KÖTÜLÜKLERİN KAYNAĞI

Allah’ın yarattığı her şey güzeldir, kusursuz ve mükemmeldir. İnsanı da Allah, güzel, kusursuz ve mükemmel yaratmıştır. Ama ne var ki, bu güzel ve mükemmel insan akıl sır ermez kötülük yapmaktadır.

Bu neden böyledir? İnsan neden kötülük eder, neden bu kadar katı, acımasız, insafsız, hain ve gaddardır? Neden yaratılışına aykırı söz, eylem ve davranışlarda bulunmaktadır.

Kısacası insan iyi olarak yaratılmışken, neden bu kadar kötüdür?

Önce kötü nedir, bunu bilmek gerek. Sözlüklerde kötü şöyle tanımlanmıştır:

Kötü:

  1. İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, fena, iyi karşıtı.
  2. Zararlı, tehlikeli.
  3. Korku, endişe veren
  4. Hoşa gitmeyen.
  5. Kaba ve kırıcı
  6. Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan.
  7. İyi, gerekli niteliklere sahip olmayan (kimse).
  8. İstenilmeyen, gereksiz davranışları olan veya bu davranışlara eğilimli olan (kimse).
  9. İyinin karşıtı olan.

Kuran, kötüyü daha somut olarak ele alır. Kötünün ne olduğunu isimlendirir.

Aşağıdaki ayetlerde kötü olan şeylerden bazıları sayılmış ve insan uyarılmıştır:

Birine azap etmek, işkence etmek, kötülüktür.

Hani, firaun ailesi size azabın en çirkiniyle kötülük ediyorlardı. Bakara 49

Cana kıymak, haksız yere insan öldürmek, bozgunculuk yapmak büyük kötülüktür.

Fitne/baskı ve bozgunculuk, cana kıymaktan daha büyük bir kötülüktür.Bakara 217

Falcılık, büyücülük büyük kötülüktür.

Falcılık ve büyücülük çok kötü bir şeydir. Bakara 102

Şahitliği gizlemek kötülüktür.

Şahitliği gizlemeyin. Onu gizleyen, kalbi günaha batmış/kendi kalbine kötülük etmiş biridir. Bakara 283

Savaştan kaçmak kötü bir davranıştır.

Her kim böyle bir günde, savaşmak için başka bir yer tutmak yahut başka bir birliğe katılmaya gitmek dışında onlara arkasını dönerse, Allah’tan bir gazaba çarpılmış olur. Varacağı yer cehennemdir onun. Ne kötü varış yeridir o! Enfal 16

Allahın insanlara verdiği kitaptan bilgiyi gizleyenler, onu insanlara açık açık bildirmeyenler, basit bir ücret karşılığı onu satanlar kötü iş yapanlardır.

Allah, kendilerine kitap verilenlerden şu yolda mîsak almıştı: “Onu insanlara mutlaka açık-seçik bildireceksiniz, onu saklamayacaksınız.” Ama onlar Kitap’ı sırtlarının gerisine attılar, basit bir ücret karşılığı onu sattılar. Ne kötü şey satın alıyorlar! Ali İmran 187

Yaptıkları antlaşmayı bozmak ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak kötülüktür.

Allah’a verdikleri sözü, onu antlaşma haline getirdikten sonra bozanlar, Allah’ın birleştirilmesini emrettiği şeyi parçalayanlar ve yeryüzünde bozgun çıkaranlara gelince, böyleleri için lanet var. Yurdun en kötüsü de onların olacak. Rad 25

Allah’ın çağrısı Kuran’dır. Bu çağrıya olumla cevap vermemek kötü bir davranıştır.

Rablerinin çağrısına olumlu cevap verenler için güzellik vardır. O’na olumlu cevap vermeyenlere gelince, yeryüzündekilerin tamamı onların olsa, bir o kadar da ilave edilse, kurtulmak için bunların tümünü fidye verirlerdi. Böylelerinin hesabı kötü olacaktır; varacakları yer de cehennemdir. Ne kötü yataktır o! Rad 18

Verilen sözü yerine getirmemek kötüdür, kötülüktür.

Onlar verdikleri sözü tam bir biçimde yerine getirirler ve kötülüğü salgın olan bir günden korkarlar. İnsan 7

Allah yolundan alıkoymak kötü, kötülüktür.

Yeminlerini bir kalkan edinip Allah’ın yolundan alıkoydular. Onların yapmakta oldukları ne kötüdür! Münafıkın 2

Allah’a şirk koşmak ve Allah’ın ayetlerini inkar etmek çok büyük bir kötülüktür.

Küfre sapıp ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte bunlar, içinde uzun süre kalacakları ateşin dostlarıdır. Ne kötü dönüş yeridir orası! Tegabun 10

Allah hakkında kötü sanı beklemek kötüdür, ceza gerektirir.

Ve Allah hakkında kötü sanılar besleyen erkek münafıklarla kadın münafıklara ve erkek putperestlerle kadın putperestlere, o kötülük girdabı başlarına dönesilere azap etsin diyedir bu. Allah onlara öfkelenmiş, onları lanetlemiş ve kendilerine cehennem hazırlamıştır. Kötü bir varış yeridir o. Fetih 6

Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba; bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğme. Kalem 10-14

Allah, kötüyü elle tutulur bir şekilde saymaktadır. Ve kötü olan şeyden kaçınmamızı, onu terk etmemizi istemektedir.

Ahireti, Kuran’ı, Peygamberi inkar etmek, zina etmek, haram yemek, çalmak, yetim hakkı yemek, dedikodu etmek, savaştan kaçmak Kuran’da sayılan somut kötülerden bazılarıdır.

Bir şey bizim kötü dememizle kötü değildir. Eğer Allah bir şeye kötü demişse, o şey kötüdür. Allah: Öyle kötü ki, yalanlayıp ve yüz çevirmiştir.” Leyl 16diye kötüyü tarif etmiştir.Demek ki, Allah’ı yalanlamak ve O’ndan yüz çevirmek kötüdür.Yalanlayıp yüz çeviren kimse, bunun bedelini ödeyecektir. Allah diyor ki: “O ateşe ancak kötü olan girecektir.” Leyl 15

Kötü, adı üstünde kötü, yani zararlı, yani faydası olmayan, insana ve çevresine zarar veren. Kötü olan bu şeyleri Allah da insanlar da sevmezler. Onun için Allah diyor ki:

Kötü şeyleri terk et. Müddesir 5

Ama insan özünde kötü ise kötü şeyleri terk etmeyecek, kendine verilen öğüdü de almayacaktır.

Kötü kimse öğütten kaçınacaktır. Ala 11

İnsanlar arasında yanlış bir düşünce vardır: Bir insan kötülük yapar, hırsızlık yapar, yetim hakkı yer, çevreye zarar verir, şunu yapar bunu yapar, derler ki, Allah böyle istedi, kaderi buymuş!. Bu düşünce kökünden yanlıştır. Allah, Kuran’da böyle bir şey demiyor. Hatta tam tersini diyor:

De ki: Allah kötülüğü emretmez. Araf 28

Allah, ayetlerinin yalanlanmasını istemez. İster ki, ayetlerini okusunlar, hayatlarına uygulasınlar ve doğru yolu bulsunlar. Buna rağmen insan ayetleri yalanladı ise (haşa) bunu Allah istedi de ben yaptım diyemez. Bu en büyük kötülüktür, Allah kötülüğü asla emretmez.

İnsanın başına her türlü şey gelir. İyilik geldiği zaman seviniriz, kötülük gelince de isyan ederiz. Neden bu benim başıma geldi diye. Kötü bir şey gelince de kaderi buymuş deriz, ya da Allahtan gelene ne denir ki, diye kendimizi teselli ederiz.

Genel bir kanaat vardır toplumda. Kötülük Allah’tandır diye. Bu yanlıştır. Allah, kullarına yarattıklarına asla kötülük etmez. İnsan kötülüğü kendine eder. Hızlı araba kullanan biri uçuruma düşerse bunun sorumlusu Allah değil, o insanın kendisidir. Allah’ı zalim, yarattığına kötülük eden, insanın başına bela veren olarak görmek, düşünmek, söylemek, Allah’a karşı en büyük iftiradır. Allah’ı, Kuran’ı bilmemek tanımamaktır. Bakınız Allah ne diyor:

İyilik ve güzellikten sana her ne ererse Allah’tandır. Kötülük ve çirkinlikten sana ulaşan şeyse kendi nefsindendir. Nisa 79

Kötü davranış, iş, eylem ve söz insan onurunu alçaltıcı, diğer insanların nefretini çeken şeylerdir. Bundan korkan bazı insanlar, bu kötü davranışları gizli olarak yapmaya çalışırlar. Sanki gizli yaparsa kimse görmeyecekmiş gibi. Oysa Allah, her şeyi görür ve bilir. Onun bilgisinden hiçbir şey kaçamaz. Bu nedenle diyor :

De ki, açık ve gizli kötülük haramdır. Araf 33

Kötülük yapanın yanına kar kalmamalıdır. Bunun bir cezası olmalıdır. Nasıl ki iyilik yapılınca bunun bir ödülü olduğu gibi.

Bu, Allah’ın, kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, güzel davrananları da daha güzeliyle mükafatlandırması içindir. Necm 31

Allah, kötülük yapanlara ceza verileceğini Kuran’da bir çok ayette belirtmektedir. Onların cehenneme gideceklerini, cehennemin de ne kadar kötü bir yer olduğunu sık sık bildirir.

Zulmedenleri de yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü şiddetli bir azap ile yakaladık. Araf 165

Kötülük yapanlar, ne kadar kötülük yaptılarsa o kadarı ile ceza göreceklerdir. 10 gram kötülük yapana 10 gram ceza verilecektir. Daha fazla yani 11 gram ceza verilmesi adil olmayacaktır. Allah, adildir.

Kötülük getirenlere gelince, kötülükleri yapanlar yapmış olduklarından fazlasıyla cezalandırılmayacaklardır. Kasas 84

Kötülük kazananlara ise kötülüğün miktarınca karşılık vardır. Yunus 27

Kötü bir iş yapan, sadece yaptığı kadarıyla cezalandırılır. Mümin 40

Eğer ceza ile karşılık verecekseniz, ancak size yapılan kötülüğün türü ve miktarı ile karşılık verin. Eğer sabrederseniz, elbette ki bu, sabredenler için daha hayırlıdır. Nahl 126

İnsan kötülük yapar, birine zarar verir, yanlışları olur, ama isterse bunlardan kurtulabilir. Çünkü Allah, pişman olanların, tevbe edenlerin kötülüklerini iyiliğe çevireceği sözünü vermektedir.

Kötülükler yaptıktan sonra ardından tevbe edip de iman edenlere gelince, şüphesiz ki o tevbe ve imandan sonra, Rabbin elbette bağışlayan ve esirgeyendir. Araf 153

Ancak tevbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar başkadır; Allahı onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Furkan 70

Kötülük ve kötü davranış, çirkinlik, hatalar, tevbe ile yok edileceği gibi insan kendisi de bu kötü davranışlarından kurtulabilir. Allah, bu konuda hüküm vermiştir.

İyilikler kötülükleri yok eder. Hud 114

Başkalarına yapılan bol bol iyilik insanın kötülük yaparak kazandığı günahlarından kurtulacaktır. Hem de bir iyilik karşılığı Allah tarafından misli ile insana verilecektir, hatta daha fazla verilecektir. Oysa bir günahın karşılığı ise sadece yapıldığı kadar günahtır.

Her insan bilir ki, iyi davranış ile kötü davranış bir değildir. İyi olan şeyler hem Allah tarafından hem de insanlar tarafından sevilir, takdir edilir, ama kötü olanlar ise sevilmez, bunu yapanlar kınanır. Kısaca demek gerek ki, iyilikle kötülük bir değildir. Bu Allah’ın koyduğu bir hükümdür.

İyilikle kötülük bir olmaz. Ne kadar az düşünüyorsunuz? Mümin 58

İnsanlara yardım ve destekte bulunmak, onların sorunlarını çözmek, yüklerini sırtlamak insanları kötülüklerden korur.

Kitap’tan sana vahyedileni oku! salatı yerine getir! Çünkü salat, çirkinliklerden ve kötülüklerden alıkoyar. Elbette ki, Allah’ın zikri/Kur’an’ı daha büyüktür! Allah, neler yaptığınızı biliyor. Ankebud 45

Kötü şeyler yaparken bir değil bin kere düşünmek gerekmektedir. Çünkü, insan yaptığı kötülüğü ahret günü sırtında taşıyacak, Allah’ın huzuruna varacaktır.

Allah’ın huzuruna varmayı yalanlayanlar, gerçekten hüsrana uğramıştır. Sonunda o saat ansızın kendilerine gelip çatınca, sırtlarında günahlarını taşır bir halde şöyle demişlerdir: “Dünya hayatında düşdüğümüz aşırılıklardan dolayı vay hasretimize!” Dikkat edin! Ne kötü şeylerdir taşıyıp durdukları.Enam 31

Bir de bakıyor ki insan, bütün kötülükleri kendini kuşatıvermiştir. Ondan kurtuluş yoktur.

Yaptıklarının kötülükleri karşılarına dikilmiş, alay edip durdukları şey kendilerini kuşatıvermiştir. Mümin 37

İnsan, kendi içinde nefis taşımaktadır. İnsan aklına kötü düşünceler gelmesi bu nefis yüzündendir. Nefsine uydu derler halk arasında. Yani kötü şey düşündü ve onu yerine getirdi demektir bu. Nefse uymamak lazımdır. Allah bu konuda uyarıyor:

İnsana nefsi bütün gücüyle kötülüğü emreder. Yusuf 53

Bize kötülüğü ve yanlış işler yapmayı emreden bu nefse uymamak mesut ve mutlu bir hayatın kapılarını açacaktır.

Kötü düşünceler nefsin istemesi, şeytanın istemesi ve kötü insanların istemesi ile insan aklında yer eder, yerleşir. O zaman insan alacağı kısa ömürlü minik zevkler için geleceğini tehlikeye atmamalı ondan kaçınmalıdır. Bu düşünceleri anında kendimizden kovmalıyız. Bu durumda ne yapmamız gerektiğinin yolunu Allah bize göstermiştir.

Eğer şeytandan gelen kötü bir dürtü seni dürtecek olursa hemen Allah’a sığın! Çünkü en iyi işiten O’dur, en iyi bilen O… Fussilet 36

İnsan, hem kendisi kötülük yapmamalı, kötülük yapanların karşısına dikilmeli, hem de kendisine yapılan kötülük karşısında tavır almalıdır. Genel kuraldır, iyilik iyiliği, kötülük de kötülüğü doğurur. Akıllı ve düşünen, kendine hakim insanın, kendisine yapılan kötülük karşısında nasıl davranması gerektiğini Allah şöyle bildirmektedir:

Güzellikle çirkinlik/iyilikle kötülük bir olmaz! Kötülüğü, en güzel tavırla sav! O zaman görürsün ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sımsıcak bir dost gibi oluvermiştir. Fussilet 34

En güzel olan neyse onunla sav kötülüğü. Müminun 96

Bana kötülük edildi, ben de ona kötülük edeyim, hatta daha fazlasını yapayım diye düşünmek ve böyle davranmak, dinimizin isteği ve emri değildir. Kötülük edene iyilik edilmeli, herkes böyle davranırsa topluma barış ve huzur getirecektir.

Kötü davranışlar bazen bilerek, planlı olarak yapılır. Bazen de insan kötülük yapar, bunun kötü bir şey olduğunu bilmez.

Rabbin, bilgisizlik yüzünden kötülük işleyip de bunun ardından tövbe edip hallerini düzeltenler lehindedir. Nahl 119

Kötülük yapanlar, genel olarak yaptıkları kötülükleri kabul etmezler, buna hemen itiraz ederler.

Öz benliklerine zulmedip durdukları bir sırada, meleklerin vefat ettirdikleri kişiler şöyle diyerek teslim bayrağını çekerler: “Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk.” İş hiç de öyle değil. Allah, sizin yapmakta olduklarınızı çok iyi bilmektedir. Nahl 28

Ama kötülük yapanların bilmedikleri bir şey var, Allah her şeyi görüp bilmektedir. Ve yarın yaptığı kötülüğü de sırtlayıp O’nun huzuruna getirecektir cezasını çekmek için.

Kötülük yapanlar, belki o an rahatlarlar, ellerine bir şey geçer, hırsızlık etmişse örneğin bir hakkı olmayan mal elde etmiş olabilir, kimse de onu yakalayamamış olabilir. Allah’ın kanunlarında bir değişme olmaz, bu insanlar, yani kötülük yapan bütün insanlar, yaptıkları kötülük karşılığı olarak sıkıntı, acı, umutsuzluk, ızdırap çekeceklerdir. Hep kötülük yapmış ve kötü davranmış insanlara bakınız çevrenizde, bu insanlar erken yaşlarda çöküp gitmişlerdir. Çünkü için için acı çekmektedirler. Allah diyor ki:

Sonunda, yapıp ettiklerinin kötülükleri başlarına musibet olmuş, alay edip durdukları şey kendilerini sarıvermiştir. Nahl 34

İyilik yapmak insana mutluluk verir, kötülük yapmak ise mutsuzluk verir. Allah, yarattığı insanın mutsuz olmasını istemez. Onun içindir ki, kötülük yapmayı yasaklamıştır.

Şu bir gerçek ki; Allah; adaleti, iyi ve güzel davranmayı, akrabaya vermeyi emreder. Tüm pisliklerden/edepsizliklerden, kötülükten, azgınlık-doymazlık ve kıskançlıktan yasaklar. Düşünüp ibret alırsınız ümidiyle size öğüt veriyor. Nahl 90

Neden kötülük yapmayı yasakladığını da ayetin sonunda, düşünüp ibret alırsınız diye açıklamıştır. Bu ayet, her Cuma günü imam tarafında hutbe sonunda okunup açıklanmaktadır. Yani camiye giden herkes kötülük yapmanın Allah tarafından yasak olduğunu bilir. Ama gelin görün ki, kötülük toplumumuzda kol gezmektedir.

İnsan nankördür. İyilik kıymeti bilmez. Kendine verilen bunca nimeti görmez, daha fazlasını ister. Sanki ahrete götürecekmiş gibi kimseye yardım bile etmeden mal para biriktirir. Kimseyi düşünmez. Ama kendine bir kötülük dokunduğu zaman da bakın ne yapıyormuş:

Kendisine kötülük/hoşnutsuzluk dokununca basar bağırır. Meariç 20

Kendi ellerinin hazırladıkları yüzünden kendilerine bir kötülük gelip çatsa, hemencecik ümitsizliğe düşerler. Rum 36

İnsanların çokları genel olarak iyilik, güzellik ve doğrulukta yardımlaşmaya giderler, ama öyleleri de vardır ki, bunlar kötülükte, çirkinlikte, vatana ihanette, hırsızlıkta yardımlaşma ve dayanışma içinde olurlar. Bu insanlara Allah acıklı bir azap verecektir. Bu tür yardımlaşma ve dayanışma içinde olmak bir müslümana yakışmaz.

Bütün bunlardan sonra siz şu insanlarsınız: Birbirinizi öldürüyorsunuz. İçinizden bir zümreyi yurtlarından çıkarıyorsunuz. Onlar aleyhine kötülük ve düşmanlık hususunda dayanışmaya giriyorsunuz. Esasında onları yurtlarından çıkarmak size haram edildiği halde, esir olarak size geldiklerinde fidyelerini veriyorsunuz. Şimdi siz Kitap’ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? İçinizden bunu yapanın cezası, dünya hayatında rezillikten başka bir şey değildir. Kıyamet gününde ise böyleleri azabın en şiddetlisine itilir. Allah, yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Bakara 85

Yeryüzünde kötü, daha kötü, çok daha kötü ve daha da kötü olmak üzere türlü türlü insan vardır. Allah’ın insanlara verdiği aklı kullanmayanlar, inkar edenler, nankörler, gerçeği örtüp gizleyenler kötülerin kötüleridirler. Bunlarla ilgili olarak Allah diyor ki:

Çünkü yeryüzünde debelenenlerin Allah katında en kötüsü, akıllarını işletmeyen sağır-dilsizlerdir. Enfal 22

Allah katında canlıların en kötüsü, gerçeği örten nankörler/inkârcılardır. Bunlar iman etmezler. Enfal 55

Kötü davranışlar ve kötü eylemler, kötü işler sadece insan eli ile yapılmaz. Kötülük dil ile de yapılır. İnsan diline hakim olmalı, ne söylediğini bilmeli, sözün nere gittiğini, gideceğini hesap etmeli ve öyle konuşmalıdır.

Onlar sizi ele geçirirlerse size düşman olurlar; ellerini ve dillerini size kötülükla uzatırlar, inkâra sapmanızı isterler. Mümtehine 2

Kötülük yapanları uyarmak, iyilerin görevidir.

İşledikleri kötülükten birbirlerini sakındırmıyorlardı. Ne kötü şeydi yapmayı sürdürdükleri! Maide 79

Kötülükten tövbe ölüm gelmeden önce yapılmalıdır. Ölüm gelince tövbe kabul edilmeyecektir.

Yoksa, kötülükleri yapıp yapıp da her birine ölüm geldiğinde, “işte şimdi tövbe ettim” diyenler için tövbe yoktur. Küfre batmış olarak ölenlere de tövbe yoktur. Böylelerine biz korkunç bir azap hazırladık. Nisa 18

Allah, kötülükten kurtulmanın yolunu göstermiştir.

Yemin olsun ki, Allah İsrailoğullarının mîsakını almıştı da içlerinden on iki temsilci/başkan göndermiştik. Allah şöyle demişti: “Ben sizinle beraberim. salatı yerine getirirseniz, zekâtı verirseniz, resullerime inanır, onları desteklerseniz ve Allah’a güzel bir biçimde borç verirseniz, kötülüklerinizi elbette örteceğim ve sizi, altlarından ırmaklar akan cennetlere elbette koyacağım. Artık bundan sonra küfre gideniniz yolun denge noktasından sapmış olur.” Maide 12

Şirk koşanlarla dostluk kurmak çok kötüdür.

Onlardan birçoğunun, küfre sapanlarla dostluk kurduklarını görürsün. Öz benliklerinin onlar için hazırlayıp sunduğu şey gerçekten çok kötü! Allah, üzerlerine gazap indirmiştir. Azap içinde de onlar sürekli kalacaklardır. Maide 80

Adaleti kötü olana da uygulamak Allah’ın isteğidir. Bazı insanlar, kötü davranış sergileyenlere adil davranılmamasını arzu etmektedirler. Oysa bu yanlıştır.Kötü olana adalet uygulandığında ondan ders alıp kendini düzelten çok insan vardır. Kötülük yapan insanlara da adaletli davranmalıyız. Çünkü Allah bölye diyor:

Ey iman edenler! Adalet ve dürüstlüğün tanıkları olarak Allah için kollayıp gözetleyenler olun! Bir topluluğun çirkinlik ve kötülüğü sizi adaletsiz davranmaya asla itmesin. Adaletli olun! Bu, takvaya/korunup sakınmaya daha uygundur. Allah’tan sakının. Allah, yapmakta olduklarınızdan haberdardır.Maide 8

İnsanlar arasında saçma bir düşünce biçimi vardır.” Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.” derler. Bu, kötü bir şeyi görüp de düzeltmemek, yanından geçip gitmek demektir. Kavga eden iki kişiyi görüp ayırmamak, birbirlerini öldürmelerine seyirci kalmak insani bir davranış değildir. İnanan insan, önce kendinde, sonra yakınlarında, sonra çevresinde ve toplumda gördüğü kötülükleri ve kötüleri uyarmalı, onları sakındırmalıdır. Bu insanın ve toplumun düzelmesi için yapılması gereken güzel davranıştır. Böylelerine Allah’tan müjde vardır.

Tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, seyahet ederken oruç tutanlar, rükû edenler, secdeye kapananlar, iyiliğe özendirip kötülükten sakındıranlar, Allah’ın sınırlarını koruyanlar… Müjdele o müminleri! Tevbe 112

Kötü olmak, kötü davranışlarda bulunmak ve etrafa kötülük saçmak elbette ki kötüdür. Akıllı insan bunu yapmaz. Gerek bilerek, gerek bilmeden kötülük edenler, muhakkak bunun cezasını çekeceklerdir. Bu ceza acı, ızdırap, mutsuzluk, sıkıntı şeklinde dünyada, ahirette ise cehennemde çekilecektir.

Cehennem ise kötü bir yerdir.

Yaslanacakları cehenneme kondurdular. Ne kötü bir duruş yeridir o! İbrahim 29

Ve Rablerine karşı nankörlük edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü bir dönüş yeridir o! Mülk 6

Allah’a iman eden insan bilir ki, Allah dünya gibi ahireti de yaratmıştır. iyilerin gideceği yer olan cennet ile kötülerin gideceği yer olan cehennem ordadır. Kesinlikle insan Kuran’dan sorguya çekilecektir. (Zuhruf 44) Ve burda yaptıklarımız tek tek sorulackatır.

Ahirette buna inanan bir insanın Allah’ın yapmayın ceza görürsünüz dediği kötülükleri yapmaları mümkün değildir. Allah’tan korkan bir insan, haksız yere bir insanı nasıl öldürür, nasıl hile başkasının malını elinden alır, nasıl olur da hırsızlık yapar, nasıl olur da rüşvet alır, soygun yapar, insanları dolandırır.. İman sahibi, ama gerçek iman sahibi bir mümin bunları asla yapamaz. Çünkü bilir ki, Allah bunun hesabını soracaktır. Bu dünyada da acı ve ızdırap çekecektir, hapislerde çürüyecektir, insanların nefretini kazanacak, kimse yüzüne bakmayacak, yalnız, acı içinde bir hayat yaşayacaktır.

Hiç bir insanın başkasının kötülüğünün cezasını çekmeyeceği ahiret yurduna kötülük yaparak değil, iyilik yaparak gitmek her iman sahibinin yapması gereken görevidir. Dünya hayatı öyle veya böyle gelip geçer, ama ahiret hayatı sonsuzdur.

Kötülüklerin kaynağı, Allah’a inanmamak, Ahirette hesaba çekileceğine inanmamak, Kuran’a inanmamak ve bilgisizlik olarak anlışılmaktadır.

Ahiret hayatına kötülüklerden doğan günahlarla değil, iyiliklerden doğan sevaplara gitmeyi Allah müminlere nasip etsin..

Saygılarımla………..

Necmi AKGÜL

 

 

Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir