SİZ HIRSIZ MISINIZ

HIRSIZ

 

Toplumun huzurunu bozmak için ne çok  çalışan var

Bunların yüzü kızarmaz ki, utanmaz,yüzsüz ve arsız
Hem kendimiz,hem toplumumuz mutlu olur, inanın
Çalma güçleri yok olursa, kalmaz toplumda hırsız

Necmi AKGÜL

SİZ HIRSIZ MISINIZ?

Siz hırsız mısınız?

Ya da şöyle sorayım, siz hiç hırsızlık yaptınız mı?

Veya şu an da yapıyor musunuz?

Bir iki dakika durup düşünün… Kendiniz hakkınızda karar veriniz. Bu verdiğiniz kararı aklınızda tutunuz. Çünkü yazı biterken bu soruları size yeniden soracağım. O cevapla bu şimdiki cevabınız bakalım aynı mı olacak?

Hırsızlık, insanın haklı olmadığı halde bir şeyi gizlice alıp “bu benimdir.” diyerek kullanmaya başlaması, o şeye sahip çıkmasıdır. Hırsız da, başkasının malını gizlice ve hak etmediği halde alıp kullanandır.

Ama günümüzde hırsızlık anlamı daraltılarak küçük ve önemsiz şeylerin gizlice alınması olarak anlaşılmaktadır.

Fırından simit mi çaldınız? Siz hırsızsınız..

Arkadaşınızın cebinden para mı çaldınız, siz de hırsızsınız.

Bankayı soyup para mı aldınız? Siz de soyguncu hırsızsınız.

Örnekler çok..

İnanın hırsızlık işte böyle anlaşılmaktadır.

Peki, acaba bu kadar basit mi? Bu kadar mı anlaşılmalı hırsızlık? Ne yazık ki, genel olarak böyle anlaşılır hale getirilmiş, hırsızlık denilince basit ve içi boş kavram olarak insanlar arasında böyle yerleşmiştir.

Küçük haksız kazançlar hırsızlık olarak nitelendirilirken, büyük hakısz kazançlar “Helal olsun adama, kısa zamanda köşeyi döndü” diye övülür hale gelmiş, herkesin içinde ben de öyle yapabilsem arzu ve isteği doğar olmuştur.

Ve nice hırsızlıklar var ki, bırakın yerilmeyi, takdir bile edilir hale gelmiştir.

İşte birkaç örnek:

Devlet memuru, şirket çalışanı, işci, amir, memur… birkaç dakika geç gelerek, mesai saatleri arasında işini bırakıp orda burada gevezelik ederek vaktini geçirirken, öte yandan tam anlamı ile çalışan ay sonunda aynı parayı almaktadırlar. Bunun ikisini bir tutarsanız, siz de hırsızlık etmiyor musunuz? Hırsızlık edene göz yumarak onun daha çok zamandan ve emekten çalmasını teşvik etmiyor musunuz?

iş yapmanız gerekirken zamandan çalarak, verilen görevi yapmayarak tam maaş alıyorsunuz, aldığınız bu paranın hak etmediğiniz kısmı çalıyor olmuyor musunuz? Bu hırsızlık değil mi?

Saat beşte iş paydosu yapılırken on kişiden yedisi tam vaktinde çıkarken, öteki üç kişi bir saat erken çıkıyorsa, ya da sabah geç geliyorsa, bu bir saatlik zaman içinde kendine verilen ve kabul edilen para hırsızlık değil mi?

Kendilerini açıkgöz, başkalarını enayi yerine koyan bu insanlar aynı zamanda toplumsal ve de iş yeri barışını da bozmuyorlar mı? Buna mani olmayan yetkililer de onlara göz yumarak iş yerlerinin soyulmasına yardımcı olmuyorlar mı?

Bunlar toplumda hırsızlık olarak kabul ediliyor mu?

Asla edilmiyor?

Adam sokağı kazıyor, eski haline getirmeden gidiyor, az çalışıp aynı parayı alıyor. bu da bir başka çeşit hırsızlık..

Doktor hastasına sert yapıp soru sormadan çıkmasını sağlıyor, öğretmen sınıfa giriyor, oturuyor, memur vergi işini yapacağına bilgisayarda oyun oynuyor, taksi şöförü bir kilometre yolu iki km yapıyor fazla para alıyor, köprü, yol , bina yapıyor,çimentosu eksik, demiri eksik, işcilik kötü, bunlardan elde edilen bütün paralar haksız kazançtır ve genel adı da hırsızlıktır. Bunları yapanda hırsızdır.

Hırsızlık, çok geniş bir alanda faaliyetini bütün hızı ile sürdürmektedir. Utanç verici bir şeydir. Ama ekmek çalana, simit çalana, erik, dometes çalana hırsız denir toplumda. Bir de masa başında oturup imzalar atarak çalanlar, soyanlar var. Bunlar azla yetinmezler, her şeyi kanunlara uydururlar, bunlara kimse bir şey diyemez, bunlar kendilerini çok iyi gizlerler..

Adam milyonluk ihale alacak? Öyle adama yedirmezler ki o parayı, ilaheyi verenler, alanlardan yüklü paralar almadan vermiyorlar. “Ben bu ihaleyi sana vermezsem sen de bu ihaleyi alıp bu kadar para kazanamazdın, bana da vermelisin.” düşüncesi ile de hırsızlıklar yapılıyor.

Sizler de eminim ki, bir çok şeyler görüp duyuyorsunuz bu konularda. Yani haksız kazanç, başkasının hakkını alıp benimdir diye kullanan insanlar bu gün çok, yarın da olacaktır.

Ama bunun önlenmesi gerekiyor. Bu çirkin,ahlak bozucu, toplumun ve insanın hakkını alıp yiyen asalak bir neslin ürünü bu. Ne kadar az haksız kazanç, o kadar çok toplumsal barış olur.

Hırsızlık yapanın yaptığı yanına kar kalırsa, bu asla önlenemez. O halde hırsızlığın önlenmesi için Allah’ın bu konudaki emri aynen uygulanmalıdır. Nedir o emir, şimdi ona bakalım:

Hırsızlık yapan erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık Allah’tan bir ceza olarak ellerini kesin. Allah Azîz’dir, Hakîm’dir. Maide 38

ayette geçen yedullah kelimesi, güc ve kudret anlamındadır.

ellerini kesin ifadesinden, o kimsenin hırsızlığa iten gücü keseceksiniz diye anlamak gerekir. Yani o insanın hırsızlık yapacak gücünü ve kuvvetini kesin demektir.

Anlaşılan o ki, O ikisinin ellerini kesin ifadesi, “onların hırsızlık yapma güçlerini, gerekçelerini ortadan kaldırın” anlamındadır.

Bir baba, çocuklarını doyurmak için fırında ekmek çaldı. Yakalandı. Sen ekmek çaldın diye ellerini keserseniz, o adamın çocuklarını ömür boyu açlığa mahkum edersiniz. Adam, elleri olmadığı için nasıl para kazanıp da bundan sonra çocuklarını besleyecek ki.

Ama bu adamı ekmek çalmayacak hale getirmelisiniz. Ona iş vermelisiniz, eğitmelisiniz, haksız mal edinmenin bilgisini vermelisiniz ki, o da çalmasın. Buna rağmen çalıyorsa, o zaman ellerini kesin ifadesinden onun elini hırsız olduğu anlaşılacak şekilde damgalayın, toplum bu adamı bilsin ve ondan kendini korusun
.
Hırsız kadın ve erkeğe, yaptıkları suça karşılık ibret verici bir ceza verin,
sonra da onlarıni bu işi yapacak GÜCÜnü kesin. Allah güçlüdür. Hikmet sahibidir.
Zina etmemek nasıl Allah emri ise, hırsızlık etmemek de Allah tarafından Müslümanlara verilen yasaklardandır.

Ey Peygamber! İnanmış kadınlar sana gelip Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamaları, hırsızlık etmemeleri, zina etmemeleri, çocuklarını öldürmemeleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup ortaya sürmemeleri, iyilik ve güzelliği belirlenmiş bir işte sana isyan etmemeleri hususunda seninle bey’atleşmek isterlerse, onlarla bey’atleş ve onlar için Allah’tan af dile! Kuşkusuz, Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir. Mümtehine 12

Hırsızlık neresinden bakarsanız bakınız, kötüdür, yasaktır, günahtır, hak ihlalidir, çalışıp kazanana ihanettir. Kanunların arkasına sığınıp vergi kaçırmak,bunun için hilebaz muhasebeciler yetiştirmek hırsızlığı önlemez. Adam vergiden çalıyor, buna hırsız diyen var mı?

Adam kırmızı bibere kiremit tozu koyuyor. O zaman bibere koyduğu kiremit tozu kadar çalmış olmuyor mu?

Geçenlerde televizyonda vardı, adam eti suyla şişirip satıyormuş. Lanet olsun bu hırsızlara..
Hırsızlığı önlemenin en kesin yolu, çaldıkları malların hesabını ahirette vereceklerini iman etmelerinden geçer. Yapılan kötülük hem bu dünyada hem de ahirette ceza ile karşılık bulur. Bunu iman olarak insanın kalbine yerleştirirseniz, inanın hırsızlığın kötü kazınır gider.

Bunlar her insanın başına bir polis dikmekle önlenemez. Polis de insan, o zaman polisin başına da bir polis dikmek gerekir.

Kanunlarla azaltılabilir belki, ama cezaları büyük ve asla affolmayacaağını insan bilirse çalmaz, ya da az çalar. Vergi kaçıranı iki sene bir affederseniz, vergi kaçırma hırsızlığını önleyemezsiniz.
Eğitimle önlenir hırsızlık. Bunun zararlarını bilen insan kolay kolay çalmaz. İhtiyacı olan insan çalmaz. Devletin gelirlerini topluma eşit dağıtmalısınız, zengin ile fakir arasındaki uçurumu en aza indirmelisiniz. Bütün haksız kazançların önüne geçmelisiniz. İnsanı hırsız yapmaya iten ne varsa tek tek ortadan kaldırmalısınız.

Eğer bu yazıyı buraya kadar okunuzsa, durup kendinize sorunuz, ben hırsız mıyım? Hayır mı diyorsunuz? Kutlarım sizi.

Saygılarımla…

              Necmi AKGÜL

=======================================================

FurkanSuresinin 63.ayetinden sonuna kadar ayetleri

Allah’ın kulları nasıl olmalıdır?

63. Rahman’ın kulları, yeryüzünde böbürlenmeden/rahatsız ‘etmeden yürüyen kişilerdir. Cahiller onlara hitap edince, “Selam!” derler.

64. Geceleri, Rableri huzurunda secde ederek, ayakta durarak geçirirler.

65. Ve şöyle yakarırlar: “Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut! Doğrusu, onun azabı inatçı ve yapışkandır.”

66. Ne kötü bir durak yeridir o, ne kötü bir dinlenme yeri!

67. Onlar harcama yaptıkları zaman ne savurganlığa saparlar ne de cimrilik ederler. O ikisi arasında bir dengededir bu!

68. Onlar Allah’ın yanında bir başka ilaha yakarmazlar/davet etmezler. Allah’ın saygıya layık kaldığı canı haksız yere almazlar. Zina etmezler. Bunları yapan, cezaya çarpılır.

69. Kıyamet günü azap kendisi için kat kat artırılır da hor ve ezik halde onun içinde uzun süre kalır.

70. Tövbe ederek inanan ve hayra/barışa yönelik bir iş yapan müstesna. Allah, böylelerinin kötülüklerini güzelliğe dönüştürür. Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir.

71. Kim tövbe edip hayra ve barışa yönelik iş yaparsa, hiç kuşkusuz tövbesi kabul edilmiş olarak Allah’a döner.

72. Onlar yalana tanıklık etmezler/yalan söze kulak vermezler. Boş lakırdıya rastladıklarında soylu bir tavırla geçip giderler.

73. Rablerinin ayetleri kendilerine hatırlatıldığında, kör ve sağırlar gibi onlar üzerine kapanmazlar.

74. Onlar şöyle yakarırlar: “Rabbimiz, eşlerimizden ve çocuklarımızdan bize göz aydınlığı bağışla. Bizi takvaya sarılanlara önder kıl.”

75. İşte bunlar, sabretmiş olmalarına karşılık yüksek konaklarla ödüllendirilirler. Ve o konaklarda sağlık dileğiyle ve selamla karşılanırlar.

76. Orada sürekli kalacaklardır. Ne güzel konak yeri, ne güzel dinlenme yeri!”

77. De ki: “Duanız/davetiniz yoksa, Rabbim sizi ne yapsın? Yalanladınız; bu yüzden azap kaçınılmaz olacaktır.”

 

Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir