GÜNAH

 

Siz hiç günah işlediniz mi?

Evet diyorsanız, günahın da ne olduğunu biliyorsunuz.

Hayır, işlemedim diyorsanız, sizin günahtan haberiniz bile yok.

Günahın ne olduğunu bilmeyen, günah işlemekten kurtulamaz.

Bir şeyin günah olup olmadığına kim karar verir? Elbette Allah… Allah’ın günah olarak  belirttiği şeyler nelerdir?

Nasıl öğreneceğiz bunu? Elbette Kur’an’dan…

Allah´a şirk koşan, gerçekten büyük bir günah işlemiştir. Nisa 48

Allah’tan başka ilahlara  yalvarmak. Furkan 25

Kur’an’ın bir kısmına inanıp  bir kısmını inkar etmek. Bakara 85

Allah’a isyan etmek Mücadele 8

İnsanları Allah yolundan çevirmek,

Allah’ı inkar etmek,

İnsanlar arasına fitne fesat sokmak.  Bakara 217

Allah’a verilen  sözü tutmamak. İsra 34

Sebepsiz yere  bir cana kıymak. İsra 33

Çocukları öldürmek. İsra 31

Zina etmek İsra 32

Ölçüyü ve tartıyı tam ve doğru terazi ile yapmamak. İsra 35

Yeryüzünde kibir ve azametle yürümek.  İsra 37

Yasaklanmış şeyleri yasaklanmamış gibi kullanmak, (Leş, domuz eti, kan, Allah’tan başkası adına kesilen hayvanlar.)     Bakara 173. Maide 3

Haksız yere başkalarının malını yemek , yargıçlara rüşvet vermek. Bakara 188

Uyuşturucu kullanmak,kumar oynamak. Bakara 219

İftira etmek. Nisa 50

İşlediği suçu başkasının üstüne atmak. Nisa 112

Haram yemede, günah işlemekte  yarışmak. Maide 62

Günahın ne olduğunu bilenlerin bilmeyenlere anlatmaması. Maide 63

Yalan yere şahitlik etmek. Maide 107

Kötü ve çirkin olanın gizli yapmak,

Haksız yere saldırmak,

Allah’a ortak koşmak,

Allah hakkında bilmediği şeylerin söylenmek. Araf 33

Mümin erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları şey için iftira etmek. Ahzap 58

Casus gibi ayıp aramak,

Dedikodu etmek. Hucurat 12

Peygambere isyan etmek. Mücadele 9

Faiz yemek ve nankörlük etmek. Bakara 176

Yetimin hakkını ve malını yemek. Nisa 2

Hainlik etmek. Nisa 107

Yalan söylemek Casiye 7

İyiliklere engel olmak.. Kalem 12

Şahitliği gizlemek, emaneti yerine getirmemek. Bakara 183

Yakınlar için yalan şahitlik etmek. Maide 106

Vasiyeti yerine getirmemek, vasiyeti değiştirmek. Bakara 282

Hırsızlık yapmak Mümtehine 12

Yapılmayacak şeyleri söylemek. Saf 2

Kur’an’da Allah’ın günah saydıkları elbette bunlarla sınırflı değildir. Kur’an’ı anlayarak okuyan birisi başka günahların olduğunu da öğrenecektir.

Genel olarak söylemek gerekirse, Kur’an’da Allah’ın yap dediklerini yapmamak, yapma dediklerini de yapmak günahtır.

Günah, olması gereken davranışları  bırakmak, olmaması gerekenleri yapmaktır.

Günah insanın kendi elinin ürünüdür.

Günah, hem yapana, hem topluma zarar verir. Bakınız nasıl?

Günah,  kişi olarak insanı mutsuz ederken öte yandan da, yeryüzünde huzursuzluk, fesat ve bozgunculuk yaratır.

Günah canlılar dünyasını, yer yüzünü, hayvanlar alemini de yok eder, zarar verir.

İnsanın insana saygısını yer bitirir.

İnsanın iç dünyasındaki güzel duygulardan hiçbir şey bırakmaz, kalbini karartır.

Her günah, hayatın bütün alanlarında bozulmalara ve yozlaşmalara yol açacaktır

Bir insanın işlediği  her günah, az veya çok,  ekonomik, psikolojik ve toplumsal huzursuzluk yaratır.

Günah insanın aklını kullanmasına engel olur, arzu ve isteklerine insanı esir eder.

Emek ve çaba karşılığı elde edilmesi gerekenleri sona erdirir, insanlar arasında güveni yok eder.

İnsan günah içinde de günah işler. Yani kötünün de kötüsü vardır.

İnsan, suçu başkasına atmak ister, bazen bunda sınır tanımaz. Toplumun huzurunu bozar.

Günah işlememek demek, kendine ve çevrendekilere sevgi ile merhamet ile davranmaktır.

Günah bazen açıktan, bazen de  kimsenin bilmemesi için gizli işlenir. Allah diyor ki:

Günahın açığını da bırakın, gizlisini de. Günah kazananlar yapıp ettiklerinin karşılığını yakında göreceklerdir.Enam 120

Önemli olan günah işlememektir. Allah, her şeyi görür, işitir, bilir. O’nun izni olmadan bir ağacın yaprağı bile dalından düşmez.

Günah bazen küçüktür. Mesala yere insanlara zarar versin diye cam kırıkları atmak küçük olabilir, ama bunun zararı büyük olacaktır başka insanlara.

Bir de,  bir insanın bir aylık kazancını döve döve elinden almak, ya da onu öldürmki de büyük günahtır. Akıllı insan günahın büyük olsun, küçük olsun hepsinden uzak duran insandır. Bunu Allah diyor. İşte o ayet:

Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız. Nisa 31

Onlar, günahın büyüklerinden ve tüm iğrençliklerinden uzak dururlar. Öfkelendikleri zamansa, affedenler onlar olur. Şura 37

Suçu kim işlerse, kötülüğü kim yaparsa, cezasını da o çeker. Yani:

Gerçek şu ki, hiçbir günahkâr bir başka günahkârın günahını çekmez. Necm 38

İnsan yaratılıştan dünyaya tertemiz gelir,  suç sayılan şeyler insanın kendi eliyle kazandıklarındandır.

Dünyaya  günahsız gelen İnsan neden günah işler?

Bunun iki nedeni vardır. Birincisi, insanın içindeki ve dışındaki kötü işleri yapmayı emreden şeytan, ikincisi de içimizdeki nefsimiz… Bu ikisi  her insanda vardır ve bu ikisi kötü ve çirkin işler yapmayı bize emredip dururlar. Şeytanın ve nefsin kötülüğünü, bize yaptırdıklarını bildiren işte o ayetler:

O (Şeytan bakara 168) size hep çirkin ve murdar işleri emreder, Allah´a karşı bilmediğiniz şeyler söylemenizi ister. Bakara 169

Ben yine de nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis şiddetle kötülüğü emreder. Ancak Rabbimin rahmetiyle yargıladığı müstesna. Muhakkak ki, Rabbim bağışlayıcı ve merhametlidir. Yusuf 53

Ben güzel yaşayayım da, öteki insanlar ne olurlarsa olsunlar düşüncesi insanı yoldan çıkmaya, kötü şeyler yaptırmaya götürür. Olgun insan, kendi kadar başkalarını da düşünen insandır.

İnsana ve topluma bu kadar çok zararı olan günahlardan nasıl kurtulacağız?

Bilinmelidir ki, Allah, şirk, yani kendine ortak koşulması hariç, bütün günahları affeder. Bunun dışındaki bütün günahları bağışlar. İşte o ayet:

Ey günâhta aşırı giderek nefislerine zulmetmiş kullarım, Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin; muhakkak ki Allah bütün günahları bağışlar. Şüphe yok ki O, çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.” Zümer 53

Şu bir gerçek ki, Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez, bunun dışında kalanı/bundan az olanı dilediği kişi için affeder. Allah´a şirk koşan, gerçekten büyük bir günah işlemiştir. Nisa 48

Şirk, Allah’ın dışında putları, şeyhleri,  türbeleri, O’na ortak kabul etmektir.

Kul, günahlarının affedilmesi için Allah’tan affedilmeyini istemelidir. Allah’tan af dilemek, Allah’ı en çok sevindiren bir kulluk görevidir.

Ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlara gelince, bil ki Rabbin, affı bol olandır. O, sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada (bile), sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, kötülükten sakınanı daha iyi bilir.Necm 32

Günahının bağışlanmasını ister.

Kullar ki şöyle derler: “Ey Rabbimiz, kuşkusuz olarak sana inandık. Bağışla günahlarımızı, ateş azabından koru bizi Ali İmran 16

Günahtan kurtulmanın bir başka yolu da tevbe etmektir.

Tevbe etmek, ben tövbe ediyorum demek değildir. Tövbe etmek, yapılan kötülük  ne ise onu yapmamayı hayatına uygulamak, yaşamaktır.

Şunu iyi bilin ki, Allah tevbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever. Bakara 222

Ayetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de ki: Selam size! Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine yazdı. Gerçek şu ki: Sizden kim, bilmeyerek bir kötülük yapar, sonra ardından tevbe edip de kendini ıslah ederse, bilsin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Enam 54

Tevbe etmek günahlardan kurtulmaktır.

Ey müminler! Hep birden Allah’a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz.  Nur 31

İnsan bir iyilik yapınca Allah ona yaptığı iyiliğin on katını verir. Bir kötülük yapınca da ancak yaptığı kötülük kadar günah verir.

Allah, kötülük yapanları yaptıklarıyla cezalandıracak . Necm 31

Şu ayete dikkatli bakmak ve üzerinde düşünmek lazım.

Evet, kim bir kötülük kazandıysa ve hatası kendisini kuşattıysa, işte bunlar ateş ashâbıdır. Onlar, orada sürekli kalıcıdırlar. BAKARA 81

Allah’ın inananları ateşin azabından koruması dileğimle!

Saygılarımla…

Necmi AKGÜL

Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir