MÜSLÜMAN NASIL OLMALIDIR

Günümüzde Müslüman deyince, ne kadar olumsuz ve sevimsiz şey varsa, hepsini üstünde toplayan bir tip anlaşılmaktadır.

Müslüman, hırsızdır, çalar, haram helal demeden yer, tembeldir,çalışmaz, dedikoducu, iftiracı, terörist, ahlaksız, gavurun yaptığından beter işler yapan, iki yüzlü, aklını kullanmayan, pis, pasaklı biridir.

Oysa bunların hiç biri Müslüman’da bulunamaz. Bulunmamalıdır. Ama Müslüman’ım diyenler öylesine kötü şeyler yapmışlar ki, toplumumuzda ve dünyada ne yazık ki gerici ve yobaz damgası yemişlerdir.

Allah, insanı yaratan tek varlıktır. Kainatın hakimi, atomlarda ve galaksilerde olanları yaratıp, içindekileri bilen kuvvet ve kudrettir. İnsanlara Peygamberi aracılığı ile gönderdiği Kitabı Kuran’da, ki bu kitaba iman eden her insan Müslüman’dır, iman edenin nasıl biri olması gerektiğini çeşitli vesilelerle surelerinde ve ayetlerinde bildirmiştir.

Müslüman, şekille anlaşılmaz. Kalbde ki imanla anlaşılır.

Ama ne yazık ki, dinimiz şekle boğdurulmuş, işin özünden uzaklaşılmıştır.

Allah’ın kitabında Müslüman nasıl olmalıdır diye yaptığımız bu araştırmada, gerçek Müslüman’ın nasıl olduğunu göreceksiniz.

Müslüman Allah’ın varlığına, birliğine inanıp iman etmelidir. De ki: O, Allah birdir. İhlas 2

Müslüman, Allah’ın meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına iman edendir.Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri Allah a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. Bakara 285

Müslüman Kadere,her şeyin bir ölçüye göre yaratıldığına inanmalıdır. Biz, her şeyi kader ile [bir ölçüye göre] yarattık. Kamer 49

Müslüman, ahirete, öldükten sonra dirilmeye inanmalıdır. Resulüm, de ki: Onları ilk defa yaratan diriltir ve O, her yaratılanı hakkıyla bilir. Yâsin 79

Herkesin Müslüman deyince ilk aklına gelenlerdir bunlar.

Peki başka?

Müslüman:

Namaz kılandır. Beni anmak için namaz kıl. Taha 14

Oruç tutandır. Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. Bakara 183

Zekat verendir. Namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Enbiya 73

Gücü yeterse hacca gidendir. Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Ali imran 97

Peki başka?

Müslüman deyince ilk akla gelenlerdir. Doğru, bunların hepsi Müslüman’da olması gereken özelliklerdir. Ama hepsi bu kadar değildir. Müslüman’ın başka özellikleri de vardır.

İşte bunlar Kuran’da anlatılmıştır.

Müslüman, Allah’a, Peygambere ve devletine itaat eder. Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygamber’e ve sizden olan ülülemre (idarecilere) de itaat edin. Nisa 59

Müslüman haram yemez, rüşvet vermez. Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Kendiniz bilip dururken, insanların mallarından bir kısmını haramyollardan yemeniz için o malları hakimlere (idarecilere veya mahkeme hakimlerine) vermeyin. Bakara 188

Müslüman zina etmez. Zinaya yaklaşmayın. İsra 32

Müslüman faiz yemez. Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin!Ali imran 130

Müslüman çalışkan olur. Çalışın ! tevbe 105

Araştırır. Kim Müslüman olmuşsa onlar, doğruyu araştırıp bulanlardır. Cin 14

Fakir fukaraya yardım eder. (Allah’ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar.Bakara 177

Temiz olur. Elbiseni temiz tut. Müddesir 4Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yeyin. Araf 160

Çevresini kirletmez. De ki: Pis ve kötü ile temiz ve iyi bir değildir; pis ve kötünün çokluğu tuhafına gitse (yahut hoşuna gitse) de (bu böyledir). Öyleyse ey akıl sahipleri! Allah’tan korkunuz ki kurtuluşa eresiniz. Maide 100

Aklını kullanır. Allah’ın izni olmadan hiç kimse inanamaz. O, akıllarını kullanmayanları murdar (inkarcı) kılar. Yunus 100 Hiç düşünmüyor musunuz?Saffet 155 O halde, Yaratan, yaratmayan gibi olur mu? Hala düşünmüyor musunuz? Nahl 17

Fala, büyüye inanmaz, yapmaz, yaptırmaz. dikili taşlar (putlar) üzerine boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyle kısmet aramanız size haram kılındı.Maide 3

İçki içmez, kumar oynamaz. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi? Maide 91

Anasına babasına iyilik eder. Ana-babaya iyilik edin. Enam 151

Ne isterse Allah’tan ister, dua eder. Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar. Bakara 186 Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez. Araf 55

Müslüman, sabırlıdır, Müslüman olarak ölmek ister. Ey iman edenler! Sabredin. Ali imran 200Rabbimiz! Bize bol bol sabır ver, müslüman olarak canımızı al, dediler. Araf 126

Müslüman, ölçüde ve tartıda hile etmez. ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Enam 152

Müslüman, yalan söylemez. Ey iman edenler! yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük nefretle karşılar. Saf 2-3

Müslüman, doğru olur ve gerçeği gizlemez. Ey ehl-i kitap! Neden doğruyu eğriye karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz. Ali imran 71

Müslüman, yetim hakkı yemez. Yetimlere mallarını verin, temizi pis olanla değişmeyin, onların mallarını kendi mallarınıza katarak (kendi malınızmış gibi) yemeyin; çünkü bu, büyük bir günahtır. Nisa 2

Müslüman adil olur, haksızlık ve zülüm etmez. Söz söylediğiniz zaman, yakınlarınız dahi olsa adaletli olun. Enam 152

Müslüman kafirleri dost edinmez. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Nisa 14

Müslüman ancak Allah’tan yardım diler, O’na kulluk eder. Yalnız senden yardım diler, Ancak sana ibadet ederiz. Fatiha 4

Müslüman, kötülüğe iyilikle karşılık verir. Kötülüğe iyilikle karşılık ver.(Müminun 96

Tabii ki, Kuran’da Müslüman’ın nasıl olacağına dair ayetler bu kadarla sınırlı değildir. Burada konulara göre yazılan ayetler bir örnektir ve bu konularla ilgili Kuran’da daha çok ayet bulunmaktadır.

Kuran, baştan sona Müslüman’ı anlatır. Müslüman’ın nasıl olması gerektiğini anlatır. Örnekler verir, düşünmesini söyler, aklını kullan diye de yüzlerce yerde uyarır, yapma bu kötü, şu zararlı, şu yol çirkin diye öğüt verir.

Müslüman’ı anlatan bu ayetler, ne zamandan beri var? Kuran’ın indirildiği tarihden bu yana var.

Peki, neden Müslümanlar ve onların kurdukları devletlerde yaşayanlar dünyanın en düzenli, en huzurlu, en harika ülkeleri değiller?

Bu kadar güzel ilkeleri olan bir dinin mensuplarının dünyanın gözü önünde, nerdeyse pis ve horlanan bir hale getirilmesini kim, kimler yapmışlardır?

İnsanlığımız, Müslümanlığımız neden ileri gitmemiş? Dünya milletleri içinde neden en geri kalanlardan biri Müslüman ülkelerdir, neden, neden?

O halde bir yerde bir çok şey yanlış. Ey Müslüman kardeşlerim, Müslüman devletlerin devlet başkanları, günümüzdeki Müslüman kardeşlerimizin gözyaşlarını dindirmek, acılarına son vermek, dökülen kardeş kanını durdurmak için niçin bir araya gelip bu sorulara cevap bulmuyorsunuz, gereğini yerine getiren kararlar almıyorsunuz.

Yarın, Allah’ın huzuruna vardığınızda bunu Allah sorarsa ne cevap vereceksiniz?

Kuran’ıma sarılmadınız da onun dışındaki her şeyi başınıza taç ettiniz derse, ne diyeceksiniz?

Yanı başınızdaki Müslüman devletin insanı acından ölürken, sen sabah kahvaltılarına Paris’e gidiyorsun, senin vicdanın yok muydu derse ne diyeceksiniz?

Ülkemizdeki Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkanı, yardımcıları, din işleri yüksek kurul üyeleri, imamları, müftüleri, uyuyor musunuz? Bu Kuran bizim değil mi, bu kadar güzel insan tanımı yapılan yerde, hem de 1400 seneden fazla, niye hala insanımız bu kadar kötü, ahlaksız, hırsız, soyguncu? Bunları bir düşünüyor musun? Bunun için ne yapıyorsun? Ne yapacaksın? Yoksa sen de bana ne mi diyorsun?

Namaz kılmak kötülükleri önler. Ankebud 45

Bu ülke insanın yüzde yetmiş sekseni namaz kılıyor? Soruyorum Diyanet?

Neden bu ülkede kötülükler kol geziyor?

Namazın kılınmasında mı bir yanlışlık var, yoksa sen mi öğretemiyorsun?

Camilere gidin bakın, sünnet olarak bilinen namazı insanlar nasıl kılıyorlar. Secdeler tavuğun yerden mısır tanesi toplaması gibi. O vatandaş bilmiyorsa, neden bilmiyor? Her aklı eren sorsun, neden bilmiyor?

Çünkü öğreten olmamış.

Namaz kılmasını öğretin de, Allah’ın dediği gibi hiç değilse namaz kılanlar kötülük etmesinler.

Namazda içtenlik yok, huşu yok, Allah akla ya geliyor ya gelmiyor, ne söylediği belli değil.

Allah Maun suresinde böyle namaz kılanların vay haline demiyor mu?

Allah, böyle diyorsa doğrudur, yanlışlık bizde deyin artık, düzeltelim bunu deyin. Toprağın altı da var, sorulacak deyin.

Bir insan ancak gücü yettiğinden sorumlu tutulur. Bakara 233

A LLAH NAZARINDA;

Sayın Cumhurbaşkanı,

Sayın Başbakan,

Sayın Bakanlar tek tek sizler,

Sayın Milletvekilleri tek tek hepiniz,

Diyanet İşleri Başkanı ve ona bağlı her çalışan

Ülkenin zenginleri, eğitim kurumları ve bu kurumları yönetenler, öğretmenler ve herkes,

Anneler, babalar,

Ve gücü yetenler,

SORUMLUSUNUZ…

                                                              Necmi AKGÜL

 

Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir