İSLAM’DA EVLENME YAŞI

Evlenmek neslin devamı için gereklidir.

Evlilik içinde doğan çocuklar, ailenin ve toplumun temelidir.

Evlilik olmasa,  yine de çocuklar olur ama, sevgisiz ve sorunlu olurlar, eğitimleri ve  yönetilmeleri çok zor olur.

Evlilik, hayatın olmazsa olmazıdır.

Evlenmek için bir kadın bir erkek gereklidir. Ancak bunlar birbirleri ile evlenirler.

Dünyanın her toplumu ve her dini eşcinsel evlilikleri  onaylamaz.

Dinimiz İslam  hem onaylamaz, hem de böyle bir şeyi çirkin bulur.

Yani anlayacağınız, evlilik gereklidir, yaşamın olmazsa olmazıdır.

Yağmurun yağmasının şartları vardır. Rüzgarlar da bazı şartlar olmadan esmezler.  Her şey bir nedene bağlıdır. Okula gitmenin yaşı vardır. Askere gitmenin de yaşı vardır. Vali, milletvekili, başbakan olmanın da kendine göre şartları vardır.

Peki ya evlenmenin?..

Evlenmenin de bir yaşının olması gerekir.

Bu yaş kızlarda kaçtır, erkeklerde kaç olmalıdır?

Toplumda uygulanan ne, dinin emrettiği ne, din adamı diyenlerin dedikleri ne?

İnanın ki, her biri birbirinden farklı şeyler söylüyorlar.

Kimi  kızların  ve erkeklerin buluğ çağına gelmesi gerek diyor.

Kimi de diyor ki,  kızlar için bu gerekli değildir. 7-8 yaşlarında evlendirilir diyor.

Kimi nikah yapılır kız  çocukla, evlilik sonra gerçekleşir diyor.

Kimi kız aybaşı olsun diyor, kimi de buna  gerek yok diyor.

İnanın,  birlik bütünlük yok bunları diyenler arasında.

Kimi biyolojiyi , kimi Kuran’ı, kimi de hadisleri delil gösteriyor.

Bu konuda halk arasında ve internette öyle değişik bilgiler var ki, araştırsanız  şaşarsınız. Din adına konuştuğunu söyleyen biri  video konuşmasında aynen şunları söylüyordu.

“Çocuklar evlenebilir, çocuklar arası nikah olabilir, büyük-küçük nikahı olabilir. 7 yaşında bir kız 25 yaşında bir erkekle, 7 yaşındaki erkek 25 yaşındaki bir kadınla nikahlanabilir. 10, 7, 6 yaşındaki çocuklar evlenebilir. Çocuk yaştayken evlenmek caiz ki, boşanmasından bahsediyor Kuran. Aybaşı olmamış olduğu durumda nikahlanabilir…”

Bu adam, kendi adına değil, din adına konuşmaktadır. Yani bu adama göre ve bunun gibi adamlara göre bir kız 7 yaşından itibaren evlendirilebilir. Geçmişte bir çok mezhebin imamları da kızların küçük yaşlarda evlendirilmesine onay vermişlerdir. Bu gafil adamlar da onların görüşlerini doğru mu yanlış mı, insani mi değil mi diye düşünmeden televizyonlarda anlatıp, kitaplara yazıp para kazanıyorlar.

Bu konu ile ilgili olarak bakılacak yer Kuran’dır.

Allah,  Kuran’da her  şeyi açıklamış, hiçbir şeyi eksik bırakmamıştır.

Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık…” En’am Suresi, 38

Evlilik gibi önemli bir konuda, hele de yaş konusunda bir şey söylememiş olması düşünülemez.

Çünkü, gerçek doğru yolu gösteren, doğruyu söyleyen Kuran’dır. (Bknz. İsra 9)

Bu koca koca din alimleri denilen insanlar, 7 veya 8 yaşlarından itibaren kızların evlendirilmesine onay verirken elbette dayandıkları şeyler olmalıydı.  İşte o evlenmeye delil gösterdikleri ayetler:

Ve kadınlarınızdan aybaşından kesilenler ve ay hâli olmayanlar; eğer şüphe ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır. Gebe olanların da bekleme süresi, yüklerini bırakmaları; doğum yapmaları veya düşük yapmalarıdır. Kim Allah’ın koruması altına girerse, Allah ona işinde bir kolaylık sağlar. Talak 4

Ayetteki “kadınlar” Kuran’da nisa kelimesi ile kayıtlıdır. Nisa kelimesini Kuran, olgun, kendini bilecek ve rüşdüne ermiş kadınlar için kullanır. Kuran çocuklar  anlamına gelen bir kelime kullansaydı, ” Vildan, Veled, Benat…” kelimelerini kullanırdı.

Ayette yer alan “ay hali olmayanlar” ifadesi bu insanlar tarafından kızların da ay hali yoktur, o halde evlenebilirler hükmünü çıkarmışlardır.

Allah için, düşünüp söyleyin, burada kızlar, çocuklar ifadesi var mı? Ayet  aybaşı ve hamilelikten bahsediyor. Ay hali olmayan ifadesi içine, kadınların belli yaştan sonra adetten kesilmelerini düşünülmemiş, ya da bir hastalığından dolayı ay hali olmamış olması da akla gelmemiş, akla gele gele 7 veya 8 yaşında  kızların evlendirilmesi gelmiştir.

Bir çok yobaz da günümüzde bu görüşlere sarılmış, milletin 7 veya 8  yaşındaki çocuklarını evlendirecek kadar sapıklaşmışlardır.

Bu adamların 7 veya 8,hatta 9, 10 yaşlarındaki kızlarını 25 yaşında bir delikanlı istese acaba ne derlerdi, çok merak ediyorum.

Bir de delilleri Nur Suresinin 32. Ayetidir. Ayete bakalım önce:

Sizden eşi olmayanları, erkek kölelerinizden ve kadın kölelerinizden iyi olanları evlendirin. Nur 32

Sizden eşi olmayanları evlendirin, diyor Allah.

Diyorlar ki, kız çocuklarının eşi yoktur. O halde onlar küçük yaşlarda evlendirilir. Eğer Allah, kız çocuklarını evlendirilmesine izin vermeseymiş, o zaman dermiş  ki, kız çocuklarınız hariç, eşi olmayanları evlendirin dermiş.

İyi de Allah, eşi olmayanları evlendirin diyor, çocukları evlendirin demiyor ki. Neden böyle anlamıyorlar, ben de bunları anlamıyorum.

Bu ayetlere bakarak kızların evlenmelerinde yaş sınırı yoktur diyenler, aşağıda açıkca evlenme şartlarını  belirten ayetleri görmezden geliyorlar.

Yetimleri, nikah çağına gelinceye kadar, deneyin. Yeterince olgunlaştığını anlarsanız, o zaman mallarını  kendilerine veriniz.  Nisa6

Ayette geçen “nikah çağına gelinceye kadar,” ifadesinden Allah, evlenmenin belli bir yaşa gelince yapılması gerektiğine onay vermektedir.

Hiç kimse, 7, 8, 9 yaşlarındaki bir  kızın veya erkeğin  “yeterince olgunlaştığını” söyleyemez.

Yeterince olgunlaşmaktan ne anlayacağız. Bu ifade Ayetin orijinal metninde  rüşd olarak  geçmektedir.

Peki ama rüşd  ne demektir, bu kelimeden ne anlamalıyız?

Rüşd, aklen ve bedenen olgunlaşmak, kendini idare etmede yeterli hale gelmek,  demektir.

Bir kızın evlenebilmesi için, aklen olgunlaşması, kendini idare edebilmesi, yani sorumluluk sahibi olması gerekmektedir. Çünkü bu kız, evlenince aile sorumluluğu ve  çocuklarının eğitimini de üstlenecektir.

7 veya 8 ya da 9 yaşlarında bir kız, bir çocuk, aklını, kendini ve kendine verilen malı yeterince kullanamaz. Sonra, aklını  kullanamayan bir kız, cinselliğini hiç kullanamaz. Oysa evlilik  bir yönü ile cinsel birleşmeden ibarettir.

Evlilik akıl olgunluğu yanında bedenen de olgunlaşmayı gerektiren, karşı cinsle yapılan birleşmedir. Evlenecek olanın bedeni, evlilik görevini yerine getirecek  gelişime ulaşması bu nedenle gereklidir.

Aklı başında olan olgun bir erkeğin de küçük  bir kıza cinsel gözle bakmadığı, bakmayacağı onun yaratılışına yerleştirilmiştir. Bunu yapanlar, kızlara böyle yaklaşanlar cinsel sapıktırlar.

Küçük yaştaki  kızların da  o yaşlarda evleneceklerini düşünmezler. O yaştaki kızlar henüz karşı cinsin ne anlama geldiğinden haberleri bile yoktur. Böyle birini evlendirmeye kalkmak, o kıza karşı yapılan en büyük zülmün ta kendisidir. Unutmayın, Allah zülüm işleyene zalim diyor, ve ekliyor, “Ben zalimleri sevmem.”

Evlenmek için buluğ çağına ulaşmak yeterli değildir. Kendi kendini de idare etmesi  olgunluğuna ermesi de gerekir.

Evlenecek kızın kocasının namusunu, ırzını, malını, evini, çocuğunun sorumluğunu üstlenecek  kadar eğitimli olması şarttır. Aynı şekilde erkeğin de kadını için bunları yapması, ona bakması, koruması, her türlü tehlikelere karşı ona kol kanat germesi gerekir.

Bunlar şu ayete göre Allah’ın kadın ve erkekten istediğidir. Bunlar yerine getirilmelidir.

Onlar sizin örtünüzdür, sizde onlar için birer örtüsünüz. Bakara 185

Örtü, sıcaktan soğuktan ve her türlü tehlikeden koruduğu gibi kadın, erkeğini, erkek de kadınını koruma bilincinde olmalılardır.

Evlenecek kadın, belli bir eğitim almalıdır. Eğitim illa okula gitmekle olmaz. Ana-babasından ve içinde bulunduğu aileden gördüğü ve aldığı, öğrendiği şey de onun için bir eğitimdir. Aslında temel eğitim ailede verilen eğitimdir. Okul ise bu eğitimin üstüne ekleme yaparak bilgi ve görgüde insanın olgunlaşmasını sağlar.

Kadınlar sizin için tarla,  kültürdür. Bakara 223

Kuran, kadınlara onlar sizin için tarla, yani ne verirseniz fazlasını aldığınız varlık, aynı zamanda toplumun ve ailenin kültürü, yani yapma ve yaşama şeklini düzenleyen yegane insandır, diyor.

O zaman kızlarımız çok iyi bir eğitimden geçirilmelidir. Çünkü onlar anne olacaklar ve çocuklarını aileye ve topluma hazırlayacaklardır.

Çocuk yaştaki bir kız, kendini koruyamazken, cinselliği anlamamışken nasıl olur da kendinden çok çok büyük yaşta biri ile evlendirilir? Üstelik bu ayetler orta yerde dururken.

Kuran’da yaşla ilgili  ayetler yoktur ama, denilecek ki, hadisler vardır  kızların küçük yaşta evlendirilmesine dair. Buna ne diyeceksiniz diye sorulur?

Akıllı, aklını  kullanan bir mümin şunu çok iyi bilmelidir ki,  Alllah’ın Elçisi kendisi aracılığı ile insanlara tebliği ettiği Kuran’ın  özüne ve ruhuna, ayetlerine uymayan hiç  bir konuda tek söz söylemez, tek davranışta bulunmaz.

Bunu neye göre mi diyorum: İşte o ayetler: Okuyun, siz de anlayacaksınız.

Eğer O, Bize karşı sözleri uydurup söylemiş olsaydı, Hakka 44

muhakkak ki O’nun sağ kolunu koparırdık. Hakka 45

 Sonra da O’nun can damarını elbette  keserdik. Hakka 46

O zaman sizden hiç  kimse   buna mani olamazdı.Hakka 47

Allah, ayetlerini eksik ya da fazla insanlara tebliğ ederse Elçisinin kolunu koparmakla tehdit ediyor. Böyle bir Elçi, hiçbir zaman Kuran’a uymayan davranışlarda bulunamaz, söz söylemez.

Allah Elçisi hakkında yüzbinlerce hadis uydurulmuştur.  Hatta öyle ileri gidilmiştir ki, uydurulan bu hadisler Kuran ayetlerini bile yürürlükten kaldırır demişlerdir. Bunlarda iyi niyet aranır mı? Bunlar din sevdalısı değil, Peygamberi yüceltici değil,  dine ve Peygambere hakaret edenler, iftira atanlardır.

Buhari,  Ebu Davud, Müslim ve diğerleri Hazreti Ayşe’nin 6-7 yaşında nihaklandığını,9 yaşında da fiilen evlendiğini bildiren hadislerle doludur. Bu hadis  imamları kimlerdir onlara bir bakalım.

Ünlü Hadisci Buhari peygamberimizden 238,

Müslim 243,

Tirmizi 260,

 Ebu Davud 256,

Nesai 238 yıl sonra yaşamış insanlardır.

Allah’ın Elçi’sinden ortalama 250 yıl sonra yaşamış olan bu insanlar, ağızdan ağza dolaşan  sözleri toplayıp hadis diye insanlığın önüne koymuşlardır.  Peygamberin söylediği  belli olmayan, o dedi bu dedi ile kitaplara giren bu sözler, nasıl olur da dinin önüne, Kuran ayetlerinin önüne geçilir.

Sözün insandan insana nakli sırasında  ekleme yapıldığı bir gerçektir. Zaman ne kadar uzunsa, o söz de o kadar gerçekten uzaktır, iftiradır. Bu 250 sene gibi asırları aşmışsa varın ötesini siz düşünün artık.

Ve bu insanların kitaplarında Hazreti Aişe”yi çocuk yaşlarda evlendiği kendi dilinden anlatılmaktadır. Amaç, çocuk yaştaki kızların evlendirilmesine zemin hazırlamaktır.

Gerçekten Hazreti Ayşe kaç yaşında evlenmiştir. Şimdi buna bakalım.

Hz. Ayşe’nin ablası Esma  kendisinden 10 yaş büyüktür. Bu tarihi bir gerçektir. 622 yılında Mekke’den Medine’ye Hz. Muhammed hicret ettiğinde Esma 27 yaşındadı. O zaman Hz. Ayşe, 10 yaş küçük olduğundan o da 17 yaşlarında olacaktır. Hicretten iki yıl sonra evlendiklerinde göre, evlendiğinde  yaşı 18 veya 19 yaşında olur.

Sadece bu değil evlilik yaşının 18 olduğunu gösteren gerçekler.

Buhari ve Ahmed B. Hanbel’inMüsned’inde nakledilen Hz. Ayşe’nin şu sözlerine bakalım önce: Diyor ki Hz. Ayşe: “Annem ve babam İslâm’a girdiklerinde, benim, onların davranışlarına kesinlikle aklım eriyordu.”

Hz Ebu Bekir, 611 yılında Müslüman olmuştur. Müslüman olduktan sonra davranışları değişmiş olan Ebu Bekiri’in kızı Ayşe, bu davranışlara aklım eriyordu  diyor. Bu durumda Ayşe, babası Müslüman olduğunda 5 veya 6 yaşlarında olmalıdır.

Allah’ın Elçisi, peygamberlik görevini aldıktan sonra 13 yıl  mekke’de kaldı.Sonra Medine’ye 622 yılında hicret etti. Medin’ye hicretinden iki yıl sonra Hz.Ayşe ile evlendiğine göre, Hz. Ayşe o zaman 18 yaşları civarına olduğu anlaşılmaktadır.

Bir de aşağıdaki alıntıya bakınız.

Kamer Suresi oku emrinden  4 yıl sonra indirilmiştir. Bu suresin 46. Ayeti şöyledir.

Hayır, onlara va’d edilen (asıl azap vakti) kıyamettir. Çünkü kıyamet, daha dehşetli ve daha acıdır.” Kıyamet 46

Bu ayet hakkında Hazreti Ayşe şöyle demiştir. “Bu ayet, Mekke’de iken Muhammed’e(sav) indi. Ben o sıralarda gençlik çağına girmekte olan bir kız idim; oyun çağındaydım.” (Buhari 6.bölüm Kuran’ın faziletleri)

Kıyamet suresi 614 yılında indirildiğine göre, o tarihte oyun çağında bir kız olan Hz. Ayşe, 9 veya 10 yaşlarında olmalıdır.

Bu durum “Annem ve babam İslâm’a girdiklerinde, benim, onların davranışlarına kesinlikle aklım eriyordu.” Sözü ile Kıyamet Suresi indirildiğinde oyun çağındaydım sözleri birbirlerini tamamlamaktadır.

Bu da  Hz. Ayşe’nin evlendiğinde 18 yaşında, ya da bir yaş küçük veya bir yaş büyük olduğunu göstermektedir.

Bu iki tarihi gerçektan başka bir çok gerçek daha var ki, bütün bunlar Hz. Ayşe’nin evlendiğinde 9 yaşında değil, 18 yaşları civarında olduğunu ortaya koymaktadır.

Hazreti Ayşe’nin 9 yaşında evlendirildiğini iddia edenler büyük bir yanlışın içindedirler. Eğer bunu bilerek yapıyorlarsa hem o büyük insana, hem de Peygamberimize iftira etmektedirler. Başka yolu da bunun, dinimizin içine nifak sokmaktır.

Hz.Ebu Bekir ile Hazreti Ömer, Peygamberimizin kızı Hz. Fatima’yı evlenmek için  istediklerinde Allah Elçisi onlara cevaben “Fatima’nın yaşı küçüktür.” Diye reddetmiştir. O  zaman Hz. Fatime, 15 yaşındaydı.

15 yaşındaki  kızını evlenmek için küçük gören Allah Elçisi, kendisi 9 yaşındaki bir kızla evlenir mi? Bu mantıklı mı? Bunu akıl kabul eder mi?

Günümüzde küçük kızlarını para ile satan aileler vardır. Parası olanlar, bu küçük kızları alıyorlar, “kız benim değil mi, istediğime de veririm.” Diyorlar.  Evlenecek kıza evliliği hazır olup olmadığı, geleceği hakkında duyguları,  düşünceleri sorulmaz bile.

İnsan  karpuz alırken bile seçim yapıyor.  Ama kızlarına aileler eş seçme hakkını vermiyorlar.  Toplumumuzda  küçük gelinler çocuk yaştaki kızlardır.

 Kendileri ile huzur bulasınız diye nefislerinizden eşler yaratması ve aranıza sevgi ve merhamet koyması  O’nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda düşünen toplum için elbette ibretler vardır. Rum 21

Evlilik insan hayatında sıradan bir olay vardır. Erkek ve kadın için hayatın bir dönüm noktasıdır. Evlenmek çok  önemlidir. Bu öyle verdim kızımı, ben de adlımla olmaz, olmamalıdır.  Ayette de görüldüğü gibi eşler arasında önce   sevgi olacaktır. Niçin, ayetin ilk  kelimelerine bakınız, “kendileri ile huzur bulasınız.”diye.

Demek ki eşlerin rüşte ermesi, kendilerini yönetecek hale gelmesi yanında evlenecek eşler huzuru arayacaklarından aralarında sevgi şartının da olması gerekmektedir.

Eşler arasına denge olması bakımından bu çok önemlidir. Bu evlilikten doğan çocuklar o ailenin ve o toplumun geleceğidir. Çocuklar, mutlu ve huzurlu ana-babalar yanında yetişmeliler ki, kendileri de huzurlu olsunlar.

Evlenecekler arasında dikkat edilmesi gereken şeylerden bazıları da şunlardır. Eşlerden biri okuma yazma bilmezken, öteki üniversite mezunu olursa, bu evlilik yürümez. Eşler arasında ekonomik uçurum olmamalıdır. Eşler arasında  boy, güzellik- yakışıklılık, dini inanç, yaşam tarzı gibi şeylere dikkat edilmelidir.

Evlenecekler, hür iradeleri ile  evlenmek istediklerini beyan etmelidirler. Öyle zorla, kız veya oğlan istemeden, ana-baba istedi diye evlilik olmamalıdır.

Allah, her şeyi bir denge  ve uyum içinde yaratmıştır. Evlenecek çiftler arasında da her bakımdan bir dengenin, uyumun sağlanmasına dikkat edilmelidir. Küçük yaşlarda evlendirilen çocukların otuz kırk yaşlarında kocaları ile uyumlu olduğunu kimse söyleyemez.

Türk Medeni Kanunu madde 124

 “Erkek ve kadın, on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak, hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli sebeple on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir”

Küçük yaşlarda kız çocuklarının evlendirilmesi  Kuran’a, akla, insanlığa, vicdana sığmaz. Buna evet diyenler  düşünsünler ve kendilerine baksınlar.

Saygılarımla….

Necmi  AKGÜL

Paylaşın:

22 thoughts on “İSLAM’DA EVLENME YAŞI

 1. o kadar güzel bir yazı olmuş ki ecrini rabbim versin.yalnız siz de 18 diyerek sınır belirlemişsiniz.Ölçü şudur kardeşim fıtrattır.bilhassa kız cinsellikten anlıyorsa ve sevgilisi olup zina tehlikesi varsa 14 yaşında da evlenebilir.ki bu nadir bir durumdur.Bu durumda hamile kalmaması için tedbir alınarak sağlığı riske atılmaz.doktor evlenip çocuk doğurur ve emzirir dediğinde evlenir.14 te olur 17 de olur..fıtrat budur.adet olmayanlar görüşünüz de doğru.ve evet cinsellik bilmeyeni evlendirmek sapıklıktır.

   • kız çocuklarının yaşından bahsederken ( bazı toplumlarda ) adet görme yaşı diye bir anlayış var (10 yaşında; 10 yıldır adet görüyor anlamında); şimdi bu böyleyse siz çok büyük bir vebal alarak bütün Hadis külliyatını anlamadığınız için çöpe atmış olrsunuz, ayrıca yazınızda aynı kişilerden kanıt getirmişşiniz ,

 2. Necmi kardeşim,

  Öncelikle teşekkür ederim bu güzel yazı için,bu Hz.Ayşe annemizin 9 yaş konusunu zamanında dile getirenler bile Müslümanlar değil,Hz.Muhammed(SAV)’e hakaret etmek isteyen kişilerin çıkardığı bir durum.Özlem Kumrular’ın Türk Korkusu – Avrupa’da Türk Düşmanlığının kökeni kitabını okursanız biz Türkler&Müslümanlara edilen hakaret,imalar,benzetmeler vs. asırlardır değişmemiştir.

  Bireysel olarak hem okulda iken din derslerinde hem kendi okuduğum kaynaklarda ergen olmak devamlı olarak akli baliğ olmak diyerek altı çizilir,yani aklen ergen olma,kendi kararlarını kendi verebilecek olgunluğa ve bilgiye erişme.Hz.Muhammed(SAV)’in nasıl bir baba bir eş olduğu ortada,kendi evlatlarına evlilik konusunda fikirlerini sorduğu da ortada,bir peygamberin,yüce Allah’a ters düşmesi mümkün mü?

  Gene daha sonra 4 Halife devrinde mesela Hz.Ömer oğullarını evlendirirken,gene evlendirmek istedikleri kızların ailelerinden öte bizzat bu kızların kendilerine fikirlerini sormuştur.

  İslamiyet akla,bilgiye,ilme önem verir.Aklınız kısa süreli bile olsa yerinde değilken mesela bir ayette (Nisa) yüce Allah,sarhoşken ne dediğinizi bilene kadar namaza yaklaşmayın buyuruyor.

  Gene tekrar tekrar teşekkür ederim,Allah razı olsun Necmi kardeşim,arşivlik bir yazı yazmışsın.

 3. Bu bilgileriniz icin teşekkur ederim necmi bey Allah sizden razi olsun cok akici ve bilgi veren bir yazi olmus. İnşAllah daha cok yazarsiniz Allha bilginizi arttırsın.

  • Sayın Özcan,

   Teşekkür ederim. Yararlandığnız için mutlu oldum.

   Amin.

   Selam ve sevgilerimle..

   Necmi Akgül

 4. Siz benim büyüklerimsiniz ve ben size birşey danışmak istiyorum
  Ben 17 yaşındayım ve çok sevdiğim bir kız yada kadın ne derseniz birisi var birbirimizi çok seviyoruz ama simdi sorsak ailelerimize bizi evlendirmezler bundan dolayı tam olarak bilmiyorum ama islam dininde girerken imam yada birşey olması gerekmediği gibi evlenirken olmak zorunda değilmiş diye duydum doğruluğundan emin değil bizimde herhangi birşey yapıp günaha girmek yerine islam dinine göre gizli bir bicimde evlenmek istiyorum sevdiğim kızla bana doğruluğunu söyler misiniz ve nasıl evlenebilirim aciklarsaniz çok sevinirim

  • Sayın Kaan Yılancı,

   Dinimiz evliliği şartlara bağlamıştır.

   1. Evlenme işleri gizli olmayacak, herkes kız erkeğin evlendiğini bilecek.

   2.Erkek gerekli mehri kıza verecek.

   3. kızın ve erkeğin taraflarından en bir veya iki kişi bu kızla ya da bu erkekle evlenmek istiyor musun sorusuna verilen evet cevaplarını duyacak ve kabul edecek.

   4.Nikah devletin yetki verdiği makamlar tarafından yapılacak.

   Evlilik ince önemli bir olaydır. Evlenirken kimse kırılıp incinmemelidir. Bu ömür boyu evleneceklerin hayatlarını etkiler, unutulmaz. Bu nedenle anne ve babalarınızı ikna ederek evlenmenizi öneririm.

   Allah kolaylık versin..

   Selamlarımla…

   Necmi Akgül

  • Selam Nedim,
   Müslüman ülke kanunlarına uymak zorundadır. Çünkü Allah böyle diyor. Kanunlarımız 18 yaşında evlenmeyi hükme bağlamıştır. Ama kızın annesi babası evlenmenize izin veriyorsa evlenebilirsiniz.

   Allah mesut eylesin.

   selam sevgiyle..

   Necmi Akgül

 5. Yukarıda talak suresinin 4. Ayetini kendinize delil sunmuşsunuz lakin bu ayetin konunuz ile alakası yoktur o ayet boşanma ayetidir ki orada bahsi geçen konu boşanan veya kocası ölen bir kadının tekrar evlenmek için bekleme süresidir neden yanlış bilgilendiriryorsun insanları yazık değil mi

  • Selam
   Kur’an’ çarpıtmak ve yanlış bilgilendirmek büyük günahtır.
   Siz Talak suresi 4. ayetini okumuşsunuz, ama aşğıda yer alan yazılarım okumamışsınız anlaşılan.
   Ben orada ay hâli olmayanların evleneceklerini iddia edenlere cevaptır. yani küçük kızların ay hali yoktur. öyle ise bu kızlarla evlenebilir diyen yobazların düşüncelerini yok etmek için Kur’an’ın o ifadesi kullanılmıştır.

   İnsanlara yanlış bilgi vermek, haşa, benden kesinlikle uzaktır.

   selamlar yeniden.

   Necmi Akgül

 6. Selamün aleyküm hocam ben 19 yaşındayım ve ortalama 3 yıldır bir hanım ile gorusmekteyim ben üniveristesi okuyorum aynı zamanda çalışıyorum. Kızla karar aldık evlilik için hiç bir manimiz yok dinen dedik ve ben aileme konuyu açtım ailem evlilik okul bitmeden olmaz dedi ben de o zaman ufak bı söz yapalım dedim annemle konuştum en başta annem o kadar net konuştu ki 4-5 ay kadar sonra bayramda gider isteriz dedi takım elbisemi dahi aldım ve İstanbul’dan memleketime gittim o günün akşamı babamla konuştuk babam hayır dedi ve rest çekti bana eğer zorla yapturacaksan gider isterim ama ne seni ne de kızı eve alırım dedi ben de bayram zehir olmasın diye tamam okul bitince olsun dedim kız üniversiteye bu sene başlayacak ve babası bir kaç gün önce kendisini isteyen birinin olduğunu söylemiş reddetmiş ama zorluyor babası ben de ailemi aradım ve durumu anlattım en azından bı nişan yapın evliliği zamana bırakalım dedim ailem bizi sil dediler bu konuda diretiyorsan. Telefonu kapattılar bir daha da arama dediler arkamda duran bir kişi bile yok kızı başkasına verecekler diye içim içimi yiyor ana baba rızası olmadan iş yapmak istemiyorum ama çıkmaza soktular beni ne yapmami tavsiye edersiniz. Selamün aleyküm

  • Selam Fatih,
   Hikayeni dikkatle okudum.
   Evlenmek için daha çok genç olduğunu düşünüyorum.
   Annen ve babanın sesine kulak vermeni öneririm.
   Öhce omuyuh bitir, askere git, kendine bir iş bul, sonra da annenin babanın karşısına çık, eminim ki onlar da o zaman evet diyeceklerdir.
   Hem kız da okuyacakmış daha. Sabredin, Allah sabır edeneri sever. Şartlar oluşunca hala bir birbirinize olan sevginiz sürüyorsa, evlenirsiniz.

   Karar sana ait..

   Selamlar, başarılar dilerim.

   Necmi AKGÜL

 7. 21 yaşındayım 3 ay sonra asker olacam üniversite mezunuyum askerlikten sonra evlenmeyi düşünüyorum 22 yaşında evlenmem uygun mu eş adayın yaşı kaç olmalı

 8. 21 yaşındayım 3 ay sonra asker olacam üniversite mezunuyum kendimi yanlız ve çok dengesiz bir hayatımın olduğunu düşünüyorum bu sebepten askerlikten sonra evlenmeyi düşünüyorum 22 yaşında evlenmem uygun mu eş adayın yaşı kaç olmalı

  • Selam Ali,

   22 yaş evlenmek için uygundur. Ama evi geçindirecek bir gelirinin olması önemli. Evleneceğin eşinin 20 yaş çivarında olması sana uygun olur düşüncesindeyim. İnşallah evlenir dengeli bir hayata kavuşur, mutlu olursun..

   Sevgilerimle..

   Necmi Akgül

   • Necmi bey, Araplarda bir adet var ki adet görmeye başladıktan sonra kızların yaşını tutarlar. Adet yaşını sıcak ülkede 12 veya 13 kabul edersek 8 yaşında evlenen bir kız gerçekte 20 veya 21 yaşındadır. Bu adetten yazınızda bahsetmemişsiniz. Yazınızı yeniden duzenlerseniz bu adetten de bahsedin mutlaka…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir