İYİ VE KÖTÜ

İnsan, iyi ile kötüyü genel olarak anlayabilecek şekilde yaratılmıştır.

Bir insan sokağa tükürürse, bu kötüdür. Tüküreni herkes kınar, ayıplar.

Başka bir insan da, yolun ortasındaki bir taşı, insanlara ve araçlara zarar verir diye alıp kenara koyarsa, bu da iyi bir davranıştır. Bunun herkes böyle olduğunu bilir.

Yine herkes bilir ve anlar ki, birinin hakkını yemek kötü, bir hakkı sahibine vermek iyidir.

Çalışıp iş yapmak, para kazanmak iyi, çalışmadan oturmak, tembellik etmek kötüdür.

Bir baba ve annenin, çocuklarını eğitip hem kendilerine, hem vatana, hem insanlığa yararlı bir insan olarak eğitmeleri iyi, onunla ilgilenmeden sokağa salmaları, onun ayyaş, serseri olması kötüdür.

Sizler de iyi ve kötü olan şeylere karşı bir çok örnek verebilirsiniz.

Bütün bunlardan şu sonuç ortaya çıkmaktadır: Kötü dediğimiz şey, insanın kendine, ailesine, çevresine ve topluma ve insanlığa zarar veren şeylerdir. Bu nedenle kötü olan şeyler yasaklanmıştır. Neden, çünkü zararlıdır.

İyi olan şeyler de insanın kendine, ailesine, çevresine, topluma ve insanlığa yararlı olan şeylerdir. Bu nedenle iyi olanlar desteklenmiştir. Neden, çünkü yararlıdır, faydalıdır.

İnsan yaratılırken iyi ile kötüyü ayırt edecek şekilde yaratılmıştır. İnsanın özüne bu bilgiler Allah tarafından verilmiştir. Ama iyiyi mi, yoksa kötüyü mü kullanacağı insanın kendine bırakılmıştır.

İnsanı işitir ve görür yarattık ki, biz onu imtihan edelim. Ona iki de yolu gösterdik. (İnsan 2-3)

3. ayette gösterilen işte bu iyi ve kötü olan yoldur. Yani insana bu hangi şeyin iyi, hangisinin kötü olduğu Allah tarafından gösterilmiştir.

İyi ve yararlı iş yapan müminlere Allah güzel ve iki kat mükafat vereceğini, (kehf 2, Ahzap 31),onları bağışlayacağını (Taha 82), onları cennetine koyacağını (Bakara 82, Tegabün 9), bildirmektedir. Ancak burada bilinmesi gereken bir şey var ki o da, iyi ve yararlı iş yapma ancak iman etme şartına bağlanmıştır.

Onlar, Allah’a ve ahiret gününe inanırlar; iyiliği emreder, kötülükten menederler; hayırlı işlere koşuşurlar. İşte bunlar iyi insanlardandır. Ali İmran 114

Ali İmran Suresinin 114. Ayetinde kötülükten men etmenin bile iyi olduğunu bildiren Yüce Allah, zararlı davranışlarda bulunanların günah işlemiş olacağını kullarına bildirmektedir.

Kötülüğün neler olduğunu Allah kullarına bildirmiştir. İşte birkaç örnek ayet.

Büyü (Bakara 102), fitne, (bakara 217), uyuşturucu (Bakara 219), tanıklığı gizlemek insanın kendine ettiği bir kötülüktür, ( Bakara 283) zina kötü bir iştir, ona yaklaşmayın (İsra 32) Tertemiz bir insanı öldürmek (Kehf 74)

Kötü davranışın neler olduğu Kuran’da açık açık bildirilmiştir. Kötü bir davranışa misli ile ceza verilecekken, iyi bir davranışa en az on katı sevap verilecektir. Bu, Allah’ın insanlara bir lütfudur. Ve sonunda , yani din günü, yani ahrete günahlar ve sevaplar tartılacaktır, günahı ağır gelenler cehenneme, sevabı ağır gelenler de cennete gideceklerdir.

“O gün amelleri tartacak terazi haktır. Kimin sevapları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de sevapları hafif gelirse, işte onlar âyetlerimizi inkâr ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır. Araf 8

Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez” Nisa 40

Mümine bu dünyada düşen en büyük şey, iyi ve kötü davranışların neler olduğunu Kuran’dan araştırmak ve kötüleri bırakmak, iyileri yapmaya gayet göstermektir. Bu, hem bu dünya da kendisi için yararlı olacaktır hem öteki dünya da.

İyi ile kötü asla bir değildir. Aralarında çok büyük farklar vardır. İyi aydınlıktır, huzurdur,barıştır, bilgidir, mutluluktur, kötü, karanlıktır, mutsuzluktur, kargaşadır, cehalettir. İnsan bunları düşünüp karşılaştırdığı zaman iyi ile kötüyü daha iyi anlayacaktır.

Allah diyor ki:

Körle gören, iman edip barışa/hayra yönelik işler yapanlarla kötülük üretenler bir olmaz. Ne kadar da az düşünüyorsunuz! Mümin 58

İnsanlar bilerek ve bilmeyerek kötülük ediyorlar, edeceklerdir de. Olgun ve anlayışlı bir inanın nasıl davranması gerektiğini Kuran, ne güzel açıklamıştır.

Güzellikle çirkinlik/iyilikle kötülük bir olmaz! Kötülüğü, en güzel tavırla sav! O zaman görürsün ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sımsıcak bir dost gibi oluvermiştir. Fussilet 34

Kötülük en güzel şekilde savılınca, karşıdaki kötü insan da sana dost olacaktır. Böylece bir kötü toplumda eksilecek, bir iyi artacaktır. Çevremizde ve toplumda iyilerin sayısı çok, kötülerin sayısı ne kadar az ise, o toplumda huzur ve barış o kadar güçlü ve sağlam olacak, dünya bu günkü gibi cehenneme değil, cennete dönecektir.

İyi insan olmak çok önemli. Çünki iyi insan iyilik eder ve bakınız o zaman kötülükler ne oluyor?

Allah diyor ki:

İYİLİKLER, KÖTÜLÜKLERİ GİDERİR. Hud 114


Saygılarımla……                                                                    Necmi Akgül

 

 

Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir