KURAN’I TANIMAK

Ben müslümanım diyen her insanın ilk görevi iman ediyorum dediği Kuran’ı tanımak olmalıdır.

Şimdi soruyorum, siz, Kuran’ı tanıyor musunuz?

Evet, Allah’ın müminlere indirdiği kitabıdır dediğinizi duyuyorum.

Bu kesinlikle doğru.

Kuran,Allah’ın kitabıdır demek, Kuran’ı tanımak için yeterli midir? Ne diyorsunuz?

Sanıyorum ki, hayır, yeterli değil diyorsunuz. Buna ben de katılıyorum. Çevrenize bakınız, müslümanım diyen insanların çokları da sizden farklı tanımıyorlar.

O halde ne yapmamız gerek? Kuran’ı elbette ki tanımak gerek. Bunu bize kim tanıtacak, elbette ki bunu bize yine Kuran’ın kendisi tanıtacaktır.

Kuran, güzel süslü kaplara konulup evin en güzel yerine asılacak bir kitap değildir. Allah, bu kitabı bunun için göndermemiştir. Peki niçin göndermiştir? Okuyup anlaşılmak için. O halde yapacağımız ilk şey, Allah’ın bu yüce kitabını tanımak olacaktır. Çünkü O, sözlerin en güzelidir. Çünkü O, en güzelin sözleridir. O halde en güzelin sözlerini, en güzelin kitabından tanıyacağız.

Kuran kendisini şöyle tanıtır:

1.KURAN

Kuran, kendisi için diyor ki, benim adım Kurandır.

O, çok yüce bir Kuran’dır. Buruç 21
O, Şerefli Bir Kuran’dır. Vakıa 77
Kuran okumakla emrolundum. Neml 92
Onu, okunacak şeyleri toplayan bir kitap/ bir Kur’an olarak, insanlara dura dura okuyasın diye kısımlara ayırıp ağır ağır indirdik. İsra 106
Biz indirdik o Kur’an’ı sana parça parça, biz! İnsan 23

Kuran, çok okunan kitap demektir. içinde okunacak şeyleri toplamıştır. Allah tarafından indirilmiştir. Ve inananlara okunması emredilmiştir.

İnsanlara gerekli her türlü bilgi açık, anlaşılır ve kolay bir şekilde içindedir. Düşüne düşüne, ağır ağır, anlayarak okunmalıdır. Ve Allah’ın koruması altındadır. Hicr 9

2 KURAN KİTAPTIR.

Kuran kendisi için kitap olduğuğnu da sölyemektir. Kitap,  yazılı sayfaları iki kapak arasında toplar. Bu durumda Kuran da bir kitaptır. Çünkü ayetleri sahifelere yazılmış ve bu sahifeler de eklenerek kitap olmuştur.

Bu da bizim indirdiğimiz bir kitaptır. Enam 155

Kuran kitabı Allah tarafından indirilmiştir. Niçin? okunsun, anlaşılsın, O’ndan öğüt alınsın diye. Siz okudunuz, anladınız ve içindeki öğütleri aldınız mı? Harikasınız. Ama bununla yetinmeyin, çevrenize de bunları söyleyin, onlar da öğüt alsınlar, okusunlar, anlasınlar.

3.KURAN FURKANDIR.

Kuran, furkandır.Peki nedir Furkan, iyiyi kötüden, hakkı batıldan, doğruyu eğriden ayırmaktır. İşte Kuran, insanlara iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, gerçeği  gerçek olmayandan ayıran bir kitaptır. Neyin eğri, neyin yanlış, neyin doğru olduğunu ancak Kuran’dan öğrenebiliriz. Çünkü insanların buna ihtiyacı var, kişilere göre iyi, güzel, doğru olmaz. Ancak Allah’a göre olur.

Şanı yücedir o kudretin ki, hakla bâtılı ayıran o Furkan’ı, bütün âlemler için bir uyarıcı olsun diye kuluna indirdi. Furkan Suresi 1

4, KURAN RUHTUR

Ruh, yaratılmış bir şeye verilen candır. Canı olmayan bir şeye yaşıyor denemez. Kuran ruhtur, çünkü O, ayetlerine can vermektedir, okuyan anlayan insanı ve toplumları canlandırmaktadır. hayatımıza uyguladığımız zaman Kuran’ı canlanacak, kalkınacak, ileri gidecek, hem dünyada hem de ahirette mutluluğa kavuşacağız.

Sonra ona bir biçim verdi ve onun içine kendi ruhundan üfledi. Sizin için, işitme gücü, gözler ve gönüller vücuda getirdi. Ne kadar da az şükredersiniz! Secde Suresi 9

Ayette, açıkca Allah, insanı yarattıktan sonra, insana ruhundan üfleyerek ona hayat vermiştir.

5. KURAN NURDUR

Nur ışık, aydınlatma aracıdır. Kuran nurdur, çünkü O, hayata geçirilip yaşanmaya başladığında insanları ve toplumları aydınlatır, yol gösterir. Kuran, nur olması nedeniyle karanlıkları aydınlatır. Ruhları karanlık olan insanlar ancak Kuran nuru ile aydınlığa kavuşurlar.

Rab’lerinin izni ile insanları karanlıklardan nura; Azîz, Hamîd olanın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. İbrahim Suresi 1

6. KURAN ÖĞÜTTÜR

Kuran, kendisini öğüt verici kitap olarak tanıdır. İnsanı yaratan Allah, yarattığı insanı en iyi bilendir. İnsanın, neden öğüt alacağını çok iyi bilir.

Biz onların neler söylediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onların üstüne bir zorba değilsin. O halde, benim tehdidimden korkanlara sadece Kur’an’la öğüt ver, Kaf 45

Allah, Kuran ile öğüt vermemizi istiyor. Şimdi siz, zaman zaman insanlara öğüt veriyorsunuz ya, verdiğiniz öğüt Kuran ile midir? Belki Kuran ayetleri ile vermiyorsunuz, peki verdiğiniz öğüt Kuran’ın özüne ruhuna uygun mu? Dikkatli olmalıyız, insanlara Kuran ile öğüt veriyorum derken, insanları yoldan çıkıp günah çukuruna yuvarlamış olmayasanız. bunu yapabilmeniz için, kesinlikle Kuran’ı anlayarak, yavaş yavaş, düşüne düşüne okumanız gerekir. Siz Kuran’ı böyle okuyor musunuz? Kendinize sorunuz, cevabınız evet ise,harikasınız. Kolay gelsin.

 

7 KURAN HİDAYETTİR.

Hidayet nedir? Doğru yol, doğru yolun gösterilmesidir. Kuran,kendisini hidayet olarak tanıttığına göre, yolun doğrusunu okuyup anlamamız,bilmemiz gerektir. Bunları bilmezsek nasıl doğru yolu bulabiliriz ki..

Allah’ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah’a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. Tagabbün 11

Allah’a tarafından doğru yola iletilmesin şartı, Allah’a iman etmekten geçmektedir.

Kuran, insanları doğru yola ileten Allah kitabıdır. O halde mümine düşen görev Allah kitabını iyi okumaktan geçer. Doğruyu eğriyi Allah’a göre öğrenir, doğru yolu da böylece bulmuş olur.

8. KURAN ZİKİRDİR.

Zikir, anmak,hatırlamak,hatırlatma demektir.

Gerçek şu: Bu Kur’an sana ve toplumuna elbetteki bir hatırlatıcı/bir düşündürücü/bir şeref/bir öğüttür. Bundan sorumlu tutulacaksınız.Zuhruf 44

İşte bu, bir hatırlatıcı ve düşündürücüdür. Dileyen, Rabbine doğru, bir yol edinir. İnsan 29

9.KURAN ŞİFADIR

Kuran, şifadır. Neye şifa, aşağıdaki ayet bunu açıklamıştır. gönüllerdekine şifadır. Yani gönlünde Allah’a, Kuran’a, dine, Peygambere, ahiret gününe şüphesi olanlara şifadır. Bu hastalıkları iyi eder, şifa verir.

Kuran’ın şifa oluşunu bazı insanlar anlamadıkları için, fiziki hastalıklara da şifa olduğunu kabul ediyorlar. Fiziki hastalıklara şifa oluşu ancak doktora gitmekle olur. kolu kırılan biri doktora gider, kolunu sardırır, sonra da Allahtan şifa bekler. Doktora gitmeden bu tür hastalıklara Kuran şifa olmaz. Yani verem olan birine okunduğunda okunan Kuran’ın o verem hastalığına yararı olmayacaktır. Onun ve diğer hastalıklar için dokora gidilmesi gerekir.

Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Yunus 57

Kuran, iman sahibi insanların kötü ve çirkin olan, Kuran’dan uzak davranışlarının düzeltilmesinde şifadır, iyileştirici, insanı o hastalıklardan kurtarıcıdır.

Biz Kur’an’dan, inananlar için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Ama bu, zalimlerin yıkımını artırmaktan başka katkı sağlamıyor. İsra 82

10.KURAN GERÇEKTİR

Kuran, Allah tarafından kıyamete kadar insanlığa gönderilmiş gerçek bir kitaptır. Ondaki bilgiler kesin olarak doğrudur. içinde birbiri ile çelişen hiç bir ayet bulunmaz. Akıl ve Kuran aynı kaynaktan geldiği için asla birbirleri ile çelişmezler. Allah’a inanan bir insan Allah’ın şu ayetine kayıtsız şartsız inanmak zorundadır.

Şüphesiz Kur’an, gerçek kesin bilgidir. Hakka 51

Allah, Kuran gerçek ve kesin bilgi diyorsa, bu tartışılmaz, bu kesin  doğrudur.

11. KURAN AĞIR BİR SÖZDÜR

Kuran, her ayeti, her  kelimesi anlamca zenginleştirilmiş Allah’ın kitabıdır. Her asra ışık tutacaktır. Ayetlerinde eskime, bozulma, anlam düşmesi olmaz. İnsanın kalbinin kabul edeceği sözlerle ve anlamlarca doludur. Onu anlamak ve Ona uymak mümin için  olmazsa olmazdır.

Doğrusu, biz senin üzerine ağır bir söz bırakacağız. Müzemmil 5

Kuran’ın ağır bir söz oluşu anlamca zengin olmasındandır.

12.KURAN EN GÜZEL SÖZDÜR.

Allah sözün en güzelini, birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Zümer 23

Allah, sözün en güzelini indirmiştir. Bu Kurandır. Çünkü Allah çok güzeldir. çok güzelden de ancak çok güzel söz indirilir. Hem okunuşu, hem anlamı ile tam mükemmeldir Kuran. İnsan, O’nu anlayıp kavrayınca Kuran’a aşık olur ve O’dan vazgçemez.

13.KURAN

Eksiksiz Enam 38, 115

Yeterli  Ankebut 51

Apaçık Yasin 69

Korunmuş  Hicr 9

Kolaylaştırılmış  Kamer 17

Ayrıntılı   Enam 114

Her şeyi açıklayıcı Nahl 89

Rehber ve şifa Fussilet 44  DIR.

 

Kuran, dünyada ve ahirette nasıl mutlu olacağımızın doğru yolunu gösteren Allah  tarafından indirilmiş ilahi kurallar bütünüdür.

 

Kuran, kendini inananlarına tanıtırken kendi içindeki güzellikleri görmemizi ister. İnsanlığın sorunlarını çözecek her türlü çözüm ondadır. Ama bizlere Kuran’ı yanlış anlatıp,  ayetlerine yanlış anlamlar veren  ve bundan çıkar hesabı yapan bir çok insan vardır. Bu nedenle müslüman doğruyu araştırıp bulmalı, ayetler üzerinde çok düşünüp araştırmalıdır.

 

Kuran, Ramazan ayında, kadir gecesinde indirilmeye başlanmıştır. Bir insanın gönlünün Kuran’la tanışması o insan için o gün kadir gecesidir. Ne mutlu Kuran’la tanışan, Kuran güneşini, ışığını gönlünde duyup gören insanlara…

Kadir geceniz mübarek olsun.

Selam ve saygılarımla..

Necmi AKGÜL

NOT: AYRICA BAKINIZ  TANYOLU SİTEMİZDEKİ KURAN’DA KURANYAZIMIZA.

Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir