yardım edenlerdir.

Her Müslüman O’nu çok iyi öğrenmelidir.  Bu gün ona hakaretler edilmekte, adına Kur’an’a uymayan  hadisler uydurulmaktadır. Bir Müslüman bunlara karşı çıkmalıdır. O zaman Peygamberine yardım etmiş olur.

Bunları yaparken, büyük bir anlayış, inanış ve teslimiyet içinde yapmalıdır.

O, devlet başkanı olarak bu dünyadan göçüp gitmiştir. Geride dünya malı olarak para, mal, mülk bırakmamıştır. Ancak günlük zaruri birkaç eşyası kalmıştır. Örnek bir insandır O. İşte bunu kavrayan,böyle davranan her mümin Peygamberine yardım eden,  destek veren mümindir.

O, herkese hakkını vermiştir. Bu müslümandır, bu hiristiyandır, bu yahudidir dememiş, her inançtan insana hakkı ne ise onu vermiştir. Adil olmuş, güzel ahlaktan asla ayrılmamıştır. Bir Müslüman da böyle olduğu takdirde O’na yardım etmiş olur.

Bütün bunları yapan bir Müslüman olgun, anlayışlı, yüce gönüllü biri olarak toplumda kabul edilir, inanarak Peygamberinin yaptığını yaptığı için kötü niyetli insanlar ve başka din mensuplarına örnek olur. Bunu kendine dedirten bir insan hem  dinine, hem de peygamberine yardım etmiş olur, dinine hizmet etmiş olur. Bunlar Peygambere en büyük yardımdırlar, destektirler.

Peygambere yardım ve destek olunurken, İslam düşmanları tarafından sıkıntılar, eziyetler gelebilir. Böyle durumlarda bu sıkıntılara göğüs germeli, bunlara katlanmalıdır. Kevser Suresinin 2. Ayetine göre bu Allah’ın isteğidir. Ayet şöyledir:

Öyleyse Rabbin için salât et ve karşılaşacağınzorlukları göğüsle! Kevser 2

Peygamberine yardım ve destek etmeyen, O’nun  dünyamızda olmayışı ile yardım edilmez düşüncesinde olanlar yanılgı içindedirler.Kur’an’ı kerimde Allah  Peygamberine ne görev vermişse, bu gün bu görevlerin tamamı Müslümanlara  verilmiştir. Müslümanlar da büyük bir teslimiyet içinde bu görevleri yerine getirmelidir.

Peygambere destek olmayan, yardım etmeyen O’na hainlik etmiş olurlar. Peygamberin görevlerinin tamamı bize emanet olarak bırakılmıştır. Bir Müslüman asla emanete ihanet etmez.

Ey iman edenler! Allah´a ve Peygamber´e hainlik etmeyin; bile bile kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz.Enfal 27

Bir Müslüman neden peygamberine yardım ve destekte bulunmalıdır. Bunu Allah şöyle bildirmiştir.

De ki: “Eğer siz Allah’ı seviyorsanız o zaman bana uyun ki, Allah sizi sevsin ve günahlarınızı sizin için bağışlasın. Ve Allah, kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır, engin merhamet sahibidir.” Ali İmran 31

Allah’ın bizleri  sevmesi, bizim Peygamberimize uymamıza bağlanmıştır. İşte bu nedenle peygamberi sevmeliyiz. İnsan sevdiğine her zaman yardım eder, destek olur.

De ki: “Allah’a ve Peygambere itaat ediniz.” Eğer yüz çevirirlerse, bilsinler ki Allah, kafirleri sevmez. Ali İmran 32

Peygamberi seviyorsan sevdiğine yardım et. Ben Peygamberimi seviyorum deyip de O’nun için hiçbir şey yapmamak sevmek değildir.

Mümin Peygamberi sevmeli ve O’na itaat etmelidir, destek olmalıdır, yardım etmelidir.

Saygılarımla

Necmi AKGÜL

Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir