CENNET VE CEHENNEM


Bakara Suresi’nin 62
. Maide Suresinin 69. ayetinde Allah, ’Şüphesiz iman edenlerle, Yahudiler, Hristiyanlar ve sabilerden kimler Allah’a ve ahiret gününe inanıp salih ameller işlerlerse, onların güzel karşılıkları Allah katındadır. Onlara korku yoktur ve üzülmeyeceklerdir de.” diye buyurmaktadır.

Bu ayetlerden anlaşılmaktadır ki, dünyada ve ahrette korkmamanın ve üzülmemenin üç temel şartı Allah tarafından belirtilmiştir.

1.Allah’a iman

2.Ahirete iman

3.Güzel ve yararlı işler yapmak.

Ahrette korkulmayacak ve üzünülmeyecek yer cennettir.

Korkanlar ve üzülenler ise acı çekecek, bu acı da hiç şüphe yok ki cehennemdir.

Güzel ve yararlı işler, yani ameli Salih, Kuran’da belirtilmiştir. Her inanıyorum diyen insan Kuran’ı okumakla yükümlüdür. Ama ne kadar güzel işler yaparsan yap, iyilik ederse et, eğer Allah’a iman etmiyorsa bir insan,Allah’a iman ediyor da ahrete inanmamışsa, yaptıklarının karşılığını bu dünyada alabilirler ama ahrette onlara güzel karşılık verilmeyecektir.

Zaten bir insan Allah’a tam olarak inanır, O’nun tam ve mükemmel olduğunu bilir, istediği her şeyi yaratacak güç ve kuvvet ve kudrette olacağı kavrar, anlar. O zaman yoktan yarattığı insanı yarın ölünce yeniden dirilteceği güne, bunun da ahiret olduğuna iman eder.

Her canlı ölümü tadacaktır.

Bir gün hepimiz ölüp, bu dünyaya veda edeceğiz.

Ölüm, bu dünyada hayatın bitişi, ahrette yeniden doğumdur. Bu öyle bir doğuştur ki, bu dünya hayatı o sonsuz alemde yok gibidir. Bu nedenle bu sonsuz aleme bu dünyada çok iyi hazırlanmamız lazım.

Allah, Kuran’da selam size, yapıp ettiklerinize karşılık cennete girin (Nahl 32)Diyerek cennete giden yolu yolu şöyle göstermiştir.

Onlar, öyle kimselerdir ki, (Allah) kalplerine imanı yazmış ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Onları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır; orda süresiz olarak kalacaklardır. Allah, onlardan razı olmuş, onlar da O’ndan razı olmuşlardır. İşte onlar, Allah’ın fırkasıdır. Dikkat edin; şüphesiz Allah’ın fırkası olanlar, felah (umutlarını gerçekleştirip kurtuluş) bulanların ta kendileridir. Mücadele Suresi, 22

CENNETE GİDECEK OLANLAR

Allah’a ve Elçisine itaat edenler, yararlı iş yapanlar Ahzap 31

Rabbimiz Allah’tır diyen Ahkaf 13

Allah’a ve Kuran’a inananlar Maide 84

Takva sahipleri Hicr 45

Devamlı namaz kılanlar, dua edenler, Meariç 22-23

.Mallarından yoksulların ve ihtiyaç sahiplerinin haklarını verenler, Meariç 24-25

Din gününe inananlar, Meariç 26

Namus ve iffetini koruyanlar, Meariç 29

Emanetleri korurlar ve sözlerini yerine getirirler Meariç 32

Şahitlikleri tam yaparlar Meariç 33

İman edip salih amellerde bulunanlar (Bakara Suresi, 25)

Allah’tan korkup sakınanlar (Al-i İmran Suresi, 15)

Öfkelerini yenenler (Al-i İmran Suresi, 134)

Yaptıkları (kötü şöylerde) bile bile ısrar etmeyenler (Al-i İmran Suresi, 135)

Allah’a ve elçisine itaat edenler (Nisa Suresi, 13),

İman edip iyi işler yapanlar Nisa 57

Allah yolunda canları ile malları ile cihad edenler Nisa 95

Erkek olsun kadın olsun, iman edip mümin olarak iyi işler yapanlar Nisa 124

Namazı kılanlar, zekatı verenler, elçilere inanan, onları savunup destekleyenler (Maide Suresi, 12)

Mümin erkekler ve mümin kadınlar Tevbe 72

Doğru sözlü olanlar (Maide Suresi, 119)

Güzel davranışlarda bulunanlar (Yunus Suresi, 26)

Kadın veya erkek, mümin olarak yararlı iş yaparsa Mümin 40

Rablerine kalpleri tatmin bulmuş olarak bağlananlar (Hud Suresi, 23)

Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler (Müminun Suresi, 8)

Tevbe edenler, iman eden ve iyi davranışlardan bulunanlar (Meryem Suresi, 60)

Namazlarını (titizlikle) koruyanlar (Müminun Suresi, 9)

Hayırlarda yarışanlar (Fatır Suresi, 32)

Takva sahibi olanlar (Muhammed Suresi, 15)

Gönülden Allah’a yönelip dönenler (Kaf Suresi, 32)

Görmedikleri halde Rahman’a karsi içleri titreyerek korku duyanlar ve içten Allah’a yönelmis bir kalp ile gelenler (Kaf Suresi, 33)

O sakınanlar, ferahlıkta, darlıkta mallarını yoksullara harcayanlar, öfkelerini yenenler ve insanları affedenlerdir ve Allah, ihsanda bulunanları sever Ali İmran 134

Allah yolunda ölenler, öldürülenler Ali İmran 195

Allah’a karşı gelmekten sakınanlar Ali İmran 198

Sabırlı olanlar Rad 24

Kötülük yapmaktan sakınanlar Rad 35

İyiler İnfitar 13

İman edip salih amellerde bulunanlar ise cennet halkıdır, orada süresiz
kalacaklardır.(BAKARA SURESİ,82)

CENNETTE NELER VAR

Cennet nasıl bir yerdir, neler verilecek orda insanlara, bunu en iyi bilen cenneti yaratandır hiç şüphesiz. Yaratan Allah, Kuran’ında cennet hakkında işte böyle buyurmaktadır.

Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Orada giyecekleri elbiseleri de ipektir. Fatır 33

Artık orada bize ne bir yorgunluk dokunacak ne de orada bize bir usanç gelecektir. Fatır 35

İşte onlara, alt taraflarından ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Onlar Adn cennetlerinde tahtlar üzerine kurularak orada altın bileziklerle bezenecekler; ince ve kalın dibadan yeşil elbiseler giyecekler. Ne güzel karşılık ve ne güzel kalma yeri! Kehf 31

(O yurt) Adn cennetleridir; oraya babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih olanlarla beraber girecekler, melekler de her kapıdan onların yanına varacaklardır. Rad 23

Takva sahipleri için Rableri yanında, içinden ırmaklar akan, ebediyyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve (hepsinin üstünde) Allah’ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını çok iyi Ali İmran 15

Onlar, öyle kişilerdir ki yaptıklarının karşılığı, Rablerinin yarlıgaması ve kıyılarından ırmaklar akan cennetlerdir, ebedi olarak kalırlar orada ve iyi işlerde bulunanların mükafatı, ne de güzeldir. Ali İmran 136

DUHAN SURESİ

51- Müttakiler ise güvenli bir makamdadır.

52- Bahçelerde ve çeşme başlarında.

53- İnce ipekten ve parlak atlastan giysiler giyerek karşılıklı otururlar.

54- İşte böyle: Onları parlak iri gözlülerle de eşleştirdik.

55- Orada, güven içinde, her meyveyi isterler.

56- Orada ilk ölümden başka ölüm tatmazlar, sürekli yaşarlar. ve Allah onları cehennem azabından korumuştur.

VAKIA SURESİ

11- Onlar Allah’a yakındırlar.

12- Bol nimetli cennetlerdedirler.

13- Çoğu öncü ümmetlerden,

14- Birazı da sonrakilerdendir.

15- Altın işlemeli tahtlarda otururlar.

16- Karşılıklı olarak bu tahtlara kurulurlar.

17- Hiç ölmeyecek genç hizmetçiler aralarında dolaşır,

18- Gürül gürül akan bir çeşmeden doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle.

19- Bu içki ne başlarını ağrıtır, ne de sarhoş eder.

20- Hoşlarına giden meyvelerle,

21- İştahla yiyecekleri kuş etleri ile,

22- Onlara iri gözlü eşler sunulur,

23- Tıpkı sedefteki inciler gibi.

24- Yaptıkları iyiliklerin karşılığı olarak,

25- Orada ne boş ve ne günah içerikli bir söz işitirler.

26- İşittikleri tek söz “selâm, selâm “dır.

27- Defterleri sağdan verilenler. Ne mutlu onlara!

28- Onlar dikensiz sedir ağaçları,

29- Meyva yüklü muz ağaçları arasında,

30- Kesintisiz gölgeler altında,

31- Çağlayan akarsu boylarında,

32- Bol meyvalar yanında,

33- Sürekli ve yasaksız,

34- Yüksek döşekler üzerindedirler.

35- Biz oradaki eşleri yeniden yarattık.

36- Onları bakire yaptık.

37- Eşlerine aşık ve onlarla aynı yaşta,

38- Defterleri sağdan verilenler için,

39- Bunların bazıları eski ümmetlerden,

40- Bazıları da sonrakilerdendir

SAFFET SURESİ

41- Onlar için bilinen rızık vardır. ·

42- Çeşit-çeşit meyveler vardır.

43- Nimet cennetlerinde. ·

44- Tahtlar üzerinde karşılıklı otururlar. ·

45- Önlerinden akan kaynaktan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. ·

46- Berraktır, içenlere lezzet veren bir içki. ·

47- O içkide ne sersemletme var, ne de onunla sarhoş olurlar. ·

48- Yanlarında da bakışlarını yalnız kendisine çevirmiş iri gözlü eşler vardır.

49- Saklı yumurtalar gibi bembeyaz eşler

ZUHRUF SURESİ

68- Ey kullarım, bugün size korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz.

69- Onlar, ayetlerimize inanmış ve müslüman olmuş kullarımdı.

70- Siz ve eşleriniz, ağırlanmış olarak cennete giriniz.

71- Onların önünde altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Orada canların çektiği, gönüllerin hoşlandığı herşey var. ve siz, orada ebedi kalacaksınız.

72- İşte yaptıklarınıza karşılık size miras verilen cennet budur.

73- Orada sizin için bol bol meyveler vardır, onlardan yersiniz

GAŞİYE SURESİ

8- İnanmış olanların yüzleri, o gün, pırıl pırıldır.

9- Yaptıklarından hoşnutturlar.

10- Yüksek bir bahçededirler.

11- Orada boş söz işitmezler.

12- Orada akan bir kaynak vardır.

13- Orada yükseltilmiş tahtlar vardır.

14- Konulmuş kadehler.

15- Dizilmiş yastıklar.

16- Serilmiş halılar vardır.

KEHF SURESİ

30- İman edip iyi ameller işleyenlere gelince, biz iyilik yapanları kesinlikle ödülsüz bırakmayız.

31- Onlar için altlarından çeşitli ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Kolları altın bileziklerle süslüdür. Orada ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler giyerek koltuklara kurulurlar. O ne güzel bir ödül ve orası ne güzel bir barınaktır.

TUR SURESİ

21- İnanan, soyları da inançta kendilerine uyan kimselere soylarını da katarız. Onların işlediklerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazancına bağlıdır.

22- Cennette olanlara diledikleri meyve ve etten bol bol veririz.

23- Orada bir kadehi kapışırlar fakat onda ne saçmalama vardır, ne de günaha sokma.

24- Sedefteki inciler gibi olan gençler yanlarında dolaşırlar.

25- Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar:

26- Derler ki: “Daha önce biz, ailemiz içinde korkardık.”

27- `Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen azabtan korudu.”

28- “Biz bundan önce yalnız O’na yalvarırdık. Çünkü iyilik eden, esirgeyen O’dur O.”

NEBE SURESİ

32. Bahçeler,bağlar,

33. Uyumlu harika eşler,

34. Ve içki dolu kâse(ler) .

35. Onlar orada ne boş bir lâkırdı ne de yalan işitirler.

NİSA SURESİ

57- İman edip iyi ameller işleyenleri de ilerde içinde ebedi olarak kalacakları, altından ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğiz. Onlara orada el değmemiş eşler verilecek, kendileri koyu gölgeler altına alınacaklardır.

RAHMAN SURESİ

46- Rabbinin huzuruna çıkacağı andan korkanlara cennette bir konut verilecektir.

47- Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?

48- Bu cennet konutlarının bahçeleri sık dallı ağaçlarla kaplıdır.

49- Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?

50- Bu iki konutta birer pınar akmaktadır.

51- Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?

52- Bu konutların bahçelerindeki ağaçlarda her meyvanın iki çeşidi vardır.

53- Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?

54- Bu konutlarda ağırlananlar astarları yaldızlı atlastan minderlere yaslanırlar. Her iki konutun bahçelerindeki ağaçların meyvaları yere yakındır, kolayca devşirilebilirler.

55- Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?

56- O cennetlerde, gözlerini, eşlerinden ayırmayan ve eşlerinden önce ne bir insan tarafından dokunulmuş, ne bir cin tarafından dokunulmuş eşler var.

57- Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?

58- O eşler sanki birer yakut ve mercandırlar.

59- Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?

60- İyiliğin, iyilikten başka bir karşılığı olabilir mi?

61- Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?

62- Bu iki cennet konutunda ali düzeyde iki cennet konutu daha vardır.

63- Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?

64- Bu konutların renkleri koyu yeşildir.

65- Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?

66- İki konutta sürekli kaynayan iki pınar vardır:

67- Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?

68- İki konutun bahçelerinde de çeşitli meyva, hurma ve nar ağaçları vardır.

69- Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?

70- O konutlarda iyi huylu, güzel kadınlar vardır.

71- Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?

72- O kadınlar ceylan gözlüdürler ve çadırlarının dışına hiç çıkmazlar.

73- Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?

74- Daha önce onlara ne cin ne insan kökenli hiçbir erkeğin eli değmemiştir.

75- Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz

76- Bu konutlarda ağırlananlar yeşil yastıklara ve güzel işlemeli minderlere yaslanırlar.

İNSAN SURESİ

11- Allah da onları o günün kötülüğünden korur, yüzlerine parlaklık ve gönüllerine sevinç sunar

12- Sabretmelerinin karşılığında kendilerini cennetle ve ipekli elbiselerle ödüllendirir.

13- Koltuklara kurulurlar. Orada ne yakıcı güneş, ne de dondurucu soğuk görürler.

14- Ağaçların gölgeleyici saçakları başlarına yakın alçaklıkta ve meyvalarının devşirilmesi son derece kolay olur.

15- Onlara gümüş tabaklarla ve saydam kadehlerle servis yapılır.

16- Bu gümüşten saydam kadehlerin büyüklükleri ihtiyaçlarına göre belirlenmiştir.

17- Onlara orada taslar içinde zencefil karışımlı içecekler sunulur.

18- Bu “selsebil ” adı verilen bir cennet pınarıdır

19- Onlara hiç ölmeyecek gençler hizmet ederler. Bu gençleri görsen, ortalığa saçılmış birer inci sanırsın.

20- Nereye baksan bir nimet ve büyük bir saltanat görürsün.

21- Üzerlerinde ince, yeşil ipekten ve atlastan elbiseler vardır, bileklerine gümüş bilezikler takılmıştır. Rabbleri onlara temiz içecekler sunmuştur.

22- Bütün bunlar iyiliklerinizin karşılığıdır, çabalarınız, hoşnutluğumuzu kazanmıştır

KİMLER CEHENNEMLİKTİR?

Bu gün size cehennemi anlatacağım. Cehennemi hepiniz bilirsiniz, duymuşsunuz. Öbür dünyada Allah’ın kötüleri içine atacağı yer. Ama nasıl bir yer, oraya nasıl gidilir, orda neler olur, öteden beri hep düşünmüşümdür. Artık sırası geldi diyerek araştırmaya başladım. Bu araştırma sonunda öğrendiklerimi sizlerle paylaşmak istedim.

Bu konu üç bölüm halinde incelenecektir.

1. CEHENNEM VE ONA GİDEN YOL

İmanın şartlarından biridir ahrete inanmak. Ahiret, cennet, cehennem, hesap günü ve sonsuzluğu içinde toplayan yerin genel adıdır. Yani ahirete inanan bir mümin cehenneme de inanmak zorundadır. Cehenneme inanmıorsa zaten o da cehenneme gidecektir.

Allah, cehennemin varlığını şu ayeti ile bildirmektedir.

Yemin olsun o cehennemi mutlaka göreceksiniz. Tekasür suresi ayet 6

Bir başka ayette de Allah diyorki: Muhakkak ki, bizim yanımızda bukağılar ve cehennem var. Müzemmil suresi ayet 12

Cehennemin yolu bu dünyadan geçmektedir. İnsan oraya bu dünyadaki tutum ve davranışları ile imansızlığı ile gider. Kötülük ederse gider, günahları ağır gelirse gider. Ama bu dünya hayatından sonra ya cehenneme ya da cennete gider.

Allah sık sık uyarır, bana iman etmezseniz, benim Kuran’ımdaki günahları işlerseniz, size hem dünyada hem de ahrette azap edeceğim diye. Ve yine der ki Allah, her insan ölümü tadacaktır. Enbiya 35, Ankebud 57

Ölüm anı gelip, insan öleceğini anlayınca artık olan olmuş, her şey bitmiştir.

Allah, ahiret gününün varlığına ve bir gün geleceğine inanmamızı istemektedir. Ahirete inanmayanlar ahireti kaybetmişlerdir. Ahiren günü, insanlar yeniden diriltileceklerdir.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesinkes inanırlar. Bakara 4

İnsanlar ahiret günü cehennemin etrafında toplanacaklardır.

Bu konuda Allah yemin ederek buyuruyor:

Bunun için Rabbine ant olsun ki; Biz onları ve şeytanları mutlaka haşredeceğiz. Sonra onları dizleri üzerine çökmüş hâlde cehennemin dış kenarında (mahşer alanında) mutlaka hazır bulunduracağız.

Sonra her gruptan, Rahman’a karşı kafa tutmada daha şiddetli davrananlar hangi kimselerse, onları mutlaka ayıracağız.

Sonra elbette ki Biz, oraya atılmaya kimlerin daha lâyık olduğunu daha iyi biliriz.

Ve Rabbinin üzerine almış olduğu kesinleşmiş bir hüküm olarak, içinizden ORAYA (cehennemin dış kenarına; mahşer alanına) uğramayacak hiç kimse yoktur.

Sonra Biz, takva sahibi olmuşları kurtarırız. Zalimleri de ORADA (cehennemin dış kenarında; mahşer alanında) dizleri üzerine çökmüş hâlde bırakırız.Meryem Suresi 68–72. Ayetler

Cehennemin etrafında toplanan insanlar, üç grupta olacaklardır.

Siz üç sınıf olacaksınız. Vakıa 7

Kimi doğruyu bulmuşlardan olacak, ne mutlu onlara. Vakıa 8

Kimileri kötülüğe batmışlardan olacak, bunlar mutsuzlar. Vakıa 9 (Aynı sure 41 ve 56. Ayetlere göre cehenneme gidecek olanlar)

Önde olanlar, Allah’a yakınlık sağlayanlar, mutluluk yaşayacak olanlar. Vakıa 10,11,12

Vakıa suresinin geneli ve Kuran’ın geneli göz önüne alındığında, bu üç gurup insandan imansız olanlar cehennemlik, önde olanlar, yani Allah’ın emirlerini eksiksiz yerine getirenler cennetlik olanlardır. Geriye kalan bir gurup ta inanan ama günah işleyenlerdir. Bunlar da hesaba çekilecek, günahları ve sevapları tartılacak, sevapları ağır gelenler cennete, günahları ağır gelenler ise cehenneme gideceklerdir.

O gün tartı haktır. Kimin (sevap) tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Araf 8

Kimin de (günah) tartıları hafif gelirse, işte onlar, ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır. Araf 9

Günahlar ve sevaplar tartılacak orda ve sevapları ağır gelenler cennete, günahları ağır gelenler de cehenneme gideceklerdir.

Bizim bizzat kendimizin ve çevremizdeki yakınlarımızın, sevdiklerimizin hem günahlarımız,hem de sevaplarımız vardır. Umarız ve Allah’tan dileriz ki, imanlı her insanın sevapları ağır gelsin ve bunlar cennete gitsinler. Ve yine umalım ki, kendimiz ve yakınlarımız, çevremiz günahtan kaçınsınlar.

Allah, bizi Kuran’dan sorguya çekecektir.(Zuhruf 44) Bunun anlamı, günahlar ve sevaplar Allah’ın Kitabında gösterilmiştir. Kimlerin cennete, kimlerin de cehenneme gideceğini açık ve net bir şekilde Kuran’da bildirmiştir. İnsanlar, inananlar bunu bilmeli kaçınmalı ki, az günah işlesinler, veya hiç işlemesinler ve günahlardan kurtulsunlar.

Unutulmamalıdır ki, günahın ne olduğunu bilmeyen günah işlemekten kurtulamaz.

Aşağıda çeşitli kaynaklar taranarak, Kuran’dan kendim de yaptığım araştırmada cehenneme gidecek insanların özelliklerini inanan kardeşlerim için araştırıp yazdım. Bunların bilinmesinde her ahrete inanan insanlar için sonsuz faydalar vardır. Bunlar okunurken, bu ayet hükmüne giriyor muyum, girmiyor muyum diye düşünülmesinde yarar vardır. Ayetin bildirdiği şey kendinde varsa kaçınmalı, bir daha yapmamaya söz verilmelidir.

Burada yazılan ayetlerden başka cehenneme gitmeyecek insan yok demiyorum. Gözümden kaçan olmuş olabilir, atlamış olabilirim, dikkat edememiş olabilirim. Bu ayetleri okuyan din kardeşlerimden benim atladığım ama sizlerin eksik bulduğunuz ayetler var ise, onları bildirdiklerinde bu sıralamaya ekleyeceğim. Böylesi kardeşlerime şimdiden teşekkür ederim.

İnsanı cehenneme götürecek her ayet anlaşılacak bir şekilde kısaca yazılmış, sonuna suresi ve ayet numarası da konulmuştur. İlgili Kuran suresine ve o ayete kolay ulaşmanız için Kuran mealleri sitesine link verilmiş, tıklandığında o sure hemen karşınıza gelecektir. Oradan ayetin tamamını okuyabilirsiniz.

Her şeyin doğrusunu Allah bilir.

İşte insanı cehenneme götürecek o ayetler:

2. KİMLER CEHENNEME GİDECEK

1.Allah’a inanmayanlar Bakara 126 Allah’ı inkar edenler Fatır 36

2.Allah’a şirk koşanlar Taha70-73

3.Allah’a karşı yalan uyduranlar Yunus 17

4.Allah ve elçisine karşı koyanlar Tevbe 68

5.Şüphesiz Allah, Meryem oğlu Mesih’dir diyenler Maide 72

6.Kuran’dan şüphe edenler, Kuran’ı Peygamberin uydurduğuna inananlarSecde 2-3

7.Kuran’ın bir bölümüne inanıp bir bölümünü inkar edenler Bakara 85

8.Allah’ın ayetlerini yalanlayanlar, inkar edenler Maide 10

9.Allah’ın ayetlerine karşı kibirlenenler Araf 40

10.Öldükten sonra dirilmeye inanmayanlar Secde 10

11.Kötülük işleyip de günahı kendini kuşatanlar Bakara 81

12. Haddi aşanlar Duha 31 Enbiya 9

13.Allah’ın mescitlerinde O’nun isminin anılmasını engelleyen ve mescitlerin yıkılması içi çaba harcayanlar Bakara 114

14. Allah yolundan saptıranlar Hac 9

15.Allah’ın indirdiği kitaptan bir şeyi göz ardı edip saklayanlar ve onunla değeri az (bir şeyi) satın alanlar Bakara 174

16.Dininden geri dönenler ve kafir olarak ölenler Bakara 217

17.Yetimlerin mallarını zulmederek yiyenler Nisa 10

18.Allah’la karşılaşmayı ummayanlar, dünya hayatına razı olanlar, Allah’ın ayetlerinden habersiz olanlar Yunus 7-8

20.İman edenlerle alay edenler Mutafaffin 29

21.Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklerle münafık kadınlar. Allah’a ortak koşan erkekler ve kadınlar. Fetih 6

22.İnsanları yoldan çıkaranlar Şuara 96-102

23.Servetlerinin kaynağında Allah’ın olduğunu inkar edip onu kendisinin kazandığını söyleyip iyilik yapmaktan kaçınan, insanlara gösteriş yapanlar.Kasas77-79

24.Homeseksüeller, sapık cinsellik işleyenler Araf 80-83

25.Toplumda bozgunculuk yapanlar Maide 33

26. Faiz yiyenler, faiz alış veriş gibidir diyenler. Bakara 275

27.Yapmadıkları şeyler nedeniyle övünmekten hoşlananlar Ali İmran 188

28.İnsanlardan adaleti emredenleri öldürenler Ali İmran 21

29. Hakkı aşarak başkalarının mallarını yiyenler Nisa 29-30

30.Altın ve gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanlar Tevbe 39

31.Bir mümini kasıtlı olarak öldürenler Nisa 93

32.Dinlerini bir oyun ve eğlence yapanlar Enam 70

33.Savaştan kaçanlar Tevbe 81

34.Azgın olanlar Sad 55

35.Müminlere işkence edenler ve sonra tevbe etmeyenler Buruç 10

36.Allah’ın indirdiği bir emri bir hükmü gizleyenler Bakara 174

37.İmanı satıp küfrü satın alanlar Ali İmran 177

38.Münafık olanlar Nisa 138

39.Kuran’ın bir benzerini biz de getiririz diyenler. Enam 124

40.Yalanlayıp sırt çevirenler Taha 48

41.İnkar edip ayetleri yalanlayanlar Hac 57

42.Namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina ediyor diyenler Nur 23

43.Ahirete inanmayanlar Sebe 8 Neml 4

44.İnsanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık yapanlar Şura 42

45.Allah’tan sakın dendiğinde gururlanıp günah işleyenler Bakara 206

46.Cehennemi yalanlayanlar Rahman 43

46.Zalimler Araf 165

47.Doğru yol Kuran yoludur, bu yoldan ayrılanlar Taha 127

48. Sapıklar. Vakıa 51-52 Doğru yol karşılığında sapıklığı alanlar Bakar 175

49. Allah’ın Elçisi Hz.Muhammed’i yalanlayanlar Mümin 44

50.Kıyameti yalanlayanlar Furkan 11

51.Hesap gününü inkar edenler Sad 26

52.Hesaba çekileceğini ummayanlar Nebe 27

53.Kuran yolundan başka yola gidenler Nisa 115

54. Şeytana uyanlar, onun yolundan gidenler Araf 18

55. Dünyayı isteyenler ve ahireti unutanlar İsra 18

56.Allah’a ibadet etmeyip büyüklük taslayanlar Mümin 60

57.Allah’ın ayetlerini ve Elçi’sini duymayan ve aklını da kullanmayanlar Mülk 10

58.Kafir atalarının izinden gidenler Hud 109

59. İlahlık iddiasında bulunanlar Şuara 29 Mümin 46 (ikisine birlikte bakılmalı)

60. Dünya hayatında zevk sürüp güzel her şeyi bitirenler Ahkaf 20

61.Ahiret günü günahı ağır gelenler Müminun 103

62.Din gününü yalanlayanlar Mürselat 34

63.Allah’ın sınırlarını aşanlar Nisa 14

64.Allah’ı anmaktan ve/veya Kuran’dan yüz çevirenler Cin 17

65.Yardım yapmaktan kaçınanlar, yoksulu yedirmeyenler, gerçeği yok sayıp gerçek olmayana gidenler ve din gününü yalanlayanlar. Müddesir 43-46

66. Hak yoldan ayrılan, haram ve günaha dalmış kötü insan İnfitar 14

67.Kendisi için altını ve gümüşü toplayıp yığınlayanlar Tevbe 35

68.Allah’a ibadet etmekte büyüklenenler Mümin 60

69.Bana Allah’tan vayh geldi diyenler Enam 93

70.Allah’ın indirdiğinin bir benzerini ben de indiririm diyenler Enam 93

71.Zina edenler Furkan 68-69

3.CEHENNEMDE NELER OLACAK

Kuran, cehennemde neler olacağını en açık bir şekilde anlatmıştır. İnsan olarak buna kimsenin bir şey ekleyeceği olamaz. Çünkü, cehennemin nasıl bir yer olduğunu onu yaratan bilir. Oraya gidip gelen yoktur bu dünyada.

Allah’ın bildirdiği göre, cehennem azap çekilecek yerdir.

Alevleri kabardıkça kabaran ateşin içidir Cehennem. Leyl 14

Azap, insanın canını yakan ve onu mutsuz eden her şeyin genel adıdır. Allah, yalanlayıp sırt çevirenlerin ve inkar edenlerin cehennemde azap çekeceğini şu ayeti ile açıkca belirtmektedir.

. İşte bu gün rezalet ve kötülük inkar edenlere aittir. Nahl suresi âyet 27

Cehennemin etrafında toplanan insanlardan yalanlayıp sırt çevirenler (Taha 68) suçlu günahkarlar (Kehf 53) elleri boyunlarına bağlanmış, giyimleri katrandan ve yüzlerini ateş bürümüş olarak (İbrahim 50) ve orda yok oluşu isteyerek (furkan 13) cehenneme gireceklerdir. Ve ne yazık ki, bundan kurtuluş da yoktur, kaçacak bir yer de (Kehf 53)yoktur.

Yakıtı insanlar ve taşlar olan (Tahrim 6) cehennemde,cayır cayır yanan ateşin içinde (Müzemmil 12) irinli su içilecek, acı ve işkence kat kat artacak, her yerden ölüm gelecek ama ölünmeyecek (İbrahim 16), ne doyuracak, ne açlıktan koruyacak dari dikeni yedirilecek, (Gaşiye 6-7), çıkış yoktur ordan (Bakara 167), özür dilenmesi de kabul edilmeyecektir. Gaşiye 35

Cehennemde olanların derileri yanıp dökülecek, ama yerine yine yanıp dökülmesi için yenisi çıkacak.

Ayetlerimize karşı inkara sapanları şüphesiz ateşe sokacağız. Derileri yanıp döküldükçe, azabı tatmaları için onları başka derilerle değiştireceğiz. Gerçekten, Allah, güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. (Nisa Suresi, 56)

Oraya gidenler çok büyük pişmanlık yaşarlar. Ama ne çare, bu pişmanlık asla fayda vermeyecektir.

Yüzlerinin ateşte evrilip çevrileceği gün, derler ki: “Eyvahlar bize, keşke Allah’a itaat etseydik ve Resûl’e itaat etseydik.” Ve dediler ki: “Rabbimiz, gerçekten biz, efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik, böylece onlar bizi yoldan saptırmış oldular.” “Rabbimiz, onlara azaptan iki katını ver ve büyük bir lanet ile lanet et.” (Ahzab Suresi, 66-68)

Cehennemde nelerin olacağı ile ilgili daha Kuran’da sayıları yüze yaklaşan ayetler var. Acının ve işkencenin her yapılış şekli detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Allah, bunları şimdiden bildirmektedir ki, yarın insanlar demesinler ki, biz böyle olacağını bilmiyorduk. Cin suresi 14. ayetine göre mümin, doğruyu araştırıp bulmakla emrolunmuştur. Kuran’dan yüz çeviren, hayatından Kuran’ı uzak tutan insan bunları zaten bilemez. O halde Kuran’ı okumak, öğrenmek, bilmek gerekmektedir.

Cehennem kötü bir yerdir. Kimse oraya gitmeyi arzu etmez. Allah da zaten bizleri cehenneme atmak istememektedir. Biz Allah’ın kanunlarına, Kurallarına, Kuran’nına uymamakla kendimizi cehenneme götürmekteyiz. Bunlara uyarsak cehennem bizden uzak olacaktır.

Günahı olan ve ben müslümanım diyenler, ölüm ne zaman gelecek bilmiyoruz, her zaman günahlarınızdan tövbe ediniz.

Allah’ım, bu çetin azaptan bizleri, yakınlarımızı, inananları koru.

Necmi AKGÜL

 

 

Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir