KURAN’A GÖRE HAC

Dünyada yaşayan Müslümanların durumu her anlamda içler acısıdır.

Açlık, sefalet, bakımsızlık, sömürü bu ülkelerde almış başını gidiyor.

Savaşlar hiç eksik olmuyor.

Mezhepler, tarikatlar, cemaatler, Şeyhler ile her ülke param parça olmuş. Biri ötekini, öteki berikini sevmez.

Adalet yerlerde, rüşvet, namus, onur ayaklar altında.

Dünyadaki İslam devletleri birbirine düşman olmuş.

Böyle bakıldığında manzara gerçekten korkunç.

Bu duruma Allah’ın son mesajını Kuran’ı hayatımızın dışında tuttuğumuz için, İslamın dışındaki düşmanlar ile Müslüman görünüp dine ihanet eden dincilerin gayretleri ile düşülmüştür.

Bu durumdan nasıl kurtulacağız?

Her şeyin açıklayıcısı olan Kuran, bu durumdan kurtulmak ve dünya Müslümanlarına yol göstermek için İbrahim Peygamber ve Oğlu İsmail’e Dünya İslam Üniversitesini kurdurmuştur.

İbrahim Peygamber,  üniversitenin ilk  öğretmeni ve ilk Rektörüdür.

Bu mübarek ve insanlara yol gösterecek  üniversite Mekke’dedir.

Şüphesiz, insanlar için mübarek ve âlemlere yol gösterme olarak konulan ilk ev, Mekke’dekidir. Ali İmran 96

Kuran, en doğru yol göstericidir. İsra 9

Mekke’deki bu ilk ev insanlara yol gösterecektir, Ev,durup dururken yol göstermeyeceğine göre, en doğru yol gösterici olan Kuran eğitiminin burada verilmesi gerektiği kendiliğinden anlaşılır.

HACC, Kabe’ye niyet etmek ve oraya gitmektir. Allah’ın emri bir ibadetir . (Ali İmran 97)

Allah, kendi üniversitesinin kayıt ve kabul şartları ile eğitim proğramını Kendisi hazırlamıştır.

Bura göre Hacc, belli aylarda yapılacaktır.

Hac, bilenen aylardır. Bakara 197

Allah, ayette aylar diyor, birkaç gün demiyor. Bu gün aylar gitmiş, yerine birkaç gün gelmiş,  ilk bozulma buradan başlamıştır.

İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Hacc 27

Bilinen aylar gelmeden uygun bir süre önce  insanlar arasında haccın ilanı Üniversite yönetimi tarafından yapılmalıdır.

Çünkü, insanlar bulundukları yerin durumuna göre dünyanın çok uzak yerlerinden geleceklerdir. Deve o günün binek hayvanıdır. Bu gün bu otomabil, tren, uçak ve vapur olarak anlaşılmalıdır.

Ayette insanlar arasında haccın ilan edilmesi istenmektedir. Burada Allah inananlar, müminler, kitap ehli gibi bir ayırım yapmamıştır. Başka dinlerin mensupları da Allah’ın üniversitesine gelip burada eğitim alabileceklerdir.

Yoluna gücü yeten herkesin Beyt’i haccetmesi Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Ali İmran 96

Demek ki Beyte gitmek için YOLUNA GÜCÜ YETMEK gereklidir.

Günümüzde yoluna gücü yetmek deyince parası olanlar, sağlıklı olanlar, hür olanlar anlaşılmaktadır.

Hac için gidilmesi gereken yer bir üniversitedir. Bu gün üniversitelere belli bir eğitim almış olanlar, belli bilgi birikimi olanlar alınmaktadır. İhtiyaçtan fazla talep olduğu zaman da sınav yapılıyor.

İlkokul, ortaokul mezunu birini tıp fakültesine almazsınız. Niçin, çünkü tıp eğitimi alacak düzeyde gelişmemiş, bilgi sahibi olmamıştır da onun için.

Allah’ın üniversitesine gideceklerin de  belli bilgiye sahip, belli eğitimi almış olanlardan olması  kaçınılmazdır. Eğitimsiz birinin Dünya İslam üniversitesinde eğitim almasına gücü yetmez.

Hac veya Umre için Mekke’ye gelen kimse, bu ibadeti yarım bırakamazlar.

Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196

Her hangi bir şekilde bir engel ile karşılaşırlarsa ne yapılması gerektiğini Allah şöyle buyurmaktadır.

Bunlardan alıkonacak olursanız, kolayınıza gelen bir kurban kesin; kurban yerine ulaşıncaya kadar da başınızı tıraş etmeyin. Hasta olanlarınız veya başından rahatsız olanlarınız için ise, fidye olarak oruç, sadaka veya kurban gerekir. Hastalık ve düşman tehlikesinden emin olduğunuzda, kim hacca kadar umre yapacak olursa, kolayına gelen bir kurban kessin. Bunu bulamayan, hacda üç gün, dönünce de yedi gün oruç tutar ki, bu da tam on gün eder. Bu, Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah’tan korkun; ve bilin ki, Allah’ın cezası pek çetindir. Bakara 196

Bu ayete göre Hacca gitmekten başka, Umreye de gitmek Allah’ın emridir.

Hac aylar sürecek bir eğitim  zamanıdır. Umre ise, kısa süreli, kurs gibi, seminer gibi Hacca gidip bilgilenmektir.

Mekke’ye Eğitim için gelenlerin uyması gereken kurallar vardır. Bu kurallar da Allah tarafından konulmuştur.

Hac süresince başını traş etmeyecekler. Bakara 196

Hacca giden kimseler kişiliklerini ön plana çıkarmamalıdırlar. Traş bu amaca yöneliktir. Orada Allah’a kul olmak önemlidir.

Avlanmayacak. Bakara 196 Yasaklar bittikten sonra avlanılacaktır. Maide 2

Cinsel ilişkide bulunmayacaklar,

Kötü söz söylemeyecekler,

Günah işlemekten kaçınacaklar,

Kavga etmeyeceklerdir. Bakara 197

Başka yasaklar da aşağıdaki ayette sıralanmıştır.

Hac için Kabe’ye gelenler başka yerlerden gelen  insanlara ve süslü kurbanlık hayvanlara saygısızlık edilmemesi, iyilikte ve takvada yardımlaşılması, günah ve düşmanlıkta yardımlaşılmaması İman sahibi insanlardan Allah istemiş, kullarını uyarmıştır.  Bakınız Maide 2

Orada, yani Allah’ın evinin olduğu Mekke’de uyulması gereken başka ne gibi kurallar var?

Hatırla o zamanı ki, biz Beytullah’ı insanlar için sevap kazanmaya yönelik bir toplantı yeri ve güvenli bir sığınak yaptık. Bakara 125

Allah, Beytullah’ı insanların toplanacağı yer olarak belirtiyor. Burada toplanan insanlar hem ibadet edecekler, hem de iyiyi, güzeli, doğruyu, yani Kuran’ı öğrenecekler, eğitileceklerdir.

Eğitim, ancak tam olarak güvenliği sağlanmış bir yerde, yani sınıflarda ve üniversitelerde yapılabilir. Baskı, zulum ve korku altında eğitim olamaz, olursa istenilen sonuç alınamaz. 

Siz de İbrahim’in makamından bir dua yeri edinin. Bakara 125

İbrahimin Makamı, İbrahim Peygamberin Kabeyi yaparken üzerine bastığı taş değil, onun evin yapılış amacının gerçekleştirileceği mekanlar, sınıflardır. Bu mekanda Hacı adayları eğitim için yerlerini almalılardır.

İbrahim Peygamber Kabe için Allah’a şöyle dua etmiştir: Rabbim, burayı güvenli kıl.Bakara 126

Çok uzak yerlerden eğitim için gelen hacı adayları, yani üniversite öğrencileri, eğitimlerini güven içinde yapmaları için Allah tarafından burası güvenli bir yer kılınmıştır.

Hacca gelenler, geldikleri gibi değil, Kuran bilgileri ile ve ilim bilgileri ile donatılmış olarak memleketlerine dönmeli, burada öğrendiklerini ülkelerinde insanlığın iyiliği için kullanmalıdırlar.

İbrahim ve İsmail’e şu sözü ulaştırmıştık; “Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû-secde edenler için evimi temizleyin!” Bakara 125, Hacc 26

Bilgi, eğer uygulanmıyorsa, insan beyninde bir yükten başka bir anlam ifade etmez.

Ayette tavaf edenler, kendini ibadete verenler, ruku ve secde edenler için evin temiz tutulmasını Allah istemektedir.

Tavaf  dolaşmak demektir. Kabe’nin etrafını da Mekke’yi ve çevresini de dolaşılması gerektiği anlaşılmaktadır. 

İbadet edecekler,

 Hac için gelenler, Kuran eğitimi alacaklar, Allah’ın dinini öğrenecekler, dua edecekler. İnsanlara hizmet etmenin yolları öğreneceklerdir. Bu en büyük ibadettir. (Bkz. Beyyine 7)

Secde edecekler

Secde, bilgi karşısında teslim olmak, boyun eğmek demektir. Allahın üniversitesine gidenler,  orada öğretici olanlara teslim olarak, boyun eğecekler ki, Kuran’ı ve Tehvid dinini öğrenebilsinler.

Ruku edecekler

Sadece Allah’a iman edenler, ruku edenlerdir. Yani Üniversitede öğretim elamanı olarak çalışanlar, ruku edenlerdir. Bunlardır ki, oraya öğrenci olarak gelenlere tehvid inancını ve Kuran’ı öğreteceklerdir.

Allah’ın evini tertemiz tutacaklar.

Kabe’nin temizlenmesi demek, kirini tozunu pasını suyla yıkayın, ya da oraya gelenleri banyo yaptırın da temizlensinler demek değildir. Elbette bunlar yapılacaktır. Ama asıl yapılması gereken şey ise, insanın içindeki şirk kirini Kuran ile temizlemek, Kuran müslümanı olmaktır.

İnsan içinde şirk ve riya kirini taşıdığı sürece kirli sayılır, bunlardan kurtulduğu zaman ise temiz olur. Buradaki temizlenmek bu anlamdaki bir temizlenmedir.

Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atik’i (Kâbe’yi) tavaf etsinler. Hacc 29

Bir de Allah’ın evinde Allah’a ortak koşulmayacak, kıyam edinilecek. Hacc 26

Kuran’a göre en büyük zulum şirktir. Şirk, Allah’ın yanında başka ilahların varlığını kabul etmektir. Bu şirk kiri kalblerden sökülüp atılacaktır.

Şirkin yerini adalete bırakması, cehaletin yok edilmesi, karanlığın aydınlığa kavuşması, zalim sistemlere, diktatörlüğe, cehalete, bölünmeye karşı dik durulacak, bunlar için ayağa kalkılacak, bunlarla mücadele edilecektir. Nerede kötü, çirkin, haksızlık varsa üstüne gidilecek, bilgi ile onlarla savaşılacaktır.

Aylar sürecek Kuran, ilim, askeri, siyasi eğitim için her tedbir alınacak, burada dünya İslam birliğinin aynı şekilde hareket etmesi ve güçlü olması için gereken bilgiler verilecektir.

Burada eğitim için uzak yerlerden gelen öğrencilerin barınmaları ve beslenmelerine ait masraflar dünyanın her yerinden  hediye olarak gönderilen hayvanlar tarafından karşılanacaktır.

Üniversite hiçbir siyasi gücün, ülkenin, kişi ve kuruluşların  emrinde olmayacak, tam olarak Allah’a iman etmiş, Kuran’ı çağa  ve zamana göre yorumlamış, gelişen dünyayı yakından takip etmiş ve derin bilgi sahibi insanlar. öğretmenler tarafından eğitimleri verilecektir.

Hac görevi ve eğitimi tamamlandıktan sonrasını Kuran şöyle anlatır:

Hac mevsiminde Rabbinizden rızık isteyerek ticaret yapmanız size günah değildir.  Bakara 192

Dünyanın her bölgesinden insanlar, hac görevini tamamladıktan sonra başka ülkelerin hacıları ile ticari antlaşmalar yapabilirler. Bu tiracet, insanları, ülkeleri birbirine bağlanacaktır. Allah, hacda ticarete izin vermiştir.

Arafattan sel gibi taşarak döndüğünüzde Meş’ari’l-Haram yanında, Allah’ı zikredin.

Arafat Mekke’de bir yerin adıdır. Ama asıl anlamı, Üniversitedeki öğretmenleri ve hac sonu bilgi sahibi olmuş öğrencilerdir. Öğretmen ve öğrenciler  toplanıp dokunulmaz yer olan Meş’ari’l Haram bölgesinde Allah’ı zikr edecekler, yani anacaklardır. Bunun için orada yapılan törenle Hac sona erecektir.

O’nu, size doğrusunu öğrettiği gibi zikredin.

Allah’ı zikir, Allah’ı anma, Allah’ın adını sık sık söylemek değildir. Allah’ı zikir, onun emirlerini, buyruklarını, yap dediklerini yapmak, yapma dediklerini yapmamak,  nimetlere şükürler etmek, Kuran’a saygı göstermektir. Çalışıp helalinden kazanmaktır.

Büyük bir görev yerine getirilmiştir. Artık Allah’a dua etmek, O’dan istemek vaktidir. Günahların affını istemek, bağışlanma dilemek zamanıdır. Bakara 199

Allah’ı zikretmek buradaki törene bağlı kalmasın, bunu ömür boyu gittiğiniz yerlerde yapınız, hem bu dünya için hem de ahret için isteyiniz. Bakara 200

Doğrusu siz, bundan önce gerçekten yolunu şaşırmışlardan idiniz.

Hac, kişinin kendisi  ve dünya  insanlarını doğru yola yöneltmek içindir.

Üniversite eğitimi sona erip gelenler ülkelerine dönünce yönetim durumu bir bildiri ile bütün dünyaya duyuracaktır.

Peygamberimiz de veda hutbesi ile bu bildiriyi okumuştur.

Kaynaklardaki veda hutbeleri birbirinden farklıdır. Bunların derlendiği anlaşılmıştır. Oysa Peygamberimiz Tevbe suresi 1 ila 29. ayetini bildiri okumuştur.

Günümüzde Dünya İslam Üniversitesi yoktur. Allah’ın kurduğu üniversite Kuran’ın ayetlerinde kalmıştır.

Dünyanın kurtuluşu bu üniversitenin Kuran’a göre kurulması ve haccın da buna göre yapılmasına bağlıdır. Yoksa her ülkede dinci yobazlar  çıkarları için Allah ile aldatmaya devam ediyorlar, edeceklerdir.

Günümüzde hacca gidenlerin eğitim aldıkları söylenemez. Turist gibi gidiyorlar belli günlerde, gezip geri geliyorlar.

Haccın amacı da günümüzde başka anlaşılır olmuştur. Ömür boyu günah batağındaki bir çok insan Hacca giderek tevbe edecek, günahlarından arınacak ve cenneti garantileyecek.

Dünya insanları birbirlerini tanımak şöyle dursun, birbirlerini eziyorlar.

Şeytan insanın içindeki kötü düşünceler ve vesveseler iken gidip orada şeytan taşlayıp şeytandan kurtulduklarını sanıyorlar.

Kuran’da şeytan taşlanır diye  bir şey yok. Peygamberimiz yaptı bunu diyen varsa, bilsinler ki, Kuran’da olmayan bir şeyi Peygamberimiz asla yapmaz. (Bakınız Hakka Suresi 43 ve sonraki ayeteler)

Günümüzde Hac uygulaması amacından sapmış, Kutsal toprakları gezip görmeye dönüşmüştür. Kimse de çıkıp, bu yapılanlar Kuran’ın istediği hac değil, Kuran’a göre hac uygulamasına geçelim diye gayret de göstermiyor.

Başta Arabistan yönetimi olmak üzeri halkının çoğunluğu Müslüman olan ülke devletlerin liderleri, Dünya İslam Örgütü, bunu böyle bildiği halde gündeme getirmeyenler de sorumludurlar.

Hac, dünya Müslümanlarının, bilimde, sanatta, kültürde, barış ve kardeşlikte diğer dünya insanlarının önüne geçmede hedef koyan çok büyük bir organizasyon olmalıdır.

Herkesin bir yönü vardır. Bakara 148, dünya Müslümanlarının yönü nerede olursa olsun hedefi, kıblesi, yani önceliği Mescid-İ Haram olmalıdır. Bakara 151

Hac, insanlara hizmet etmenin temellerinin atıldığı bir yerdir. Hac, dünya müminlerini dünyaya önder yapacak bir yerdir. Hac, ülkesi, dili, rengi ne olursa olsun dünya Müslümanlarının din bağları ile birbirlerine bağlandığı yerdir.

Allah’ın bu mübarek yerine ve amaçlarına derin saygılarımı sunarım.

     Necmi AKGÜL

 

 

Paylaşın:

5 thoughts on “KURAN’A GÖRE HAC

 1. Merhaba hocam babam 10 yıl önce hacca kayıt oldu ve hac görevi çıktı ama güç yetersizliğinden dolayı gitmek istemiyor.Babamın gitmediği ve yapmadığı hacdan dolayı Allah sorumlu olur mu veya hacca gelip neden hac görevini yapmadın diye sorar mı?

  • Selam,
   Allah insanları gücü oranında sorumlu tutar. Gücü yetmiyorsa hac etmeye sorumluluk da olmaz.

   Selamlarımla..
   Necmi Akgül

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir