ENGELSİZLERİN ENGELİ


Kuran, gerekli olan her bilgiyi insanlara vermiştir. Çünkü, O, yani Kuran, Allah’tan inmedir ve her konu hakkında gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Bunlardan biri de engelli  insanlarımızın durumudur.

Engelli insanlara çok şeyler borçluyuz. Çünkü onların varlığı sayesinde engelsiz olarak ne büyük bir nimet içinde olduğumuzu bize en güzel onlar anlatıyorlar. Onlar sokaklardaki ve bulundukları mekanlardaki canlı, ücretsiz ders veren harika insanlardır.

Yakından tanıdığım bir engelli sayesinde, şimdi nerde bir engelli görsem onlara daha bir sevgi ile ve ilgi ile bakıyorum. Gönlüme koymuşum ki, onların bana yardıma ihtiyaçları olduğu zaman bütün gücümle yanlarında olacağıma kendi kendime söz vermişim.  Şimdi nerde bir engelli görsem, ona bakıp halime şükürler ediyorum.

Engelli olmak, insanın kendi elinde olan bir şey değildir.  Her sağlam insan bir gün engelli olmaya adaydır. Çünkü, yarının ne olacağını, başımıza nelerin geleceğini asla bilemeyiz.

Mümin insan, yaratılanı yaratandan dolayı seven insandır. Her insan sevgiye ve saygıya değerdir. Engelli insanlar da  her zaman sevilecek ve saygı gösterilecek insanlardır.

Ama ne yazık ki, engelli insanlarımıza toplumumuzda gerekli önem verilmemektedir. Onlar bir yandan hayatın gerçekleri, yani engelleri ile uğraşırken, öte yandan da diğer insanların küçük görmeleri , horlamaları ile kırılan onurlarını tamir etmekle uğraşmaktadırlar.

Kuran’ı Kerimde, Abese suresi vardır. Bu surenin ilk on ayetini aşağıya alıyorum. Bu ayetlerde engellilere nasıl davranmamız gerektiği anlatılmaktadır.

Bir gün Peygamberimiz  Hz. Muhammed kendisi ile görüşmeye gelecek olan  sağlam insanları beklerken, gözleri görmeyen bir adam yaklaşır. Peygamberimiz, bu adamı görünce yüzünü  ekşiterek arkasını döner. Bu davranışı Allah’ın hoşuna gitmez ve Peygamberimizi bu ayetler ile uyarır. Şimdi bu on ayeti dikkatlice okuyalım.

Abese Suresi

1.  Yüzünü ekşitti ve geri döndü.
2.  Kör adamın kendisine gelmesinden ötürü
3.  Belki o temizlenecek,
4.  Yahut öğüt alacak da o öğüt ona fayda verecek.
5.  Kendini  muhtaç görmeyene gelince,
6.  Sen ona yöneliyorsun,
7. Oysa ki onun temizlenip arınmasından sen sorumlu değilsin.
8. Fakat koşarak sana gelen ,
9. Ve (Allah’tan) korkarak gelenle ,
10. Sen onunla ilgilenmiyorsun.

Ayet, muhteşem bir anlatımla engeli olan insanlara nasıl davranmamız gerektiğini bildirmektedir. Engeli olmayanlara verilen değerin engelli olanlara da verilmesini Allah istemektedir. Toplumsal paylaşımda önceliğin engellilere verilmesi ve onların kendi ellerinde olmadan engelli duruma düşüp sıkıntılarının paylaşılması toplumsal barış için ne kadar önemlidir, düşünüldüğünde bu açıkca anlaşılacaktır.

Ama ne yazık ki, toplumda engeli olmayanlar baş üstünde tutulmakta, gözleri görmeyen, kulakları duymayan, tekerlekli sandalyelerde yürüyerek hayatını devam ettirenler, veya başka sorunu olanlar ikinci sınıf insanmış gibi hakir görülmektedirler.

Allah, Kendi Elçi’si böyle davrandığı için O’na kızmaktadır. Günümüzdeki insanlara Kuran dili ile çağlar ve asırlar öncesinden engellilere iyi davranın, yoksa size de kızarım diyerek günümüz engelsizlerini uyarmaktadır.

Müslüman, Kuran’a uyan insandır. Ama Kuran’a uymak demek, ancak O’nu okuyup anlamakla olur. Herkes Kuran’a  saygı gösterir, ama  ne yazık ki açıp okumaz. Hayatının dışında tutar onu. O  zaman da Kuran’da engellilere nasıl önem verileceğini bilemez, yanlış yapar. Oysa ki, belki yarın, veya birkaç gün sonra kendisi de engelli olacak, ondan bundan ilgi bekleyecektir. Sen engelsiz iken engelli olanlara ne kadar yardım ettin ise, unutma ki, sen de o kadar yardım görürsün.

Bazıları ben olmam diyebilir, engellileri küçümseyebilir. Ya olursan?…

EY ENGELSİZLER, İÇİNİZDEKİ ENGELLERİ AŞIN VE ENGELLİLERE SEVGİ İLE SAYGI İLE YAKLAŞIN. BUNU YAPMAZSANIZ EN BÜYÜK ENGELLİ SİZLERSİNİZ, ONLAR DEĞİL.

Bütün engelsiz mümin kardeşlerimi, nasıl engeli olarsa olsun onları sevmeye, onlara yardım ve destekte bulunmaya davet ediyor,  engelli kardeşlerime sevgiler gönderiyor, saygılarımı sunuyorum.

Abese Suresinin tamamını aşağıya alıyorum.
                                                                                                                                                                                                                                                                  Necmi AKGÜL

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

Abese Suresi

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1.  (Peygamber), yüzünü ekşitti ve geri döndü.

2.  Âmanın kendisine gelmesinden ötürü

3.  Belki o temizlenecek,

4.  Yahut öğüt alacak da o öğüt ona fayda verecek.

5.  Kendini (sana) muhtaç görmeyene gelince,

6.  Sen ona yöneliyorsun,

7. Oysa ki onun temizlenip arınmasından sen sorumlu değilsin.

8. Fakat koşarak sana gelen ,

9. Ve (Allah’tan) korkarak gelenle ,

10. Sen onunla ilgilenmiyorsun.

11. Hayır! Şüphesiz bunlar bir öğüttür,

12. Dileyen ondan (Kur’an’dan) öğüt alır,

13. O, değerli sahifelerdir,

14. Tertemiz kılınmış, yüce makamlara kaldırılmış mukaddes sahifelerde,

15. Katiplerin ellerindedir ,

16. Değerli ve güvenilir katiplerin.

17. Kahrolası insan! Ne inkarcıdır!

18. Allah onu neden yarattı?

19. Bir nutfeden (spermadan) yarattı da ona şekil verdi.

20. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. *

21. Sonra onun canını aldı ve kabre soktu.

22. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltir.

23. Hayır! (İnsan) Allah’ın emrettiğini yapmadı.

24. İnsan, yediğine bir baksın!

25. Yağmurlar yağdırdık,

26. Sonra toprağı göz göz yardık,

27. Bu suretle orada ekinler bitirdik,

28. Üzümler ,yoncalar ,

29. Zeytinlikler, hurmalıklar ,

30. İri ve sık ağaçlı bahçeler,

31. Meyveler ve çayırlar bitirdik.

32. (Bütün bunlar) sizi ve hayvanlarınızı yararlandırmak içindir.

33. Kulakları sağır eden o ses geldiğinde,

34. İşte o gün kişi kardeşinden, kaçar.

35. Annesinden, babasından,

36. Eşinden ve çocuklarından .

37. O gün, herkesin kendine yetip artacak bir derdi vardır.

38. O gün bir takım yüzler parıl parıl,

39. Güler ve sevinir.

40. Yine o gün birtakım yüzleri de keder bürümüş,

41. Hüzünden kapkara kesilmiştir.

42. İşte bunlar kafirlerdir, günahkarlardır

 

 

 

Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir