BUNLARI KABUL ETMİYORUM

Allah, bizleri bizden daha iyi bildiği için Kuran`ı da bizlerin anlayacağı şekilde indirmiştir. Geçmişte ve günümüzde halen yaşanan ve Kuran`ı tekellerine almak isteyenler, halkı yıllarca gaflet içinde uyutmuşlardır ve hala uyutmaya devam etmektedirler. Kuran`ı sadece alimlerin anlayacağı ve sadece onların bizlere anlatacağı gibi bir sapkın inanış beyinlerimize vurulmuştur. Bu inanıştan sonra Kuran ölülerin arkasından okunan, duvarda asılı tutulan yahut anlamını bilmeden okuyup sevap kazanılması düşünülen bir kitap haline getirilmiştir. Bunun yerine insanlar Kuran`a güle güle deyip onu uğurlamakta ve hadislere, tefsirlere ve ilmihal gibi kaynaklara hoş geldiniz deyip kapılarını bu gibi kaynaklara açıp dini bu kaynaklardan öğrenmeye çalışmaktadırlar. Kuran Allah tarafından;

Eksiksiz Enam 38, 115

Yeterli  Ankebut 51

Apaçık Yasin 69

Korunmuş  Hicr 9

Kolaylaştırılmış  Kamer 17

Ayrıntılı   Enam 114

Her şeyi açıklayıcı Nahl 89

En doğru yola iletici  İsra 9

Rehber ve şifa Fussilet 44 ve

Ahirette sorguya çekileceğimiz Zuhruf 44 Kuran eksik, yetersiz ve anlaşılmaz diyenlerin, bu dediklerini KABUL ETMİYORUM.

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

İnsan önceden, hiç bir şey değilken, gerçekten bizim onu yaratmış bulunduğumuzu (hiç) düşünmüyor mu? Meryem Suresi -67

Allah insanı yaratmıştır. Her şeyi O yaratmıştır. O, yaratandır. Allah, açık ve  net olarak insanı yarattığını söylediği halde, doğa insana doğurma yeteneği verdi, doğa şöyle yaptı, doğa böle yaptı diyenlerin, bu dediklerini KABUL ETMİYORUM.

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Maide 90

Kumar oynayanın, şarap içenin, dikili taşlara tapanların , fal  baktıranların, tövbe edip vazgeçmezlerse, her zaman mutsuz yaşayacaklarını Allah bildirmektedir. Hem bunları yapıp hem de kurtuluşu düşünen insanların bu düşüncelerini KABUL ETMİYORUM.

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

Din Allah’ındır.

Gerçek din Kuran’ı Kerimdedir.

Hüküm Allah’a aittir. Kehf 26

Onun için Allah her şeye hükmünü koymuştur. Kuran’a uymayan hükümler koyanların koydukları bu hükümleri KABUL ETMİYORUM.

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

Oku! İkra 1.

Kur’an’ı ağır ağır, düşüne düşüne oku! Müzemmil 4

Peki bunlar, Kur’an’ın anlamını inceden inceye düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var? Muhammet 24

Allah,  Kuran’ı oku bilgileri biriktir, onu dağıt,  faydalan, hayatına uygula diyor.

Öyle mi yapılıyor?

Kuran’ı, anlamadan, üzerinde düşünmeden okuyup da ben de Kuran okudum diyenlerin bu okumalarını KABUL ETMİYORUM.

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

Yalnız Sana ibadet eder, yalnız Senden yardım dileriz. Fatiha 5

Allah’ın bu açık hükmü var iken, ağaçlara bez bağlayanları, mezar taşlarından yardım, falcıdan büyücüden umut bekleyenleri, türbeleri ziyaret ederek onlara dua edenleri, şeyhler,şıhlar bize yardım eder diyenleri KABUL ETMİYORUM.

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Zümer 9

Allah, bilenle bilmeyenleri  bir tutmamamızı isterken, parti, mezhep, cemaat, tarikat  yanlısı olanların bilsin bilmesin görev verilmesini, bunların da bu görevleri kabul etmelerini, KABUL ETMİYORUM.

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

Erkekler kadınları koruyup kollamalıdır. Nisa 34

Allah böyle dediği halde erkekler kadınlardan üstündür diye bu ayeti çevirenleri, kadınların erkeğin emrinde kul köle olacak şekilde toplumda kullanılmasını KABUL ETMİYORUM.

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

Dinde zorlama yoktur. Bakara 256

Buna rağmen zorlamaların, baskıların kol gezdiği günümüzde, insanlara zorla iş yaptıranların ve yaptırmaya devam edenlerin bu eylemlerini KABUL ETMİYORUM.

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

“Elif Lâm Râ. Bu Kur’an; âyetleri, hüküm ve hikmet sahibi hakkıyla haberdar olan Allah tarafından eksiksiz, sağlam ve açık kılınmış, sonra da Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. (De ki:) “Şüphesiz ben size O’nun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.”HUD suresi, 1-2

Hud suresinin bu iki ayetini görmelerine rağmen, Kuran’dan başka din kaynağı var diyerek, Allah’ın arı duru dinine başka eklemeler yapanların ve yapmaya çalışanların bu eklentilerini KABUL ETMİYORUM. …

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

Eğer bazı lafları bizim sözlerimiz diye ortaya sürseydi, Andolsun ondan sağ elini koparırdık.Sonra ondan can damarını mutlaka keserdik. Sizin hiçbiriniz ona siper de olamazdınız. Hakka 44-47

Allah, Elçisini böyle şiddetli bir şekilde tehdit ettiğini bildirdiği halde, Peygamberimizin Kuran’ın özüne, ayetlerine ve ruhuna uymayan söz, davranış ve eylemde bulunur iddiasında bulunanların bu iddialarını KABUL ETMİYORUM.

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Hucurat 18

“Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir.” Fatır 38

Gaybı ve geleceği ancak Allah bilir. Ben de gaybı biliyorum diyen cinci, muskacı, falcı, medyum ve astrologcuların geleceği ve gaybı bildiklerini iddia etmeleriniKABUL ETMİYORUM.

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

Ve Bizi, Âyetleri [mucizeleri] göndermekten ancak öncekilerin onları yalanlamış olmaları alıkoydu. İsra 59

Allah’ın böyle demesine rağman, Elçisi Hz. Muhammed’e Kuran dışında mucizeler verilmiştir düşüncesinde olanların bu düşüncelerini KABUL ETMİYORUM.

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

Onlara: Allah’ın indirdiğine uyun, denildiği zaman onlar, “Hayır! Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız” dediler. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulamamış idiyseler? Bakara 170

Allah, Kuran’a uyun dediği halde, dini bilgilerini anasından,babasından, öğretmeninden, ihmihal kitaplarından  duyup bunlara göre dinlerini yaşayanların ve bunu yeterli görenlerin ve işte din budur diyenlerin, dediklerini KABUL ETMİYORUM.

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

“Mümin doğruyu araştırıp bulandır.” Cin 14

Allah, doğruyu araştırıp bulmamızı emrediyor. Bizler ne yapıyoruz? Dinimizi anamızdan, babamızdan, imamlardan, televizyon konuşmacılarından, şeyhlerden öğreniyoruz, bu öğrendiklerimizi de doğru kabul ediyoruz. Bunlar doğru bile olsa, onlardan öğrendiklerimizin Kuran’a uyup uymadığını araştırmamız gerekiyor, Ya onların öğrettikleri yanlışsa, Bakara 170 Ya bizi Allah ile aldatıyorlarsa? Ve ne yazık ki, müminler yanlış şeylerle kandırılmışlardır, Müslüman ülkeler huzursuz ve mutsuz olmuştur. Bu günkü yaşadığımız ve öğretilenlerin doğru,  benim bildiklerim de yeterli diyenlerin bu dediklerini  KABUL ETMİYORUM.

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

Emenatlerin, işlerin, görev ve yetkilerin ehil olanlara verilmesi: Nisa-58

Allah  emanetleri ehline veriniz dediği halde vermeyip de kendi eşine dostuna vererek adam kayırmacığılı yapanların yaptıklarını KABUL ETMİYORUM.

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

 Sen, ölülere işittiremezsin. Eğer dönüp giderlerse, sağırlara da çağrıyı duyuramazsın.  Neml 80

Artık sen ölülere işittiremezsin. Dönüp gittikleri takdirde sağırlara da çağrıyı duyuramazsın.  Rum 52

Dirilerle ölüler de bir olmaz. Şüphesiz Allah, dilediğine işittirir. Sen kabirlerdekilere işittiremezsin. Fatır 22

Allah ölülere işittiremezsiniz dediği halde, mezar başlarına gidip ölüler için para vererek Kuran okutulmasını veya onlardan yardım ve medet umulmasınıKABUL ETMİYORUM.

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

O gün tartı haktır. Kimin tartısı ağır  gelirse kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tartısı hafif gelirse onlar da ziyana uğrayanlardır. Araf 8-9

Artık kimin tartısı ağır basarsa, işte onlar, kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.Mü`minun 102

Allah, ahrette günahlarla sevapların tartılacağını, sevapları ağır gelenlerin kurtuluşa ereceklerini açıkca bildirdiği halde, bir eyleminden dolayı insanları cennete ve cehenneme gönderen cahillerin bu bu düşüncelerini KABUL ETMİYORUM.

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

Bana yalvarın, dua edin ki size karşılık vereyim. Mümin 60

Allah, dualarınıza karşılık vereyim diyor, ama falan gün, filan gün, falan zaman, filan zaman dua ederseniz Allah kabul eder diyenlerin bu iddialarınıKABUL ETMİYORUM.

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

İyilik ve güzellikten sana her ne gelirse Allah’tandır. Kötülük ve çirkinlikten sana ulaşan şeyse kendi yaptıklarındandır. Nisa 79

İnsanlar  kötü ve çirkin şeylerle karşılaştıklarında “Ne yapalım Allah böyle istedi.” Diyerek Allah’ı
zalim ve  yarattıklarına kötülük yapıyor diye düşünüp inananların bu düşüncelerini KABUL ETMİYORUM.

Saygılarımla…

Necmi AKGÜL

 

 

Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir