MÜSLÜMAN KUR’AN’A UYMAK ZORUNDADIR

 

Her Müslüman şunu iyice bilmeli ki, İslam Dini,  sınırları Allah tarafından konulmuş yaşama şeklidir.

Bu sınırların tam ortasında:

Allah’a,

Elçisi Hz. Muhammed’e ,

Kur’an’a ,

Ve  ahrete iman vardır.

Sonra Allah’ın gizli güçlerine, yani meleklere

Sonra salat etmeye,

Sonra da nerede bir sorun varsa onu düzeltmek için çaba göstermek  vardır.

Ve Kur’an’da insanlar arası ilişkileri düzenleyen, bitkileri ve hayvanları koruyup gözeten, yanlış işlerin ve kötü işlerin neler olduğunu bildiren bir çok ayet vardır.

Allah, dinini bütün insanlığa duyurmak üzere  insanlardan seçtiği bir elçi göndermiştir. Bu Elçi’nin nasıl olması gerektiğini de  yeri ve zamanı gelince tek tek insanlara bildirmiştir.

Çünkü Allah biliyor ki, insanlar bu dini bozmaya çalışacaklar, Elçi’sinin insanlara duyurduğu  dini yine onun adına uydurdukları  ve sünnet dedikleri hadislerle zaman içinde bozacaklardır.

Böylece indirilen din gidecek

Yerine uydurulan din gelecek.

Kur’an’ı değiştiremeyeceklerine göre, ki  O, Allah’ın koruması altındadır,(Hicr Suresi 9) çıkarlarına göre Allah’ın Elçisi adına hadisler uyduracaklardır.

Tarih boyunca bu uydurmalar devam etmiştir. Günümüzde de hala bütün hızı ile devam etmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığının yaptırdığı  bir araştıraya göre, her yüz müslümandan sadece 8’i Kur’an’ı okumuşlar, geriye kalan yüz kişiden 92 kişi de hiç Kur’an okumamıştır, sadece adını bilmektedirler.

Böylece adımız Müslüman, ama yaşadığımız hayat Müslümanlığa uygun olmayan bir hal almıştır. İnsanlar Mezhep imamlarına, Tarikat Şeyhlerine, Cemaat önderlerine bağlanıp uymuşlar, bunlar da Kur’an dışı ne varsa insanlara yüzyıllardır anlatıp durmuşlardır.

Günümüzde iletişim araçlarının çokluğu nedeniyle, bir takım insanlar  dinde olmayan şeyleri  anlata anlata bitiremez olmuşlardır. Kur’an hayatın dışına itilmiş,  sıkıştıkları her yerde “Peygamberin şu hadisine göre…” diye başlayan  hadisler uydurmuşlardır.

Bu gün, İslam aleminde uydurulmuş onbinlerce hadis vardır. Bu hadislerin çokları açıkca Kur’an ayetlerince onaylanmaz. Ama kime ne, eğitimsiz Müslüman da Hadis deyince kesinlikle doğruluğuna inanır, o uydurulanları din gibi bilir, hayatına uygular. Oysa Kur’an’a ve akla uymazlar.

Birkaç örnek verelim.

 “Uğursuzluk üç şeydedir, at, ev ve kadın” (Buhari 76/53).

“Peygamber, savaşta kadınların ve çocukların öldürülmesinin bir sakıncası olmadığını söyledi” (Buhari, Cihad/146; Ebu Davud 113).

“Dünya balığın üzerindedir. Balık başını sallayınca dünyada depremler olur” (İbni Kesir, 2/29; 50/1).

“Liderler mutlaka Kureyş kabilesinden seçilmelidir” (Buhari 3/129, 183; 4/121; 86/31)

“Tüm kara köpekleri öldürünüz. Çünkü onlar şeytandır” (Hanbel 4/85; 5/54).

“Karga fasıktır” (Buhari 59/16; Hanbel 2/52).

“Peygamber 30 erkeğin cinsel gücüne sahipti” (Buhari).

“Peygamber nerede güzel bir kadın görse hemen eve koşar Zeynep`le yatardı” (Buhari, Hibe/.

 “Sol elinizle yemeyiniz, içmeyiniz; çünkü şeytan sol eliyle yer içer” (Hanbel 2/8, 33).

Şiir okuyan birine peygamberimiz “Şeytanı tutun!” diye emretmiştir. Kütübü Sitte 2305

Allah’ın Elçisi Hazreti Muhammed, asla ve kesinlikle Kur’an’a uymayan söz söylemez, davranışta bulunmaz, Kur’an’a uygumayan bir şey yapıldığını görünce asla onu onaylamaz.

Nereden biliyorsunuz diye soranlar olacaktır belki. Biliyorum, çünkü bunu ben demiyorum Allah kendisi diyor. Bakınız Elçi’sine ne diyor, nasıl tehdit ediyor:

Eğer Elçi/Muhammed, bazı sözleri Bizim sözlerimiz olarak ortaya sürseydi, kesinlikle O’ndan tüm gücünü alırdık. Sonra O’ndan can damarını kesinlikle keserdik. Artık sizden hiç biriniz O’na siper de olamazdınız. Hakka 44-47

Bu ayetlerde ne diyor Allah: Sana vahyettiğim ayetlerden birinde bir eksiklik veya bir fazlalık yaparsan  senin şah damarını keserim, hiç kimse seni benim elimden alamaz. Bu tehdidi alan bir Peygamber hata yapar mı? Kur’an’na uymayan söz söyler mi? Davranışta bulunur mu?

Şimdi bir şu ayete bakalım:

De ki: “Ben size ‘Allah’ın hazineleri benim yanımdadır’ demiyorum. Görülmeyeni, duyulmayanı, geçmişi, geleceği de bilmem ben. Size ‘Ben bir meleğim’ de demiyorum. BEN YALNIZCA BANA VAHYEDİLENE UYARIM.” De ki: “Kör ile gören eşit olur mu? Hâlâ düşünmüyor musunuz?” Enam 50

Peygamber diyor ki, ben geçmişi, geleceği , görülmeyeni, duyulmayanı bilmem ben diyor. Ama onun adına İstanbul’u alacak kumandan ne güzel kumandandır, o asker ne güzel askerdir dedirtiliyor. Geleceği bilmiyorum diyen bir peygamber bunu diyebilir mi?

Ben yalnız bana vahyedilene, yani Kur’an’a uyarım diyen bir peygamber, namaz kılanın önünden kadın,domuz, yılan geçerse namaz bozulur der mi? Kur’an, kadını yüceltirken, esaret zincirinden kurtarırkan domuzla eş tutan bir sözü Peygamberi söyler mi?

Ayetin sonundaki uyarıya bakınız şimdi. HALA DÜŞÜNMÜYOR MUSUNUZ?

Siz bunları bir düşünün bana göre.

Allah’ın Elçisi, neden Kur’an dışında başka bir şeye uymadığını Kur’an dili ile şöyle açıklıyor:

Ben ancak bana vahyolunana uyarım. Doğrusu, Rabbime karşı gelirsem, büyük günün azabından korkarım.” Yunus 15

Eğer, başka bir şeye uyarsam diyor, büyük günün azabından korkarım.

Bu gün Allah’ın Elçisi yok. Ama Kur’an’da bu ayetler var. Peki o zaman bu ayetler bize deniyor. Müslümanım diyen herkese deniyor. Yani sana, bana, ona, ötekine..

Ülkemizin nüfusunuz yüzde 99’u Müslüman derler. Ülkemizde ve dünyada ne kadar Müslüman varsa bu ayetler onlara hitaptır.

O halde kesin olarak şunu kabul etmemiz gerek. HER MÜSLÜMAN KUR’AN’A UYMAK ZORUNDADIR.

Şimdi denilecek ki, peki ya hadisler.. Onlara uymak zorunda değil miyiz? Evet, eğer bir hadis Kur’an’a uymuyorsa, o zaten hadis değildi. Peygamber öyle bir şey söylemez zaten. Hadis diye bize bildirilen şeyi Kur’an’a arzedeceğiz, eğer uyuyorsa o tamam, yok uymuyorsa, ona uymak gerekmez.

Ama dinden para kazananlar, yüzyıllardır uydurulmuş hadislere uyarak, Allah’ın söylemediği bir çok şeyi dine sokmuşlardır. Müslüman doğruyu arayıp bulmak zorundadır. (Cin 14) Dünya da ve ahiretde de mutlu olmamızın bütün yolları Kur’an’da, yine Kur’an’ın dili ile, bizlere bildirilmiştir.

Allah’a gerçek anlamda inanan insanlar asla yalan söylemezler. Yalanın büyük bir günah olduğunu  bu insanlar bilirler. (Saf suresi 2-3)  Eğer bir insan Allah’ın ayetlerine inanmıyorsa, O’nun Elçisi adına yalan söylemekten çekinmezler.

Yalanı, yalnızca Allah’ın âyetlerine inanmayan kimseler uydurur. Ve işte onlar, yalancıların ta kendileridir. Nahl 105

Bu gün, günümüzde Peygamberimiz adına uydurulmuş hadislerden başka tarikat şeyhlerinin, cemaat önderleri denilen adamların sözlerine uyan, inanan  milyonlar vardır. Bu uydurmalara bir k aç örnek mi istiyorsunuz? İşte örnekler:

Falanca din gününün sahibidir…

Kabirde meleklere ben falanca tarikatınım dersen azaptan kurtulursun.

Şeyhi olmayanın şeyhi şeytan olmuştur.

0 yaşındaki kızlarla evlenilebilir.

Badeleme dine uygundur.

Kurtuluş savaşını  askerler değil, bilmem hangi duayı okuyan şeyhler kazandırdı.

Ne yazık ki, bu ve buna benzer yüzlerce zırvalara inanan insanlar vardır. Peygamber Kur’an’a uyarım diyor,  görün ki, insanların bundan habeii bile yoktur.

Bu gün bir çok insan, hem bilmiyor, hem de  ne yazık ki, bilmediğini de  bilmiyor. Öyle uydurulmuş şeyleri dinleyip hayatlarına uygulamak kolay  geliyor. Oysa Müslümana görev vermiştir. Ne diyor Allah:

Bilmiyorsanız, bilenlere sorunuz. Nahl 44, Enbiya 7

Sormazsın, araştırmazsın, ne nasıl bilmezsin, belli bir yaşa gelmişsin bir ayet  tercümesinden haberim yok, ama yeri ve zamanı gelince  iyi bir dindar, iyi bir Müslüman olduğunu etrafa bildirmek için her şeyi yaparsın

Peygamberin şu sözünü kulağınıza küpe yapınız: “Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Ve ben sadece bana vahyedilene uyarım.”Ahkaf 9

Peygamber,  “Ben sadece Kur’an’a uyarım.” Diyorsa, ki diyor, sen de Peygamberim yolundan git, Kur’an’a uy.

Kur’an’a uymanın tek yolu, Kur’an’ı oku, O’nu anla, sonra hayatına uygula, sonra da anlat.

DÜŞÜNMÜYOR MUSUNUZ?  Enbiya 10

Allah soruyor: Kim düşünür? Bakara 269

Bu soruya cevabı yine O veriyor: Ancak  akıl sahibi olanlar düşünür. Bakara 269

Saygılarımla….

Necmi AKGÜL

Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir