SONSUZA KADAR

Hayatım boyunca duyarım bu sözü, eminim sizler de duymuşsunuz. Sonsuza kadar…

Seni sonsuza kadar seviyorum.

Aşkımız sonsuza kadar sürecek.

Ölen biri için: Seni sonsuza kadar unutmayacağım.

Sonsuz ne demek? Yani sonu olmayan demek.

Seni sonu olmayan bir vakte kadar seveceğim.

Aşkımız sonu olmayan bir vakte kadar sürecek.

Ölen birini sonu olmayan bir zamana kadar unutmayacağız.

Sonsuzluk var mı? Kesinlikle yok. Çünkü her şeyin bir sonu vardır. Sonu olmayan bir şey yoktur yeryüzünde ve gökyüzünde.

İyi de o zaman niye sonsuza kadar diyoruz sevdiklerimiz için? Mübalağa sanatı yapılıp çok sevdiğimizi anlatmak için mi? Eğer böyle ise, o zaman çok sevdiğini söylersin, sonsuzu katmazsın.

Bu sonsuza kadar sözünde kulağa hoş gelmeyen, insanın bir yerlerini tırmalayan bir hoşnutsuzluk yok mu sizde? Yani bu söz sizi rahatsız etmiyor mu? Şahsen beni ediyor.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Atatürk’ün ölüm yıldönümünde yetkililer anıt defterine bu sözü bol bol yazdılar. “Kurduğun cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağız.”

Televizyon kanallarında haber sunucular da : “Atatürk’ün kurduğu cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağız.” Diye konuşup durdular.

Yarın gazetelerdeki köşe yazarları ve haberler de sunulurken bu kelime kullanılacak hiç şüphesiz.

Milli bayramlarda da duyarız: “Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar var olacaktır.”

Kesin olarak bilinmelidir ki, sonsuza kadar diye bir şey yoktur. Bir gün gelecek yerler ve gökler yok olup gideceklerdir. Her şeyin bir sonu vardır, artık ilim bunu net olarak ispat etmiştir. Allah da bunu Kuran’ın çeşitli ayetlerinde bildirmiştir.

İşte o ayetler:

Sur’a üflenince, Allah’ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince, bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar. Zümer 68

Dağlar parçalandığı, Vakıa 5

Yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine tek çarpışla çarpılıp darmadağın edildiği zaman, Hakka 14

Dağlar da atılmış yüne döner. Meariç 9

Dağlar ufalanıp savrulduğu zaman , Müsselat 10

Bundan dolayı, neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp düşecektir Meryem 90

Durum bu iken, bu yetişmiş ünlü, ünsüz, akıllı, en düzeyde yönetenler niye kıyamet diyemiyorlar da sonsuza kadar diyorlar? Kıyamet kelimesi Kuran’da geçtiği, dini inanışı hatırlattığı için mi?

Dünyanın bir sonu olduğunu yaratan bildirdiğine ve ilmen de ispat edildiğine göre, sonsuza kadar diyerek inançsızlıklarını ortaya koymuyorlar mı? Haydi kıyamet kelimesini kullanmıyorsun, ya da kullanamıyorsun, o zaman de ki: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyanın sonuna kadar yaşayacaktır.” Bu ifade daha güzel ve anlamlı değil mi?

Sonsuzluk kıyametten sonra ahrettedir. Başka bir ifade ile dünyanın sonu gelecek ve sonsuza kadar ahret hayatı başlayacaktır.

Bana hiçbir şekilde, hiçbir yerde ve hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır, dedirtemez. Eğer bunu demem gerekirse diyeceğim şudur: Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyanın sonuna kadar yaşayacaktır, yaşatacağız.

Sanıyorum sonsuza kadar ifadesini kullananlar, çağdaş, ilerici, akıllı falan olduklarını insanlara anlatmak için kullanıyorlar bunu. Ama bilmiyorlar ki, bu Kuran’a uygun bir ifade değildir, ilme de uygun bir ifade değildir.

Kuran’a ve ilme uymayan sonsuza kadar ifadesinin kullanılması kıyamet gerçeğini inkar anlamına gelir ki, bu Kuran’dan bir çok ayeti inkar etmektir. Kuran’dan ayet inkar edenler din dışına çıkarlar ve bunların cehenneme atılacaklarını Yüce Allah Kuran’ında açıkça bildirmektedir.

Yoksa siz Kitab’ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden öyle davrananların cezası dünya hayatında ancak rüsvaylık; kıyamet gününde ise en şiddetli azaba itilmektir. Allah sizin yapmakta olduklarınızdan asla gafil değildir. Bakara 85

Akıllı olmak, ben akıllıyım demekle olmaz. Akıllı insan araştıran, doğruyu bulan, ona göre hareket eden insandır.

Bir de olmayan bir şeyin temennisi de olmaz. Sonsuza kadar yok ki, onun temennisini söylüyor, defterlere yazıyorsunuz.

Bazı insanlardan korkup çekiniyorsanız da kıyamete kadar diyemiyorsanız, bari dünyanın sonuna kadar deyiniz, biliniz ki, korkulması gereken insanlar değil, Allah’tır. Allah, kıyamet vardır diyorsa vardır, bir takım kuruntu ve korkaklıkla bu gerçeği söylemekten çekinenler varsa, vakit varken henüz bildiklerini bir kere daha gözden geçirsinler.

Her canlı ölümü tadacak, yaratılan her şey bir gün yok olup gidecek, tek başlangıcı ve sonu olmayan Allah baki kalacaktır. İman etmenin şartlarından en başta geleni budur. Bu gerçeğin özüne göre konuşmayanlar, inanışlarına dönüp bir baksınlar, nerde hata yaptıklarını anlamaya çalışsınlar.

Sonsuzluk Allah’ındır.

Onun dışında her şey sonludur.

Allah’ım, Devletimizi dünyanın sonuna kadar mesut, mutlu ve barış içinde yaşat.

Necmi AKGÜL

 

 

Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir