KURAN HER ŞEYİ AÇIKLAMIŞTIR

Kuran, Allah’ın kitabıdır.

İnsanı da Allah yaratmıştır.

Her Müslümanım diyen buna inanır. İnanmıyorsa, o, artık zaten Müslüman değildir.

Kuran ile insan aynı kaynaktan geldikleri için, bu ikisi birbirini tamamlar, birbirleri ile çelişmezler. İnsan yaratılmıştır, nasıl yaşayacağı da Kuran’la belirtilmiştir.

O halde buradan şu açıkca ortaya çıkmaktadır: Kuran, insan hayatını ve insanlardan meydana gelmiş toplum hayatını düzenleyen ilahi kanunlar bütünüdür. Kendini yaratan tarafından, kendisi için indirilen Kuran’ ı insan okuyarak bu ilahi kanunlar bütününü bilmek, öğrenmek zorundadır.

Ama bazıları, bu bazıları anlı şanlı ünlü, yazar, düşünür, prof ve din otoritesi kabul edilen kimseler diyorlar ki, Kuran’ı herkes anlayamaz. Neden anlayamaz diyorsun bu zatlara, açıklıyorlar, çünkü diyorlar, Kuran Arapçadır, Araplar kadar Arapça bilmeyen anlayamaz, önce Arapça öğrenmek lazım.

Soruyorsunuz, ya da aklınıza takılıyor, peki Kuran’ı dilimize çevirsek de okusak. O zaman da diyorlar ki, Kuran, başka dile çevrilemez. Çünkü Kuran’da her kelime bir çok anlam taşır, bazı kelimelerin de dilimizde karşılığı yoktur.

Ne yapacağız, diye soruyorsunuz. Diyorlar ki, Kuran’ı ilmihal kitaplarından okuyacaksınız. Bu konunun uzmanları tarafından açıklanan ayetleri okur, anlarsın.

Bu tesbitler, hemen hemen herkesin karşılaştığı sorular ve cevaplardır. Kafa karışıklığına yol açan, kendi içinde tutarsız olan bu görüşler doğru mu, bu insanlar doğru mu söylüyorlar? Bu konularla ilgili araştırmaya başladım.

Ulaştığım sonuçları da sizlerle paylaşmak istedim. Bunu yaparken de tek başvuru kaynağım, Kuran olacaktır.

Önce Kuran’ı Kerim’i, Kuran nasıl tanımlamış ona bakalım.

İşte bu Kuran, kendisiyle uyarılsınlar, Allah`ın tek ilah olduğunu bilsinler, düşünsünler de ibret alsınlar diye, insanlara bir tebliğdir. İbrahim Suresi 52

Ayet, gayet açık ve net olarak Kuran’ın gönderiliş amaçlarını bildirmektedir. Şimdi bu ayeti okuyan herkes, Allah’ın ne dediğini anlar. Ama üzerinde biraz düşünmek gerek, düşünüldüğünde, Kuran’ın:

l. İnsanları uyardığını,
2. Allah’ın tek ilah olduğunu, başka olmadığını,
3. İnsanların Kuran’ı düşünmelerini,
4. Ve ondan ibret alınması gerektiğini,
5. Her insana Allah tarafından Kuran’ın tebliğ edildiğini, anlar.

Kuran’ın bu genel çerçevesi ve amacı bu kadar net açıklanmışken, bunu anlamak için ihmihal kitaplarına, hacıya, hocaya gitmelerine gerek yok. İnsanın Kuran’ı açıp okuması ve okuduğu ayetlerin üzerinde düşünmesi yeter.

Zaten Allah da bunu istiyor. Diyor ki:

Ve Kur’an’ı ağır ağır, düşüne düşüne oku! Müddesir 4
Eğer düşünüp anlıyorsanız, ayetlerimizi size açıklamış bulunuyoruz. Ali İmran 118
Allah, düşünüp anlasınlar diye ayetlerini insanlara açıklar. Bakara 221

Hala Kur’an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? Nisa 82

Düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur’an’ı indirdik. Nahl 44

Biz, anlayıp düşünmeniz için onu Arapça bir Kur’an kıldık. Zuhruf 3

Andolsun biz Kur’an’ı düşünüp öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Kamer 22

Peki bunlar, Kur’an’ın anlamını inceden inceye düşünmüyorlar mı? Muhammed 24

Sana bu mübarek Kitab’ı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik. Sad 29

Bu ayetler, açık ve net olarak bir şeyi anlatıyorlar, o da Kuran insana tebliğ edilmiştir ve tebliği alanlar tarafından okunması ve üzerinde düşünülmesi gerekiyor.

Muslümanım diyen herkes, Kuran’ı okuyup anlamakla zorunlu tutulmuştur.Çünkü Allah, Bu Kitaptan sorguya çekileceksiniz, (Zuhruf 44) diyor.

Toplumda yaygın bir kanaat var. Kuran’ı herkes anlayamaz. Kim anlar, bu konuda eğitim görmüş, hocalar, profesörler, ihmihal kitap yazarları, şeyhler, dinde otorite olmuş kimseler v.s. anlar.

Ama bu Zuhruf suresinin 44. Ayetine uymuyor. Orda Allah herkesi bu kitaptan sorguya çekeceğim diyor. Eğer Kuran’ı bunlar anlayacaklarsa, neden sokaktaki Ayşe hanımla, yük taşıyıcısı Mehmet Efendi sorguya çekilsinler ki? Allah böyle ayrım yapmamış ayetinde. Kuran’dan her insan sorguya çekilecekse, O, herkesin anlayacağı şekilde olmalıdır. Mantık bunun gerektirir. Bakalım Allah bu konuda ne diyor: Çünkü önemli olan Allah’ın Kitabı hakkında söyledikleridir, onun bunun söyledikleri değil.

Biz Kur’an’ı, sadece, onunla Allah’tan sakınanları müjdeleyesin ve şiddetle karşı çıkan bir topluluğu uyarasın diye senin dilinle kolaylaştırdık. Meryem 97

Biz onu (Kur’an’ı), öğüt alsınlar diye senin dilinde indirerek kolayca anlaşılmasını sağladık. Duhan 58

Andolsun biz Kur’an’ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Kamer 17

Bu ayetler göstermektedir ki, Kuran, Allah tarafından kolaylaştırılmıştır. Bunun anlamı Kuran’ı okuyan herkes ondan kendine gereken bilgiyi alabilecektir.

Kuran’daki ayetleri Kuran ikiye ayırır. Bunardan biri muhkem olan ayetler, öteki de Müteşabih olanlar. Ayet şöyle:

Sana Kitabı indiren O’dur. Onun bazı ayetleri açık, anlaşılır ve kesin hükümlü (muhkem) olduğundan Kitabın esasını teşkil eder. Diğerleri de araştırıldıkça netleşecek ve anlaşılır hale gelecek (Müteşabih) ayetlerdir. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki araştırıldıkça netleşecek ve açık hale gelecek (mütaşabih) ayetlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bilgide derinleşenler “Ona inandık, hepsi Rabbimiz tarafındandır.” Derler. Ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Ali İmran 7

Düşünülmelidir ki, Kuran en son Allah kitabıdır. Kıyamete kadar her şeye ışık tutacaktır. Allah, Kuran’da herkesin okuduğu zaman anlayacağı değişmez hükümler koymuştur. Bu ayetleri herkes anlar. Örnek vermek gerekirse, helal kazanın, temiz şeyler yeyin, adil olun, çalışın, temiz olun, Allah’a, Peygambere, Kuran,a ahretin varlığına iman edin, herkes kendi cezasını kendi çekecektir, iyiliklere bire on sevap verilecek, namaz kılın, oruç tutun, hacca gidin ve daha bir çok. Bu ayetleri herkes anlar. Ve herkes aynı şekilde anlar.

Tabi bir de insanları çalışmaya ve araştırmaya sevkedecek ayetler vardır. Araştırdıkça açıklığa kavuşacak ayetler konular var. Yoksa ilim dediğimiz şey nasıl gelişecek. Bunlara örnek vermek gerekirse, temiz şeyler yeyin ayeti, bir zamanlar yıkayın da yeyin, zamanla içine bakın yeyin, belki kurt böcek ve çürümüşlük vardır, anlamında anlaşılırken, bu gün hormonlarla mı yetiştirilmiş ona bakın ve bunları yemeyin demektir. Talak suresi beşinci ayetinde insan neden yaratıldığına baksın ayeti, bir zamanlar aynaya bakmak, banyo yapmak, sonra iç organlarına bakmak, sonra ciğerlerine kalbine bakmak gibi anlaşırken artık bu gün DNA’larına bakmaya gelmiştir. Bunun gibi konuları içine alan ayetler müteşabihlerdir ve insanı çalışmaya ve araştırmaya götürür.

Ali İmran suresinin 7. Ayetinin sonunda buna açıklık vardır, bilgide ve ilimde derinleşenler ancak bu ayetleri anlar, gün yüzüne çıkarabilirler denilmektedir.

Görüldüğü gibi Kuran’da her şey açıklanmış, eksik hiçbir şey bırakılmamıştır. Enam 38

Allah, Kuran’da her şeyi açıklamıştır. Ve Kuran kolaylaştırılmıştır. Durum bu iken Kuran’ı herkes anlamaz demek doğru değildir. Allah, insanı en iyi bilendir. (Necm 32) En iyi bildiği insana Allah niye anlamayacağı ayetler göndersin? Kitabın anası olan ayetler, yani açık ve anlaşılır ayetler, yani Kuran dili ile Muhkem ayetlerin hepsi açık, anlaşılırdır, her okuyan da bunu anlar.

Kuran’ı anlamakla ilgili Allah bakınız neler diyor:

Biz bu kitabı sana, her şeyin ayrıntılı açıklayıcısı, bir doğruya iletici, bir rahmet, Müslümanlara bir müjde olarak indirdik.. Nahl 89

Allah, kitabı size açıklayarak indirmişken, Kitabın dışında başka bir hüküm veren mi arıyorsunuz? enam 114

Rabbinizden size indirilene uyun. O’ndan başka evliyaya(dostlara) uymayın. Ne kadar az hatırlıyorsunuz? Araf 3

... Size ayetlerimizi açıkladık, belki akıl erdirirsiniz. Ali İmran 118

Sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen dosdoğru yol üzerindesin. Zuhruf 43

Ve sonuç olarak:

Allah, Kuran’ı okuyun diyor.

Ve yine diyor ki, bu açık bir kitaptır, anlarsınız.

Saygılarımla….                                           Necmi AKGÜL

 

 

 

 

 

 

Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir