DOĞRU YOL

Fatiha suresini bu ülkede hemen hemen herkes ezbere bilir. Bir müslümanın ilk öğrendiği suredir. Bu suresin 6. ayeti şöyledir:

Bizi doğru yola ilet.

Yani bizi Yaratan’a dua ediyoruz ve bizi doğru yola iletmesini istiyoruz. Bizi doğru yola iletecek olan O’dur. Çünkü kendisine böyle dua etmemizi istiyor. Bizi doğru yola ilet.

Allah, bizi nasıl doğru yola nasıl iletir?

Bir yanlış yaptığımızda, ey kulum, bu yol yanlış gitme diye bize seslenir mi? Tabi ki hayır. Kulağımızdan tutar, bu yanlış yol, doğru şu mu der? Hayır tabi ki. Eline sopasını alır (Haşa) bir iki sopa çeker de bu yoldan gitmeyin mi der? Bu güne kadar böyle bir şey ne görülmüştür ne de duyulmuştur.

Allah, bunlardan uzaktır.

O halde bizi Allah doğru yola nasıl iletecek?

Tabi ki doğru yolun ne olduğunu bize göstererek. Doğru yolun ne olduğunu bilmeden nasıl gideceğiz ona. Önce bunu bilmeliyiz, sonra o yola gitmeliyiz.

Bizi doğru yola ilet, Kuran’da bir ayettir. Kuran, kendi kendini açıklayan Allah’ın kitabıdır. Bizi ileteceği doğru yolu yine Kuran’da arayacağız. Şimdi Kuran’a En’am suresi 151, 152 vi 153. ayetlerine bakalım.

153. ayette Yüce Allah: İşte benim doğru yolum budur, bu yola uyunuz, diyor. Benim doğru yolun dediğini de 151 ve152. ayetlerde sıralıyor:

1. Allah’a hiç bir şeyi ortak koşmayın.

Birinci doğru yol bu, Allah’a ortak koşmamak, şirkin her türünden uzak durmak. Çünkü Allah her şeyin sahibidir, O’nun bilgisi dışında hiç bir şey olmaz. Ve Allah’ın asla bağışlamayacağı günah da budur, O’na şirk koşmak.

2. Anaya babaya iyi davranınız.

İkinci doğru yol da budur, anaya babaya iyi davranmak. Bizim dünyaya gelmemize sebep olan, besleyip büyüten, barındıran, yediren içiren, uykusuz kalan, bizim için gerektiğinde canını verecek olan bu insanlar, ana ile baba, yarın yaşlanınca, bakıma muhtaç olunca, ve her zaman, saygı ile sevgi ile bakılmaya, iyi davranılmaya değer yegane varlıklardır. Onlar of bile dememek gerek.

3. Yoksulluk kaygısı ile çocuklarınızı öldürmeyiniz, sizin de onların rızkını Biz veriyoruz.

Anaların babaların da görevleri vardır. Şartlar ne olursa olsun çocuklarına iyi bakacaklar, onları eğitimi, bilgisi, dini ile geleceğe hazırlayacaklar ve onları ben bunlara bakamıyorum diye öldürmeyeceklerdir. Allah uyarıyor, rızkını biz veriyoruz.

4. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın.

Kötü olan şeyleri hemen hemen hepimiz biliriz. Hırsızlık etmek, başkalarının hakkını yemek, insanlara zulum etmek, edepsizlik, ahlaksızlık etmek. Ve daha bir çok şey. Bunları kimse görmüyor diye gizli yapmak ile açık yapmak yasaklanmıştır. Kötü şeyleri yapmak değil, yaklaşmamaktır esas olan.

5. Haklı bir gerekçe yokken Allah’ın dokunulmaz saydığı cana kıymayınız.

Yani durup dururken bir neden yokken insan öldürmek kötü yoldur. İnsanları öldürmemek de doğal olarak iyi bir yol olarak Allah bildirmektedir.

6. Ergenlik çağına kadar yetimin malına sadece niyetlerin en güzeli ile yaklaşınız.

Bunun en kısa anlamı, yetimin malını yemeyiniz. Onlara sahip çıkın, bakın, eğitimini tamamlayın, boynu büküklüğünü belli etmeyin, günümüzde ve ülkemizde 18 yaşını doldurunca mallarını kendilerine tastamam teslim. Küçükten bu yaşa gelinceye kadar ise onların mallarını kendi malınız gibi koruyun.

7. Ölçüde ve tartıda dürüst olunuz.

Toplum hayatının, ticaretin, alış verişin temel taşlarından biri olan ölçü ve tartıda hile yapmamak doğru bir yoldur. Düşünülürse, bu hileyi yapanlar, dürüst olmayanlar ne kadar kendilerine ve topluma zarar veriyorlar.

8. Bir söz söylerken, söz konusu olan akrabanız bile olsa, doğruyu konuşunuz.

Yalanı kimse sevmez. Allah doğru yolun doğru konuşmak olduğunu belirtiyor. Birilerini koruyayım diye yalan söyleyip başka birinin hakkını olmayan birine vermek ne kadar çirkin bir şey ve ne kadar yanlış bir davranış.

9.Allah’a verdiğiniz sözü tutunuz.

Verildiği zaman tutulması gerek yegane söz, Allah’a verilen sözdür. Allah her şeyi bilir. İnsanları kandırabiliriz, ama Allah’ı asla.

Bunlar Allah’ın doğru yollarıdır. Bunlara bakıp sakın başka doğru yol yok mudur demeyesiniz. Elbette doğru yolların hepsi bu değildir, başka doğru yollar da vardır, bunlar Kuran’da yeri geldikçe anlatılmıştır. Ama burada derli toplu doğru yoldan bir demet sunulmuştur.

En’am suresinin 151 ayeti sonunda işte Allah, ola ki düşünürsünüz diye size bu direktifleri veriyor, denilmektedir. 152, ayetin sonunda da düşünüp öğüt almamızı istiyor.

Aklı kullanmaya Kuran çok büyük bir önem verir. Yunus suresi 100. ayetinde: Aklını kullanmayanların üstüne pislik yağdırılır, denilerek aklı kullanmanın ne kadar önemli olduğu vurgulanmıştır. Yukarıda 9 sırada söylediğimiz ve kısaca açıkladığımız doğru yollar düşünüldüğünde, insanın kendisi için ve toplum için ne kadar büyük önem taşıdığı anlaşılmaktadır.

Şu bilinmelidir ki, Allah, Kuran’da herşeyi açıklamıştır.

Biz bu kitabı sana, her şeyin ayrıntılı açıklayıcısı, bir doğruya iletici, bir rahmet, Müslümanlara bir müjde olarak indirdik.. Nahl 89

Kitap’ ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Enam Suresi 38

Allah, kitabı size açıklayarak indirmişken, Kitabın dışında başka bir hüküm veren mi arıyorsunuz? (enam 114)

Bu ayetlerden açıkca anlaşılacaktır ki, açıklanmayan bir şey yoktur Kuran’da. Çünkü dinin kaynağı O’dur.

Allah, doğru yol diyorsa bunun ne olduğunu, günah diyorsa bunun da ne olduğunu açıklamıştır ki, insanlar yolun doğrusundan gitsinler, günah olarak sayılan şeylerden de kaçsınlar.

Allah’ın ayetlerine inanmak ve onları yerine getirmek her müslümanım diyenin görevidir. Eğer bu ayetlere sırt çeviriyorsanız, doğru yolu bırakıp kötü yollara gidiyorsanız böyleleri için acıların dayanılmazını çekeceklerine hazır olmalıdırlar.

“Doğrusu bize vahyedildi ki, azap yalanlayıp sırt çevirenindir” Ta Ha suresi âyet 68

“…İşte bu gün rezalet ve kötülük inkar edenlere aittir” Nahl suresi âyet 27:

Allah, doğru yoldan ayırmasın.

Necmi AKGÜL

 

 

Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir