KALBİMİZE BAKALIM

İnsanı Allah yaratmıştır.

Biz insanı en güzel biçimde yarattık. Tin 4

Bu yaratma içinde insanın kalbi de vardır hiç şüphesiz. İnsanı en güzel bir şekilde yaratmış ve yarattığı her organına ayrıca görevlerini de tayin etmiştir. Zaten O’nun istediği bir şeyi yaratması için ol demesi yeterlidir.

Bir şey yaratmak istediği zaman Onun yaptığı “Ol” demekten ibarettir. Hemen oluverir. Yasin 82

Herkes bilir ki, kalbimiz çok önemli bir organımızdır. Onun maddi yapısından çok bir manevi anlamı vardır. İşte kalbimizin Kuran’da manevi yapısı nasılmış, geniş bir açıdan buna bakacağız.

İnsanın acıyı , hazzı, elemi, neşeyi duyduğu yer kalbidir. Allh’a karşı sorumlu olduğumuz yer de kalbimizdir. O, yani öz, ruh, cevher olan kalb, Allah’tan gelmiştir ve O’na gidecek olan da odur.

Gördüklerimiz, duyduklarımız kalbimize etki ederek onu iyi ya da kötü değişime sokabilir.

İman kalbtedir. Hucurat 7

Allah, imanı size sevdirmiş ve onu gönüllerinizde süslemiştir.

Kuran, kalbe inmiştir. Bakara 97

De ki: -Cebrail’e düşman olan bilsin ki O, daha önceki kitapları doğrulayan, mü’minler için yol gösterici ve müjde olan Kur’an’ı Allah’ın izniyle senin kalbine indirmiştir.

İmanın merkezi kalbtir. Nahl 106

Kim iman ettikten sonra Allah’ı inkar ederse -kalbi iman ile dolu olduğu halde (inkara) zorlanan başka- fakat kim kalbini kafirliğe açarsa, işte Allah’ın gazabı bunlaradır; onlar için büyük bir azap vardır.

Kalb, sevginin kaynağıdır. Meryem 96

İman edip de iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için çok merhametli olan Allah, (gönüllerde) bir sevgi yaratacaktır.

Hatırlayın ki, Tur dağının altında sizden söz almış: Size verdiklerimizi kuvvetlice tutun, söylenenleri anlayın, demiştik. Onlar: İşittik ve isyan ettik, dediler. İnkarları sebebiyle kalplerine buzağı sevgisi dolduruldu. De ki: Eğer inanıyorsanız, imanınız size ne kötü şeyler emrediyor Bakara 93

Kalb, sorumluluk merkezidir. Bakara 225

Allah sizi, yaptığınız kasıtsız yeminlerinizden sorumlu tutmaz; fakat kalblerinizin kazandığı (bile bile yaptığınız) yeminlerden sorumlu tutar. Allah bağışlayandır, halimdir.

Kalb, imtihan edilecektir. Hucurat 3

Allah resulünün huzurunda seslerini alçaltanlar var ya, onlar Allah’ın, gönüllerini takva için imtihan ettiği kişilerdir. Bir bağışlanma vardır onlar için, bir büyük ödül vardır.

Kalb temizdir, Kuran’a uymayan düşüncelerle kirlenmektedir. Saffat 84

Rabbine, tertemiz bir kalple gelmişti.

Kalb, Allah’ı anmakla doyuma ulaşır, huzura kavuşur. Rad 28

Böyleleri, inanan ve gönülleri Allah’ın zikriyle/Kur’an’ıyla tatmin bulan kişilerdir. Gözünüzü açın! Gönüller yalnız Allah’ın zikriyle/Kur’an’la tatmin bulur. Bakara 260

İbrahim Rabbine: Ey Rabbim! Ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster, demişti. Rabbi ona: Yoksa inanmadın mı? dedi. İbrahim: Hayır! İnandım, fakat kalbimin tatmin olması için (görmek istedim), dedi. Bunun üzerine Allah: Öyleyse dört tane kuş yakala, onları yanına al, sonra (kesip parçala), her dağın başına onlardan bir parça koy. Sonra da onları kendine çağır; koşarak sana gelirler. Bil ki Allah azizdir, hakimdir, buyurdu.

Kalb, düşünebilmenin, görebilmenin ve işitebilmenin merkezidir. Hac 46

Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? (Dolaştılar, ama ibret almadılar). Çünkü gerçekte gözler değil, göğüslerdeki kalpler (kalp gözleri) kör olur.

Kalbin boş kalması insanı olumsuz davranışlara iter. Kasas 10

Mûsâ’nın anasının kalbi bomboş kaldı. Eğer biz (çocuğu ile ilgili sözümüze) inancını koruması için kalbine güç vermeseydik, neredeyse bunu açıklayacaktı.

Kalb, şüphelerin oluştuu yerdir. Tevbe 45

Ancak Allah’a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp, kuşkuları içinde bocalayanlar senden izin isterler.

Allah’ı inkar edenler,

İmanı inkar edenler,

İki yüzlü davranışları düşünenler,

Yalan söyleyenler,

Fuhuş yapmayı isteyenler,

Aldatanlar,

Gurur ve kibirli olanlar,

Katı ve acımasız davrananlar,

Kötü niyetli olanlar,

İnsanlara zarar verici plan ve proğram yapanların kalpleri hastadır.

Onların kalplerinde hastalık vardır. Bakara 10

Sonra bunun ardından kalpleriniz yine katılaştı; taş gibi, hatta daha katı oldu. Çünkü taş vardır ki, içinden ırmaklar fışkırır. Taş vardır ki yarılır da içinden sular çıkar. Taş da vardır ki, Allah korkusuyla (yerinden kopup) düşer. Allah, yaptıklarınızdan hiçbir zaman habersiz değildir. Bakara 74

Allah kimin gönlünü İslam’a açmışsa o, Rabbinden bir nur üzerinde değil midir? Allah’ı anmak hususunda kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun! İşte bunlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Zümer 22

İşte kalpte olan bütün bu hastalıklara şifa Kuran’dır. Yunus 57

Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet (olan Kur’an) geldi.

Sıkıntı ve huzursuzluk hissetmemiz kalbin daralıp sıkılmasındandır.

Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam’a açar; kimi de saptırmak isterse göğe çıkıyormuş gibi kalbini iyice daraltır. Allah inanmayanların üstüne işte böyle pislik (sıkıntı, acı, ızdırap) verir. Enam 125

Bu bir kitaptır ki insanları onunla korkutman, inananlara da öğüt vermen için sana indirildi; bu yüzden yüreğinde bir sıkıntı, göğsünde bir darlık hasıl olmasın. Araf 2

Kalb, kinin, garazın ve düşmanlığın merkezidir.

Gönüllerindeki kini, hasedi gideririz. Araf 43

Kalb, iyinin, doğrunun, güzelin ve beğenilen davranışların yapılmasının düşünüldüğü yerdir. Tegabbün 11

Allah’ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah’a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.

İnsanın yumuşak, güler yüzlü, cana yakın, katı, kaba olması kalbin özelliklerindendir. Ali İmran 159

Allah’ın rahmetinden dolayı, sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalbli olsaydın, şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onlara mağfiret dile, iş hakkında onlara danış, fakat karar verdin mi Allah’a güven, doğrusu Allah güvenenleri sever.

İnsanın yapmış olduğu kötü ve çirkin davranışlar kalbi günahla doldurur.Bakara 283

Eğer bir yolculuktaysanız, katip de bulamadınızsa alınan rehin de kafi. Birbirinize emniyetiniz varsa emniyet edilen borçlu, kendisini geliştiren Allah’tan sakınsın da emanetini tamamıyla ödesin ve tanıklığı gizlemeyin. Kim gizlerse şüphe yok, kalbi günaha batar ve Allah yapıklarınızı tamamıyla bilir.

İnsanın kalbi, günahta ve hastalıkta tedavi edilmez, insan da bunu işlemeye devam ederse,yapacak bir şey kalmamıştır, artık kalbi mühürlenir ve o insan gerçeği göremez. Casiye 23

Heva ve hevesini tanrı edinen ve Allah’ın (kendi katındaki) bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üstüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah’tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala ibret almayacak mısınız?

İnsan için kalb çok önemlidir. Bu önem hem maddi anlamdadır, hem de manevi anlamda. Akıllı insan her anlamda kalbine çok iyi bakan insandır.

Sağlıklı bir kalp, yaşamanın kaynağıdır, huzurun ve mutluluğun da kaynağıdır.

Kalbiniz, sağlıklı ve sevgi dolu olsun.

Necmi AKGÜL

 

Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir